CorelDRAW pokročilí

CorelDRAW pokročilí

CorelDRAW pokročilí

CorelDRAW pokročilí – predstavuje výkonný nástroj pre prácu s vektorovou grafikou. Je vhodný na tvorbu ilustrácií, lôg, nákresov, reklamných návrhov, viacstránkových brožúr, ako aj umeleckých konceptov a webovej grafiky. Jeho silnou stránkou je možnosť súčasného využívania ako vektorovej, tak aj bitmapovej (rastrovej) grafiky v návrhoch, ako aj pokročilá práca s textom. Dokáže načítať väčšinu grafických formátov a následne ukladať a exportovať hotové návrhy pre tlač. Predstavuje alternatívu k finančne oveľa náročnejšiemu programu Adobe Illustrator.

Najbližší kurz: 15.04.2024 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 240 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň kurzu CorelDRAW – pokročilí:

 

Cieľom modulu je aby absolvent zvládol pokročilú prácu v prostredí Corel Draw. Absolvent dokáže efektívne využívať dostupné možnosti prostredia Corel Draw. Dokáže vytvárať zložitejšie objekty pomocou vektorovej grafiky. Pozná možnosti kombinácie vektorovej a rastrovej grafiky pre vytvorenie jednotného materiálu. Vie použiť pokročilé efekty na objekty. Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú efektívne pracovať s vektorovou grafikou v prostredí Corel Draw. Uplatnenie môže nájsť najmä pre grafikov a pracovníkov v oblasti reklamy a propagácie.

 

CorelDRAW galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu.