ChaosGroup V-Ray SketchUp

SketchUp patrí v súčastnosti k najrozšírenejším a najľahšie zvládnuteľným 3D modelovacím programom na svete. Jeho jediný problém je fakt, že v ňom nie je možné vytvárať realistické 3D vizualizácie. S doplnkom ChaosGroup V-Ray SketchUp máte v rukách silný nástroj pre tvorbu fotorealistických vizualizácií priamo v prostredí SketchUp. Integrácia do prostredia SketchUp-u vám umožní efektívne vytvárať vizualizácie v prostredí SkechUp so zachovaním vašich pracovných zvyklostí a postupov.

ChaosGroup V-Ray SketchUp

« 1 z 2 »

Software ChaosGroup V-Ray SketchUp vhodný pre každého. Vizualizačný program ChaosGroup V-Ray SketchUp. Render ChaosGroup V-Ray SketchUp.

Podpora verzie ChaosGroup V-Ray SketchUp a operačných systémov Windows a MacOS

Najnošia verzia pluginu ChaosGroup V-Ray SketchUp podporuje aktuálnu verziu SketchUp-u a je možné ju používať tak ako aj SketchUp v operačných systémoch Windows, aj MacOS. Ak máte staršiu verziu SketchUp-u nemusíte sa báť, ChaosGroup V-Ray SketchUp je možné spustiť aj v starších verziách ako je verzia 2016.

Novinky aktuálnej verzie produktu ChaosGroup V-Ray SketchUp

 • Integrácia V-Ray RT CPU / GPU pre náhľady v reálnom čase
 • Integrácia V-Ray proxy pre prácu s objemnými scénami

Ďalšie jedinečné funkcie produktu ChaosGroup V-Ray SketchUp

 • Plná integrácia V-Ray do prostredia programu SketchUp.
 • Kompletné výpočty vizualizácií s využitím nepriamych zdrojov svetla (GI) vrátane metód brute force, irradiance map, light cache a photon map.
 • Viacvláknové spracovanie výpočtov pre maximálne využitie viacjadrových procesorov.
 • Fyzikálne korektné svetlá vrátane IES, bodových a plošných svetiel.
 • Distribuovaný rendering pre rozloženie výpočtov až na ďalších 10 počítačov.
 • Procedurálne textúry vrátane dlažby, omietky, dreva či efektu zašpinenia pre realistické vizualizácie.
 • Fyzikálna kamera vrátane efektu rozostrenia.
 • Nasvietenie pomocou HDRI.
 • Fyzikálne slnko a obloha.
 • Pokročilý editor materiálov vrátane náhľadov.
 • Vrstvené materiály.
 • Podpora priehľadnosti SketchUPu a alfa priehľadnosti.
 • Podpora animácií.
 • Reálne odlesky a odrazy.
 • Globálna iluminácia GI pre fotorealistické osvetlenie.
 • Podpora jemných tieňov.
 • Plná podpora HDRI.
 • Plne viacvláknový raytrace engine.
 • Materiály programu SketchUP sú priamo podporované a integrované do V-Ray materiálov.
 • Materiálový editor s náhľadmi materiálov.
 • Systém Slnko a Obloha.
 • Fyzikálna kamera.
 • Efekt hĺbky ostrosti.
 • Obojstranný V-Ray materiál.
 • Podpora animácie.
 • VRAY materiály online pre priame renderovanie materiálov
 • VRAY photometric light.
 • VRayShadowMap generátor tieňov štandardných svetiel pre redukciu moiré.

Školenia a kurzy

K produktu vám vieme poskytnúť komplexné poradenské a výukové služby. Viac informácii na požiadanie.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Skúšobná verzia zdarma!

    V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia. V týchto linkoch nájdete staršie inštalačky na V-Ray pre SketchUp 2014 a 2015.

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.