T-Splines pre Rhino

Nová škála polygonálnych modelovacích postupov v prostredí McNeel Rhinoceros – T-Splines McNeel Rhinoceros

McNeel Rhinoceros – T-Splines pre Rhino, ktorý predstavuje  nový plugin je úzko spätý s Rhinom. Plugin je určený  na  pokročilé modelovanie. McNeel Rhinoceros – T-Splines pre Rhino taktiež umožňuje ľahkú tvorbu a editáciu zložitých organických tvarov a jeho výnimočné nástroje pomáhajú skrátiť  dizajnérom čas vývoja výrobku a dokončiť úspešne modely, ktorých vytvorenie by bolo s bežnými nástrojmi Rhina omnoho zložitejšie. Verzia umožňuje exportovanie modelov do výroby bez remodelingu. McNeel Rhinoceros – T-Splines pre Rhino ideálny  pre architektov, priemyseT-Splines pre Rhinolných  dizajnérov, šperkárov, návrhárov hračiek či konštruktérov dopravných strojov –  jednoducho povedané je určený pre  každého, kto potrebuje jednoducho vytvárať zložité plochy voľného tvaru.

Výhody

McNeel RhinocT-Splines pre Rhinoeros – T-Splines pre Rhino pracuje presne, voľne alebo v oboch kombináciách. Pri náročných a komplikovaných oblastiach definuje viac riadiacich  bodov. Odsadenie či premostenie, ktoré prestavujú pokročilé operácie sú pre McNeel Rhinoceros – T-Splines pre Rhino samozrejmosťou.  Pri práci s McNeel Rhinoceros T-Splines pre Rhino môžeme vychádzať z  ľubovoľných podkladov ako napr. plochy, telesá, siete alebo náčrtov. Vďaka pokročilým nástrojom McNeel Rhinoceros – T-Splines pre Rhino je editácia veľmi jednoduchá.

Príklady efektívnych postupov modelovania si môžete pozrieť na týchto videách.Ukážky práce v programe McNeel Rhinoceros – T-Splines pre Rhino

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

[hidepost]

T-Splines

link na stiahnutie

[/hidepost]

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

[table "44" not found /]

viac informácií o tomto produkte