Operačný systém (OS) je softvér, ktorý spravuje zdroje počítača a poskytuje programom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. OperačnýOperačný systém systém tiež spracúva systémové dáta a vstupy od používateľa a odpovedá alokovaním a spravovaním úloh a interných zdrojov počítača ako služby pre užívateľa. OS vykonáva základné úlohy ako kontrola a alokovanie pamäte, pridelenie priority systémovým požiadavkám, kontrola vstupných a výstupných zariadení, umožnenie pripojenia do siete a správa súborov. Operačné systémy môžeme nájsť takmer vo všetkom, čo obsahuje integrované obvody, od osobných počítačov, cez internetové servery, mobilné telefóny, hudobné prehrávače, routre, switche, herné konzoly, digitálne kamery, až po šijacie stroje či teleskopy.

Vo väčšine prípadov operačný systém nie je prvým kódom, ktorý sa spúšťa v počítači pri bootovaní. Inicializačný kód, vykonávaný v počítači, je zvyčajne nahratý z firmvéru, ktorý je uložený vo Flash ROM, niekedy označovaný aj ako BIOS alebo boot ROM. Firmvér nahrá a spustí jadro operačného systému (zvyčajne z disku, niekedy aj cez sieť) a zobrazí prvý grafický alebo textový výstup, ktorý užívateľ uvidí.

Najbežnejšie súčasné desktopové operačné systémy sú Mircosoft Windows, Mac OS X, Linux, Free BSD a Solaris. Windows je najpopulárnejší desktopový OS, pričom Linux je najpoužívanejší v serverových prostrediach. Linux, Mac OS X aj Microsoft Windows majú všetky nielen osobné, ale aj serverové varianty. S výnimkou MS Windows, dizajny všetkých spomenutých operačných systémov boli inšpirované, alebo priamo zdedené, z operačného systému Unix. Unix bol vyvinutý v Bell Labs v 60. rokoch a bol základom vzniku mnohých voľných, ale aj komerčných operačných systémov.

Vykonávanie programu

Najbežnejšia funkcia operačného systému je podpora aplikácií spustených užívateľom. Na operačných systémoch s podporou multiprogramovania, sú bežiace programy označované ako procesy. Správa procesov využíva prostriedky poskytované operačným systémom na umožnenie vytvorenia, vykonania a ukončenia procesov, a zabezpečenie rôznych interakcií. Túto funkcionalitu zabezpečuje jadro operačného systému v spojení s príslušným hardvérom.

Vykonanie programu zahŕňa vytvorenie procesu operačným systémom. Jadro vytvorí proces a buď ho odloží na neskoršie použitie, alebo mu alokuje určitú časť pamäte, nahrá programový kód z disku alebo inej časti pamäte do novo-alokovanej oblasti a spustí jeho beh. Jadro OS ukladá rôzne informácie o bežiacich procesoch. Medzi tieto informácie môže patriť:Operačný systém

  • Jedinečný identifikátor, nazývaný identifikátor procesu (PID)
  • Zoznam pamäte, ktorú program používa, alebo má k nej povolený prístup
  • PID programu, ktorý vyžiadal jeho spustenie, alebo ID rodičovského procesu
  • Meno súboru resp. cesta z ktorej bol program nahratý
  • Súbor registra, obsahujúci posledné hodnoty všetkých CPU registrov
  • Program counter – počítadlo ukazujúce na aktuálnu pozíciu v programe

Microsoft Windows

Rodina operačných systémov vznikla ako rozšírenie staršieho operačného systému MS-DOS, ktorý bol používaný v IBM PC. Novodobé verzie sú založené na novšom jadre Windows NT, ktoré bolo pôvodne zamýšľané pre OS/2 a prenesené od VMS. Windows bežia na x86, x86-64 a Itániových procesoroch. Staršie verzie bežali taktiež na DEC Alpha, MIPS, Fairchild (neskôr Intergraph) Clipper a PowerPC architektúrach.

Dlhodobo patrí Microsoftu veľká časť celosvetového trhu s desktopovými operačnými systémami. Windows je tiež používaný na serveroch, pričom podporuje aplikácie ako webové či databázové servery. V uplynulých rokoch Microsoft investoval značnú časť peňazí na reklamu, výskum a vývoj aby ukázal, že Windows je schopný spustiť akúkoľvek aplikáciu, čo viedlo k výraznej akceptácii u mnohých firiem.

Najrozšírenejšou verziou z rodiny MS Windows je Windows XP, vydaný v októbri 2001. V novembri 2006, po viac než 5 rokoch práce, Microsoft vydal Windows Vista, ktorá obsahuje veľké množstvo nových čŕt a zmien v architektúre. Výraznou zmenou je nové užívateľské rozhranie a vizuálny štýl nazývaný Windows Aero. Vista tiež obsahuje viacero bezpečnostných vylepšení, ako napríklad kontrola užívateľských kont, a je možné v nej nájsť aj multimediálne aplikácie ako Windows DVD Maker.

V roku 2009 Microsoft vydal novú verziu operačného systému pod názvom Windows 7, ktorý sa výrazne zmodernizoval oproti predchodcovi. V súčasnosti je najpopulárnejším operačným systémom na svete.

Nástupcom Windowsu 7 je Windows 8, ktorý bol vydaný v októbri 2012. O rok neskôr Microsoft vydal vylepšenú verzia Windows 8 a to Windows 8.1.

Mac OS X

Mac OS X je rad patentovaných, graficky orientovaných operačných systémov, ktoré sú vyvinuté a predávané spoločnosťou Apple Inc a z ktorých najnovší je predinštalovaný na všetkých predávaných počítačoch Macintosh. Mac OS X je nasledovník pôvodného Mac OS, ktorý bol prvotným operačným systémom Applu od roku 1984. Na rozdiel od jeho predchodcu, Mac OS X je unixový operačný systém vybudovaný na technológii vyvinutej v NeXT počas druhej polovice 80. rokov, až kým Apple nekúpil danú spoločnosť v roku 1997.

Operačný systém bol prvýkrát vydaný v 1999 ako Mac OS X Server 1.0, s desktopovo orientovanou verziou (Mac OS X v10.0), ktorá nasledovala v marci 2001. Odvtedy bolo vydaných päť odlišných užívateľských aj serverových verzií, tá najnovšia je Mac OS X v10.5 a prvýkrát bola sprístupnená v októbri 2007. Vydania Mac OS X sú nazvané po mačkovitých šelmách, Mac OS X v10.5 býva označovaný ako Leopard.

Serverová verzia Mac OS X Server je architektonicky identická s desktopovou, s tým rozdielom, že zvyčajne beží na Macintosh serverovom hardvéri. Mac OS X Server zahrňuje správu pracovných skupín a administratívne softvérové nástroje, ktoré poskytujú zjednodušený prístup k sieťovým službám, vrátane mail transfer agenta, Samba serveru, LDAP serveru domain name serveru, a iných.

 

Ponúkame školenia a poradenstvo pri správe operačných systémov. Naši odborníci majú skúsenosti s jednotlivou správou užívateľských licencií až po náročné spravovanie rozsiahlych sietí vo väčšine najrozšírenejších operačných systémov. Po absolvovaní vstupného školenia ponúkame on line poradenstvo a prípadné riešenie zložitejších problémov u Vás na mieste.

Microsoft Windows

Linux (všetky distribúcie)