Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prednášky a workshopu, ktorá sa konala 18.4.2012 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Účasť bola hojná a hostia sa obohatili o mnoho nových inšpiratívnych myšlienok.
Veľká vďaka patrí zástupcom fakulty: prodekanovi doc. Ing. Vladimírovi Benkovi, PhD., Ing. Milanovi Potočárovi (vedúcemu CIT), Ing. Jozefovi Urbánkovi (vedúcemu OPaVV) a Rade ubytovaných študentov.

Neviete sa rozhodnúť, aký softvér použiť na vytvorenie najkvalitnejšej prezentácie  pre Váš projekt?

Tí, ktorí uprednostňujú teoretické informácie, sa môžu zúčastniť prednášky o využití najmodernejších softvérových riešení v oblasti stavebníctva.

Príďte sa pozrieť na workshop, kde môžete otestovať viac druhov softvérov, technológií a porovnať ich. Počas workshopu možete konzultovať Vaše pracovné „work flow“ s našimi odborníkmi z praxe.

Miesto konania:

Prednášková sála B-008

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Radlinského 11

813 68 Bratislava

Čas konania:

Prednáška – 15:00

Workshop – 16:00

Pre účasť na workshope je nutné sa zadarmo a jednoducho registrovať na tejto stránke:

Zaregistrujte sa »

Zaregistrujte sa a vyskúšajte zadarmo rôzne softvéry a plug-iny a objavte nové obzory.

Sotvéry na vyskúšanie:

Google SketchUp

V-Ray

ShaderLight

SU Podium

1001bit Tools Pro

Artisan

EdithInPlace

SU Podium Browser

SU Animate

SU Walk

Videotutoriály nájdete na našom YouTube kanáli.

Tešíme sa na Vás