ZWCAD cena 
 
 

ZWCAD galéria

 
 

Vlastnosti programu

Podpora DWG

Prirodzený formát ZWCADu je DWG. Môžete teda otvárať, editovať a ukladať akékoľvek existujúce DWG, či DXF súbory od formátu 2.5 až po 2012 bez konverzie alebo straty dát.

Príkazy

Príkazy a podvoľby príkazov ZWCADu sú taktiež kompatibilné s programom AutoCAD.

Uživateľsky príjemné rozhranie

Usporiadanie menu, toolbarov, kresliacej plochy, príkazového riadku, a palety vlastností, ako aj usporiadanie dialógových panelov je podobné ako má AutoCAD®, vďaka čomu užívatelia ovládajúci AutoCAD® môžu okamžite pracovať so ZWCADom.

Zdrojové súbory

Všetky zdrojové súbory mainstream CAD platforiem môžete používať aj v ZWCADe. ZWCAD podporuje menu AutoCADu (.MNU), skripty (.SCR), snímky (.SLD), fonty (.SHX, alebo .TTF), typy čiar (.LIN) a šrafy (.PAT).

Vytváranie a úprava 3D Modelov

Používajte ZWCAD pre jednoduché vytváranie 3D modelov Vašich návrhov. 3D tvary môžete upravovať príkazmi ako sú Sjednocení, Rozdíl, Průnik atď.

Programovanie so ZWCAD – om

ZWCAD podporuje AutoLISP (vrátane DCL súborov a možnosti šifrovania LISP aplikácií) a taktiež ponúka výkon Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Najnovšia verzia ZWCADu pridáva navyše aj formáty SDS a DRX ako ekvivalenty pôvodných ADS a ARX od Autodesku a podporuje väčšinu ARX funkcií. Môžete teda jednoducho prenášať vami vytvorené prostredie, úpravy a utility z AutoCADu do ZWCADu a pokračovať v práci vo vašom obľúbenom pracovnom prostredí.

 
 

Pokročilé vlastnosti ZWCADu

Publikovanie

Publikovanie poskytuje jednoduchý spôsob tlače množiny výkresov, alebo ich uloženia do DWF formátu pre publikovanie. S funkciou publikovanie môžete zhromaždiť skupinu výkresov, určiť ich nastavenie tlače cez nastavenie stránky, a výkresy sa automaticky vytlačia jeden za druhým. Nemusíte teda otvárať a nastavovať každý dokument samostatne, ale pomocou tejto funkcie urobíte všetko v podstate naraz.

Automatické trasovanie

Auto Trasovanie pozostáva z Polárneho trasovania a Trasovania úchopu objektu, vďaka čomu máte k dispozícii nástroj na jednoduché získavanie zložitých bodov. Dočasné cesty trasovania uľahčia presné umiestnenie bodov pod požadovanými uhlami.

Podpora štýlov vykresľovania

Zmeňte farbu a hrúbku čiar objektov univerzálne pomocou dávkového postupu. Pomocou CTB štýlov vykresľovania ZWCADu, môžete prispôsobiť hrúbky čiar a farby naraz pred vykreslením.

Multi-jazyková podpora v Mtext editore

Súčasne môžete zobraziť viac jazyčné texty ako napr. Český a Slovenský, Ruský, Čínsky, Nemecký, Španielsky, Japonský, … atd. Táto vlastnosť je vhodná pri medzinárodnej spolupráci na projekte.

DXF – čiastočný export

ZWCAD Vám umožní exportovať z Vášho aktuálneho výkresu vybrané objekty.

WMF – podpora

Súbory WMF (Windows Metafile Format) sa často používajú ako rastrové obrázky pre rýchly popis objektov. V ZWCADe, môžete vložiť WMF súbor do súboru výkresu príkazom Wmfin.

Úprava referencie a atribútov

Môžete upravovať externé referencie a predefinovať definície bloku použitím editácie referencie na mieste. Môžete upravovať aj atribúty blokov s použitím príkazu Attedit.

Rychle vybrat

Pomocou funkcie Rýchlo vybrať môžete nastaviť filter výberovej množiny a následne vybrať objekty poľa vlastností (napr.Farby) alebo podľa typu objektu.

Rýchly odkaz

Použitím príkazu QLEADER rýchlo vytvoríte odkazy a popisy odkazov. Definujte rôzne poznámky ako mtext, kópia objektu, tolerancie, blok, alebo žiadny.

Rýchle kótovanie

Príkaz rýchle kótovanie vytvorí, alebo upravuje dávku kót, vrátane reťazcových kót alebo kót od základne, kružnice, alebo kót oblúku, a staničných kót.

Multičiara a editácia multičiary

Multi-čiara je jednoducho vytvoriteľný objekt pozostávajúci z násobných rovnobežných čiar. Môžete definovať vlastné štýly multičiary a uložiť ich pre neskoršie použitie. A s použitím nástrojov na editáciu multičiary ich môžete upraviť.

Prekrytie

Pomocou prekrytia (wipeout) môžete zamaskovať (prekryť) objekty farbou pozadia. Je to mnohouholníková plocha ohraničená rámčekom ktorý môžete zapnúť pre úpravy a vypnúť pre tlač, ktorá prekrýva objekty nachádzajúce sa pod ňou.

Oblúkový text

Oblúkový text je nový spôsob umiestnenia textutext. Text môžete umiestniť pozdĺž oblúku akéhokoľvek tvaru. Pri zmene polomeru oblúku, sa text automaticky prispôsobí.

Fotorealistický render

ZWCAD Professional disponuje fotorealistickým renderom s realistickými materiálmi, svetlami, odrazmi, tieňami…

Express nástroje

K dispozícii máte Express nástroje s mnohými užitočnými multifunkciami(text na oblúku, atribúty na text, Z na 0, …)

 
 

Množstvo ďalších vylepšení

Parametrické navrhovanie

Parametrické definovanie vzťahov medzi objektami zmenia váš spôsob navrhovania
– začnete voľným náčrtom a skončíte presným návrhom, vďaka čomu získate viac pohodlia pri úpravách existujúcich výkresov!

Tabuľky ako v MS Excel

Vytvárajte, editujte a zobrazujte tabuľky – interaktívne s MS Excellom (Import/Export).

SolProf – 2D pohľady z 3D telies

Generujte pohľady akéhokoľvek 3D telesa (Automatické delenie/ skrytie neviditeľných čiar).

Políčka

Vlastnosti dokumentu / tlače / užívateľské info / Výrazy – Možno vložiť do MTextu aj tabuľky a automaticky aktualizovať.

Multiodkaz

Väčší výkon s viacerými nastaviteľnými možnosťami.

PDF tlačiareň

Pridaná PDF tlačiareň + perfektná podpora OLE objektov. V PDF súbore môžete vypínať hladiny… atď..

DIESEL výrazy

Do nového ZWCADu pribudla podpora výtrazov DIESELu AutoCADu LT.

Prerušenie kóty

Pribudla možnosť automatického prerušovania pomocných čiar kóty ak sa pretínajú s inými objektami výkresu.

Podpora veľkých rastrových obrázkov

ZWCAD teraz podporuje obrázky zaberajúce viac ako 256 MB RAM.

Ostatné vylepšenia

MTEXT v atribútoch, vylepšenia vývojových nástrojov a prostriedkov, Zvýraznenie entity nad ktorou je kurzor myši, …a mnohé ďalšie.