Porovnanie Adobe Photoshop produktov

Porovnanie Adobe Photoshop produktov ako sú Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom. Môžete si prečítať zaujímave porovnanie produktov z pohľadu grafika – užívateľa.

Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Elements

Na porovnanie Adobe produktov sme si vybrali Adobe Photoshop Elements a Photoshop CC. Porovnanie Adobe Photoshop produktov, tak naberá kontúry.

Adobe Photoshop Elements väčšina ľudí nepozná, a preto sa o ňom pohŕdavo hovorí ako o nástroji pre začiatočníkov. Dokonca ho niektorí považujú za nástroj, ktorý nie je vhodný na lepšiu úpravu fotografií vôbec vhodný. Opak je však pravdou.

Na rýchle úpravy a prípravu na prezentáciu na web sú Elementy veľmi vhodné a vynikajúco poslúžia aj fotografickému nadšencovi a poloprofesionálovi. Základný popis funkcií elementov vám určite objasní, že tento program môžete efektívne využívať dlhý čas, kým pocítite potrebu prejsť na funkčne a výkonom silnejší Photoshop. Výhoda používania Elementov je v tom, že využívajú tie isté algoritmy ako plný Photoshop CC. To znamená, že zväčšovanie a zmenšovanie obrázkov, transformácie, vyrovnanie línií, doostrenie, efektové filtre má na starosti ten istý „engine” ako vo „veľkom Photoshope”. Adobe Elements používa dokonca rovnaký modul Camera Raw! Užívateľské prostredie a základné princípy práce s paletkami, oknami a záložkami je veľmi podobné ako u Photoshop CC rady.

No a čo všetko môžete Elementami robiť? Elementy majú štyri moduly:

 • Organizátor (Organiser) fotografií je určený pre import fotografií a médií z externých zdrojov alebo zo súborov v počítači, katalogizáciu, popis fotografií a hromadné základné rýchle úpravy. Organizátor dokáže vyhľadávať fotografie podľa rôznych vlastností, popularity alebo hodnotenia, či dokonca podľa kľúčových slov, ktoré sa dajú viazať na tváre ľudí na fotografiách. Program tieto tváre sám vyhľadá a ponúkne na priradenie kľúčových slov a mien. Týchto ľudí potom oveľa rýchlejšie vyhľadáte vo svojom počítači
 • Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
  Modul na vytváranie (Create) fotokníh, kalendárov, koláží, online galérie alebo slide show rýchlo pripraví efektnú prezentáciu vašich fotografických výtvorov
  .
 • Modul Edit je asi pre vás čitateľov Ephoto najzaujímavejší. Práve ten najviac využívajú fotografisti pri úprave svojich fotografií.
Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
Vrstvy

Import

Elementy disponujú vrstvami, v ktorých môžete upravovať fotografie a jednoduchým zmazaním časti vrstvy vrátiť zmeny, s ktorými nie ste spokojní. Takéto riešenie je výborné a práve vďaka nemu nie je potrebné vracať sa v histórii. V elementoch nenájdete history brush – nástroj, ktorý umožňuje selektívny návrat do určitého štádia fotografie, no práve vďaka vrstvám vám nebude príliš chýbať. Vrstvy umožňujú vzájomné prelínania rôznymi spôsobmi. Presne tak, ako je to v plnej verzii Photoshop-u.

Jas, kontrast a farby

Medzi základné automatické možnosti úpravy patrí automatická úprava fotografie. Program sám vyladí jas, kontrast a farbu vo fotografií. Často budete aj s touto plne automatickou úpravou spokojní. Ak by vám konečný výsledok nevyhovoval, môžete využiť čiastkové automatické funkcie osobitne na vyrovnanie jasu, osobitne na vyrovnanie kontrastu a podobne na korekciu farieb.

Skúsenejší môžu tieto funkcie použiť manuálne v podobe klasických „levels” alebo v aplikovaní „hue-saturation” na celú fotografiu alebo iba na jednotlivé farby. Nechýba ani v poslednej dobe populárna funkcia „shadows-highlights” pre osobitné regulovanie jasu vo svetlách a tieňoch fotografie. Výrobca však pamätal na poistenie sa vo vzťahu k plnej verzii Photoshopu. V Elementoch nájdete jej jednoduchšiu podobu bez možnosti jemného doladenia účinku.

Výborná pomôcka je funkcia vyladenie pleťovej farby a ešte lepšie funguje odstránenie farebného závoja, ktoré mnohokrát vyrieši komplikovanú farebnú situáciu jediným kliknutím kvapkadla. Funguje pritom inak ako kvapkadlo šedej v levels funkcii. Pre tých, ktorí si na túto funkciu úprav farebnosti zvykli, ostali zachované aj variácie. Je to rýchla celková úprava farebnosti fotografie, ktorá je aplikovaná klikaním na jednotlivé náhľady farebných variácií, ktoré ponúka program.

No a nakoniec spomeniem nástroje burn, dodge a sponge na miestnu úpravu jasov a (de)saturovanie fotografie. Pochváliť možno aj modul na prevod farebnej fotografie do čiernobielej, ktorý síce nie je tak rozsiahly ako v CC verzii, ale je o to rýchlejší a výsledky sú kvalitné. Pre rýchly prevod do ČB si môžete zvoliť niektorý z módov a jemne ho doladiť intenzitou reakcie pre jednotlivé farby podobne ako kontrastnými filtrami vklasickej ČB fotografii.

Nedeštruktívne nástroje na miestnu úpravu

Zaujímavým nástrojom na miestne úpravy vo fotografii je tzv. „smart brush” – štetec s voliteľnou funkciou. Dokáže miestne zvýšiť kontrast, zvýrazniť typické farby (napr. modré nebo, zeleň v prírode), rýchlym spôsobom vybieliť zuby, či previesť danú časť obrazu do sépie alebo imitácie infrafotografie. V dialógovom okne pritom môžete pridať, alebo ubrať miesto na fotografii, na ktoré chcete daný efekt aplikovať. Čo je však na tomto štetci úprav najlepšie je, že efekt neaplikuje priamo na fotografiu ale do novej vrstvy. Preto ho spoločnosť Adobe nazýva nedeštruktívny. A je to pravda. Ak sa vám po aplikácii efekt nepáči, kedykoľvek ho môžete odstrániť zmazaním vrstvy alebo vymazaním jej časti.

Retuše

Adobe Elements má pre retušovanie klasický nástroj, ktorý sme si zvykli označovať ako pečiatka –clone stamp tool“. Taktiež obsahuje dômyselný nástroj „healing brush” a „spot healing brush“, ktoré automaticky dopočítavajú okolitý vzor a farbu pre náhradu retušovaných miest. Špeciálnym spôsobom môžete retušovať časti obrazu pomocou druhej fotografie z daného miesta. Túto funkciu môžete použiť viacerými spôsobmi. Buď pri tvorbe skupinového portrétu pre nahradenie osôb z fotografie, kde vyzerajú lepšie, alebo pri čistení fotografovanej scény, do ktorej sa dostali rušivé elementy. Na aplikáciu tejto funkcie potrebujete viaceré fotografie (aspoň dve), z ktorých program berie vzorku a aplikuje do finálnej fotografie.

Panoráma

Pri vyššie spomínaných funkciách retuše hromadných portrétov a fotografovanej scény sa nachádza aj funkcia panoráma. Aj keď nemá rozsiahle dialógové okno a veľa možností nastavenia (zvoliť si môžete iba rôznu perspektívu), výborný algoritmus. Nielenže nájde spoločné body, ale skoriguje aj skreslenie rôznych fotografií a vyrovná ich jasovo tak, že spoje budú pre vás neviditeľné.

Filtre

Elementy ponúkajú celú plejádu filtrov, podobne ako „veľký Photoshop”. Či už ide o filtre rozostrenia, deformácií, textúr, štýlov alebo o umelecké filtre. Oceniť treba aj vylepšený filter na redukciu šumu vo fotografii s rozšíreným dialógovým oknom. Filter na doostrenie fotografií je umiestnený v menu „enhance”, nie vo filtroch ako to býva v plnej verzii Photoshopu.

Plug-Ins

Termínom Plug-Ins sú označované mnohé miniatúrne programy od spoločnosti Adobe, ale aj iných spoločností a výrobcov, ktoré fungujú v originálnom programe. Sú to akési zásuvné moduly, ktoré sú implementované do programu a umožňujú ďalšie funkcie na úpravu fotografií. Dobrou správou je, že väčšina Plug-Ins je koncipovaná aj pre Elementy. Rozširujú tak možnosti úprav tohto, už i tak kvalitného nástroja pre spracovanie fotografií.

 • Posledným modulom v Elementoch Potoshop-u je modul na zdieľanie – „Share”. Umožňuje vybrané fotografie exportovať pre tlač, online fotoalbum, mail alebo CD/DVD. Na výber máte niekoľko vzorových fotoalbumov s rôznou tématikou.

Zhrnutie

Myslím, že len po vypočítaní najzákladnejších funkcií Photoshopu Elements je zrejmé, že ide o vhodný nástroj pre prácu s fotografiami. Jeho vylepšené užívateľské prostredie, rovnaký princíp úprav ako vo „veľkej verzii Photoshopu CC” sú jeho prednosťami. Elementy využívajú rovnaké klávesové skratky ako plná verzia programu. Netreba sa teda obávať, že ak si používateľ zvykne na Elementy, bude sa musieť znova učiť, ak bude chcieť používať CC verziu. No a podľa môjho názoru Elementy bohato vystačia pre väčšinu fotografických nadšencov – užívateľov Ephoto.

Porovnanie s Photoshop CC

Aby sme boli úprimní, je samozrejmé, že Elementy nemôžu nahradiť profesionálne využitie Photoshopu CC. Plná verzia Photoshop-u bude dôležitá predovšetkým pre tých, ktorí chcú tlačiť fotografie nielen na domácej tlačiarni alebo v minilabe, ale aj v printoch, kde je potrebný výstup obrazu a grafiky v tlačovom farebnom profile CMYK. Elementy nepodporujú farebný profil CMYK a ani LAB. A iba CC verzia podporuje 64 bitové farby.

Photoshop CC bude nevyhnutnosťou aj pre tých, ktorí chcú pracovať s 3D grafikou a pohyblivou grafikou, ktorú Elementy nepodporujú. Podobne podporu vektorovej grafiky nájdete iba v plnej verzii Photoshopu.

Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom

Úprava farebnosti pomocou kriviek, selektívnej úpravy farieb, farebných kanálovProfesionálni fotografi využívajúci prácu s  baziérovými krivkami na vytváranie orezových ciest nájdu tieto možnosti iba v CC verzii. Ak chcete pracovať s maskami vrstiev, rýchlymi maskami, alebo chcete vrstvy spájať do samostatných „smart” objektov a môcť ich pritom samostatne editovať, opäť musíte šetriť na CC verziu.  Ďalšie vlastnosti, ktoré nájdete iba vo verzii CC:

 • kombinovanie fotografií s rôznou expozíciou do HDR
 • hromadné úpravy pomocou vlastne vytvorených akcií
 • palety kanálov
 • nástroje histórie
 • pokročilá editácia textov a texty na vytvorených cestách (u Elements iba jednoduchá)
 • pokročilé štýly vrstiev (u Elements iba jednoduché štýly tieňovania)
 • pokročilý Color Managment
 • pokročilé funkcie pre internet, napríklad delenie obrazu (slice)
 • užívateľské nastavenie nástrojov, klávesových skratiek, menu a pracovného priestoru
 • spolupráca s ďalšími programami na úpravu a vytváranie grafiky – možnosť priameho prechodu do ďalších programov (napr. In Design, Illustrator…)
 • niektoré filtre na úpravu, napr. rozostrenie objektívom (lens blur)

Jednotkou na trhu

Tieto a mnohé ďalšie vymoženosti Photoshop-u CC ho pasujú za jednotku na trhu programov na úpravu fotografií a väčšina odbornej verejnosti zdieľa tento názor. Niet divu, že po tomto softvéri túži aj každý nadšený fotograf a má dojem, že ak ho nebude používať jeho fotografie nebudú kvalitné.

V prvom rade musím povedať to, že dobrá fotografia sa tvorí skôr, ešte za objektívom fotoaparátu. Dotiahnuť fotografiu úspešne do finálnej podoby umožňuje ako Adobe Photoshop CC tak aj Adobe Elements. Platí to aspoň pre 90% našich užívateľov. Ak postupom času pokročíte ďalej a budete potrebovať niektoré zo spomínaných unikátnych funkcií CC verzie, môžete prejsť na plnú verziu bez starostí, keďže ste pracovali na príbuznom programe s veľmi podobným ovládaním, logikou a rovnakými algoritmami. Preto si vzhľadom na minulú anketu a jej vyhodnotenie dovolím poznámku. Lepší legálny Elements7 ako nelegálny Photoshop CC.

Osobitnú kapitolu tvorí program Photoshop Lightroom.

Adobe Photoshop Lightroom

Porovnanie Adobe Photoshop produktov pokračuje. Lightroom je súčasťou rodiny programov Photoshop. Je to relatívne mladý typ programu, ktorého vznik si vyžiadali fotografi pracujúci s digitálnymi fotografiami, hlavne vo formáte RAW. Photoshop ako silný editačný nástroj neobsahuje niektoré funkcie, ktoré by uľahčovali a urýchľovali spracovanie veľkého množstva fotografií. Čiastočne sa tento problém snaží riešiť doplnkový program Bridge.

Lightroom však ide ďalej, spája v sebe niekoľko modulov pre importovanie, katalogizáciu, spracovanie a publikovanie fotografii. Krok za krokom rieši všetky základné potreby fotografa.

Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
Modul Library pre správu fotografií.
Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
Modul Develop pre úpravu fotografií.

Import

Užívateľ si vyberá spôsob importu s možnosťou okamžitého zálohovania a pridania kľúčových slov a metadát. Dokonca môže priamo pri importe nechať fotografiu upraviť niektorým z uložených prednastavení úprav.

Knižnica

Prvý modul slúži pre správu archívu, popisovanie, triedenie, hodnotenie, Mnohí fotografi majú archív obsahujúci desaťtisíce fotografií, preto je jeho spravovanie pre nich dôležité.

Vyvolávanie

Modul pre spracovanie fotografií je určený predovšetkým pre súbory typu RAW a DNG. Lightroom používa rovnaký RAW konvertor ako Photoshop. Spracovanie väčšieho množstva súborov je však neporovnateľne rýchlejšie. Pri úprave fotografie nie je potrebné vyvolávať žiadne dialógové okno, ani fotografiu ukladať po spracovaní, prípadne ju ukladať do iného formátu. Úpravy sú bezstratové. Každý súbor môže byť upravený niekoľkými spôsobmi, pričom nie je nutné vytvárať jeho kópie. Najpoužívanejšie úpravy je možné uložiť a aplikovať na ľubovoľnú fotografiu. Pri hromadnej úprave sa ako silný nástroj ukazuje funkcia synchronizácie, kde sa viacero fotografií upraví podľa jednej vybranej fotografie. Pre profesionálne použitie je zaujímavá podpora práce na dvoch monitoroch.

Editačné funkcie sa neobmedzujú len na bežné úpravy, ktoré sú obsiahnuté v Camera RAW convertore. Pridané sú nástroje pre retušovanie, orezávanie, prechodový filter, či lokálne úpravy jasu, farebnosti, ostrosti. Fotografi ocenia záchranu prepalov, presvetľovanie tmavých partií, či jemné ladenie farieb.

Lightroom je teda schopný splniť väčšinu požiadaviek pre spracovanie fotografie. Niektorí fotografi potrebujú pracovať so súbormi kreatívnejším spôsobom, vytvárať koláže, panorámy, HDR fotografie, používať pokročilé retušovanie. Tieto funkcie Lightroom neobsahuje, ale je prepojený s Photoshopom. Priamu z katalógu Lightroomu sa dá vyvolať Photoshop alebo iná aplikácia, upravená fotografia sa potom zaradí automaticky do katalógu.

Prezentovanie a publikovanie

Ďalšie moduly slúžia pre tvorbu slideshow, webových galérii a pre tlač fotografií. V ponuke je niekoľko šablón, ktoré sa dajú užívateľsky prispôsobiť.

Export

Aj keď je základnou funkciou Lightroomu práca s formátom RAW, pre rôzne použitie je potrebné z neho exportovať do iných formátov. Lightroom to rieši cez exportný modul. Ten umožňuje export do najpoužívanejších formátov, napaľovanie CD/DVD, posielanie fotografií cez elektronickú poštu. Aj tu má užívateľ k dispozícii niekoľko pripravených nastavení, vlastné si môže uložiť.

Exportný modul využijú fotografi, keď sa nechcú vzdať potenciálu formátu RAW, ale potrebujú rýchlo odovzdať fotografie klientovi, rovnako, ako keby snímali do formátu JPG.

Lightroom je využiteľný ako samostatný program, ale je ideálny aj ako doplnok k Photoshopu. Programátori sa veľmi snažili eliminovať počet krokov potrebných k dosiahnutiu žiadaného výsledku optimalizáciou ovládania a premyslenou logikou. Jeho ovládanie je dokonca jednoduchšie ako u programov pre amatérov. Obľúbili si ho napr. Matt Kloskowski, Scott Kelby či Joe McNally, známe osobnosti fotografie a jej spracovania.

Z fotografa nenúti robiť grafika, nezahlcuje ho množstvom funkcií, ktoré nikdy nepoužije, alebo by dokonca mohli viesť k nesprávnym úpravám. S prehľadom zvláda drvivú väčšinu požiadaviek fotografov všetkých úrovní.

Ďalšie zaujímavosti sa dozviete na stránke spoločnosti Adobe.