Adobe multilicencie pre školy

Adobe multilicencie pre školy sú špeciálne EDU licencie od Adobe určené len pre základné a stredné školy. Zvýhodnené licencie si môžete zakúpiť pre svoje učebne a aj vybaviť kancelárie svojích odborných pedagógov. Dozviete sa, kedy je výhodné nakupovať licencie s označením DEVICE, NAMED, alebo K-12.

Čo sú to Adobe multilicencie pre školy – K-12?

Adobe už dlhodobo ponúka pre základné a stredné školy špeciálny projekt K-12. Vďaka nemu je možné ušetriť pri väčších počtoch licencií produktov CC – Creative Cloud. Multilicencia K-12 umožnuje školám nainštalovať licencie Adobe na minimálne 25 počítačov a vždy im počas aktívneho predplatného umožní aktualizácie. Škola si takto prenajme potrebný počet licencií bez ohľadu na to, koľko má študentov a pedagógov.

Pre koho sú Adobe multilicencie pre školy určené

 • Základné školy bez rozdielu určenia a zamerania
 • Stredné školy, stredné odborné učilištia a odborné školy, gymnáziá (bez rozdielu určenia zamerania) – súkromné a štátne, poskytujúce najmenej dvojročné štúdium na plný úväzok. Vyššie odborné školy iba vtedy, ak ide o jedinú inštitúciu vrátane strednej školy.
 • Školy akreditované ministerstvom školstva (za podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch).

Adobe multilicencie pre školy obsahujú:

 • Na stiahnutie máte možnosť viac ako 16 desktopových aplikácií Adobe pre grafiku, web a video, vrátane programov Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Lightroom, Animate (predtým Flash), Dreamweaver, Premiere Pro, AfterEffects, Audition atď.
 • Platformy Windows a Apple Mac sú k dispozícii. Môžete si zvoliť jednu, alebo druhú. Taktiež môžete vybrať kombináciu oboch, ale ich súčet musí byť vždy rovný počtu objednaných licencií.
 • U niektorých aplikáciá /napr. Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, / je možné vybrať rôzne jazykové mutácie ako slovenčina, alebo čeština.
 • Inštalácia neobsahuje žiadne online služby alebo mobilné aplikácie.

Možnosti objednania

Licencie produktov Creative Cload sú vždy časovo obmedzené. Je ich možné prenajať na dobu 12 až 48 mesiacov /1 – 4 roky/. Je tak zaručená vždy aktuálna verzia. Na kratšie obdobie je možné len dokúpiť dodatočné licencie už k jestvujúcim. Cena za nákup je vždy násobkom ceny za rok. Licencie sa kupúju na počet PC, sú prenosné, ale nie plávajúce. Minimálny nákup je na 25 PC, ale ďalšie sa dajú dokúpiť aj menších množstvách. Vždy sa predáva najnovšia verzia a preto nie je možné dodať verziu CS6, alebo staršiu. Každé ďalšie predĺženie je možné po 12, 24, 36, alebo 48 mesiacoch (nie je povinné, musí školy vždy potvrdiť). Ak platnosť licencie nie je predĺžená, prestane byť funkčná.

Škola môže inštalovať licencie zakúpené v rámci multilicencie K-12 nielen na počítačoch v učebniach, ale aj na súkromných počítačoch študentov alebo učiteľov! Vždy len na taký počet PC a notebookov, koľko je zakúpených licencií. Samozrejme, podmienkou je použitie len na nekomerčné účely. Licencia nie je viazaná na meno a ani hardware.

Postup pre objednanie

Pre objednanie je potrebné poslať kompletné údaje školy a email:

 • Údaje školy /názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH/
 • Počet licencií
 • Dĺžka prenájmu /12, 24, 36, alebo 48 mesiacov/
 • Následne Vás zaregistrujeme v Adobe. Pre registráciu je potrebné uviesť email pre správu licencií. Ten voľte tak, aby bol prístupný počas celej platnosti prenájmu. Ten to email bude používaný pre prihlásenie do administrátorskej časti webu Adobe.
 • Po spravcovaní registrácie v spoločnosti Adobe príde na uvedený email informácia priamo od Adobe.

Cena produktu

Cena produktu závisí od počtu licencií a dĺžky prenájmu

Viac informácií o tomto produkte sa dozviete priamo na stránka výrobcu Adobe.

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE o Adobe licencie pre školy NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ