Komerčný sektor a referencie:

Referencie
Slovak Telekom, a. s. (www.slovaktelekom.sk) HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA (www.hanil.sk)
PRODOM spol. s r.o. (www.prodom.sk) Slovenská akadémia vied (www.sav.sk)
doka
Arch.Design Slovakia, s.r.o. (www.archdesign.eu) Doka odborníci na debnenie (>www.doka.com)
DOPRAVOPROJEKT, a.s. (www.dopravoprojekt.sk) Lutz Precision, K.S. (www.lutz-precision.com)
jancina
Grafobal, akciová spoločnosť (www.grafobal.sk) Jančina architekti (www.jancina.sk)
metrostav parkett
Metrostav SK a.s. (www.metrostav.sk) PARKETT PLUS, spol. s r. o. (www.parkettplus.sk)
<proma
PROMA, s.r.o. (www.proma.sk) J&T Financial Group (www.jtfg.com)
proma
MP Interier (www.mpinterier.sk) Awoz (www.awoz.sk)
proma
Aup Media (a-atc.sk) Rentstav (www.rentstav.sk)
proma
HRD Architekti (www.hedarchitekti.sk) Sinar (www.sinar.sk)

Školský sektor:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (www.stuba.sk) Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha (www.vip-vs.sk)
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (cms.uniag.sk) Trnavská univerzita v Trnave (www.truni.sk)
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (www.vsmu.sk) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (www.upjs.sk)
Technická univerzita vo Zvolene (www.tuzvo.sk/) Súkromná stredná umeleckú Škola dizajnu (www.skoladesignu.sk)
Stredná odborná škola,Stará Turá
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY (www.uat.sk) Stredná odborná škola,Stará Turá (www.sosst.sk/zsse/)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera č.5
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera č.5 (www.adlerka.sk) Vzdelávacia inštitúcia ALFA Education (www.alfaedu.sk)
Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany (www.sosoasto.sk) Stredná odborná škola automobilová Trnava (www.sosatt.sk)
Stredná odborná škola Zlaté Moravce (www.soszm.sk) Súkromná základná umelecká škola Bratislava (www.suzus.szm.com)
ZŠ Kežmarská 28 Košice (www.zskezmarska28.sk) ZŠ Jelenia 16 Bratislava (www.zsjeleniaba.edu.sk)
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (www.zsssvba.sk) Súkromné centrum voľného času Ptičie (www.scvcpticie.eu)

Cirkevný sektor:

Univerzitné Pastoračné Centrum sv. Jozefa Freinademetza (www.upc.uniba.sk)