OpenOffice Writer OpenOffice Writer má všetko, čo očakávate od moderného, plne vybaveného textového procesoru alebo desktop publishera.

Je dostatočne jednoduchý na rýchle poznámky, dostatočne výkonný na tvorbu kompletných kníh s obsahmi, diagramami, zoznamami, atď. Sústreďte sa na vašu správu – OpenOffice Writer ju urobí skvelo vyzerajúcou.

Sprievodcovia odstránia všetky ťažkosti pri tvorbe štandardných dokumentov ako sú listy, faxy, agendy, zápisnice alebo vykonávajú zložitejšie úlohy ako sú hromadné korešpondencie.

Štýly a formátovanie vkladá silu štýlovania listov do rúk každého používateľa.

Zachytávajte preklepy za behu so slovníkom automatických opráv, ktorý môže kontrolovať váš pravopis kým píšete. Ak potrebujete použiť rozdielne jazyky vo vašom dokumente – OpenOffice Writer zvládne aj toto.

Znížte námahu pri písaní s automatickým doplňovaním, ktoré navrhuje bežné slová a frázy a môžete doplniť to, čo práve píšete.

Textové rámce a odkazy vám dávajú schopnosť riešiť úlohy spojené s počítačovou sadzbou, ako je tvorba buletinov, letákov, atď. vysýdzať ich presne tak, ako chcete aby boli.

Zvýšte užitočnosť vašich dlhých, zložitých dokumentov generovaním obsahov alebo indexovaním termínov, bibliografických odkazov, ilustrácií, tabuliek, a ostatných objektov.

OpenOffice Writer môže tiež zobraziť viac strán pri upravách – ideálne pre zložité dokumenty alebo keď máte veľký monitor (alebo viac monitorov).

Vlastnosť pokročilých poznámok zobrazuje poznámky po stranách dokumentu. Toto robí poznámky oveľa jednoduchšie čitateľnými. Navyše, poznámky rozdielnych užívateľov sú zobrazené v rozdielnych farbách spolu s dátumom a časom úprav.

Urobte vaše dokumenty voľne dostupné s Writer HTML exportom na web, alebo exportom do MediaWiki formátu určeného pre publikáciu na wiki stránky. Zverejňujte v Portable Document Format (.pdf), aby ste zaručili, že to, čo píšete je to, čo váš čitateľ vidí. Funkcia PDF export v Apache OpenOffice poskytuje obrovskú skupinu formátovacích a bezpečnostných možností; a tak môžu byť PDF súbory prispôsobené do veľa rôznych variant, vrátane do PDF/A súborov – ISO štandardu.

Uložte vaše dokumenty vo formáte OpenDocument, novom medzinárodnom štandarde pre kancelárske dokumenty. Tento formát je založený na XML, čo znamená, že nieste pripuútaní k programu OpenOffice Writer. K vašim dokumentom máte prístup z každého OpenDocument kompatibilného softvéru.

OpenOffice Writer  pochopiteľne môže čítať všetky vaše staré Microsoft Word dokumenty, alebo uložiť vašu prácu v Microsoft Word formáte, aby ste juOpenOffice Writer mohli odoslať ľuďom, ktorí sú stále uzamknutí k Microsoft produktom. Od verzie 3.0 Writer môže tiež otvárať .docx súbory vytvorené v Microsoft Office 2007 alebo Microsoft Office 2008 pre Mac OS X.

Ak OpenOffice Writer zhrnieme tak sa jedná o textový procesor, použite ho na všetko od písania rýchleho listu až po vytváranie celej knihy s včlenenými ilustráciami, krížovými odkazmi, obsahmi, indexmi, zoznamami použitej literatúry… Automatické doplňovanie, automatický formát, a kontrola pravopisu v reálnom čase robia aj z najťažšej úlohy hru. Writer je dosť silný na to aby zvládol aj úlohy z oblasti desktop publishing ako napríklad vytváranie viacstĺpcových novín alebo brožúr – jediným obmedzením je Vaša predstavivosť.

Obsahová náplň kurzu:

Kurz je určený pre užívateľov s minimálnymi znalosťami Microsoft Windows, ktorí si potrebujú osvojiť prácu s textovým editorom OpenOffice Writer. Účastníci kurzu sa naučia pracovať s freewarovým programom, ktorý môžu získať napríklad prostredníctvom Internetu. Naučia sa tiež princípy práce s textovým editorom, ako aj vytvárať dokumenty, formátovať ich a pripravovať na tlač.

Rozsah kurzu:

3 dni / 12 vyučovacích hodín (4 vyučovacie hodiny denne)

Cena:

Cena kurzu

[table "47" not found /]

Cena kurzu pre študentov

[table "48" not found /]

Poskytujeme zľavy pre väčší počet účastníkov.
Pre firmy poskytujeme osobitný cenník na požiadanie.
Ceny individuálnych kurzov u klienta príp. e-learning kurzov taktiež na požiadanie.

Termíny kurzov:

[table "50" not found /]

Možné individuálne termíny, prípadne kurzy priamo u zákazníka na požiadanie.