Adobe Photoshop začiatočníci

Adobe Photoshop začiatočníci

Adobe Photoshop začiatočníci

 

Adobe Photoshop začiatočníci – grafický program, ktorý predstavuje špičku v nasadení v 2D rastrovej grafike, postprocesingu fotografií. Je vhodný na tvorbu lôg,  reklamných návrhov, viacstránkových brožúr, ako aj umeleckých konceptov a webovej grafiky. Jeho silnou stránkou je možnosť súčasného využívania ako  bitmapovej (rastrovej), tak aj vektorovej grafiky (pomocou Adobe Illustrator)  v návrhoch, ako aj pokročilá práca s textom. Dokáže načítať väčšinu grafických formátov a následne ukladať a exportovať hotové návrhy pre tlač. Podporuje aj sofistikované rastrové formáty ako napr. RAW.

Najbližší kurz: 17.06.2024 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 240 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň kurzu Adobe Photoshop – začiatočníci:

 

Absolvent získa prehľad o princípoch a výhodách rastrovej grafiky. Pochopí kedy je vhodné tvoriť návrhy vo vektorovom a kedy v rastrovom formáte. Naučí sa pracovať v programe, orientovať sa v pracovnom prostredí, ovládať základné nástroje potrebné pre kreatívnu tvorbu. Po vytvorení vlastných návrhov bude vedieť, ako ich pripraviť pre tlač prípadne export do iných programov. Naučí sa využívať kreatívne efekty,retušovať prechody a výplne, ktorými dokáže realizovať svoje predstavy.

 

Adobe Photoshop galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu.