Adobe Illustrator začiatočníci

Adobe Illustrator začiatočníci

Adobe Illustrator začiatočníci

 

Adobe Illustrator začiatočníci – softvér je komplexné vektorové grafické prostredie s možnosťami priehľadnosti v gradientoch a rôznymi umeleckými efektami, ktoré umožňujú objavovať kreatívne spôsoby dizajnu. Je to najefektívnejší program na spracovanie vektorovej grafiky,  jednou z jeho veľkých výhod je plné prepojenie na komplexnú rodinu adobe produktov zahŕňajúcu rastrový editor, multimedálne animácie, či postprocesing videa.

Najbližší kurz: 15.04.2024 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 240 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň kurzu Adobe Illustrator – začiatočníci:

 

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s vektorovou grafikou v programe Adobe Illustrator. Absolvent sa oboznámi s koncepciou a spôsobom fungovania vektorovej grafiky. Získa prehľad o používaní nástrojov Adobe Illustrator. Bude vedieť samostatne vytvárať profesionálnu vektorovú grafiku a pripraviť ju pre ďalšie spracovanie alebo tlač. Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať základné vedomosti a zručnosti práce s vektorovou grafikou v prostredí Adobe Illustrator. Doporučujeme absolvovať modul Adobe Photoshop.

 

Adobe Illustrator galéria