OpenOffice CalcOpenOffice Calc predstavuje vyspelý tabuľkový kalkulátor, ktorý je alternatívou k programu Microsoft Excel. Môžete ho teda  použiť nielen na tvorbu tabuliek, ale tiež aj na tvorbu komplexnej sústavy prepojenej datami so vzorcami a funkciami.

Tabuľka je ukladaná v novom medzinárodnom štandarde pre dokumenty – Open Document Format (ODF). Je založený na XML a môže byť prečítaný aj vtedy, keď užívateľ nemá Apache OpenOffice alebo LibreOffice.

Vďaka filtrom si môžete zobraziť iba tie hodnoty, ktoré vás práve zaujímaju,  Pokročilé filtre môžu obsahovať podmienky. Bunky môžeteOpenOffice Calc zafarbiť načerveno, pokiaľ ich hodnata presahuje určitp hranicu. Môžete kombinovať rôzne štýly a podmienené formatovanie. Data môžete prezentovať v grafoch. Stačí si iba vybrať z 10 ponúkaných hlavných typov a množstva podtypov. Hotový graf môžete ľahko vložiť do prezentácie alebo textového dokumentu. K dispozícií je aj rozšírené pole na vkladanie vzorcov. Svoj dokument môžete tiež uložiť do formátu Microsoft Office Excel napr. *.xlsx. Detektív najde vzťahy medzi vzorcami a zvýrazni ich šípkami. Vďaka tomu uvidíte súvislosti vo výpočtoch. Ak si neželáte, aby niekto nepovolaný editoval list, môžete ho uzamknúť.

Použite Calc pre zvládnutie Vašich čísel. Ako už bolo spomínané tento mocný program obsahuje všetky nástroje potrebných pre výpočty, analýzu, sumarizáciu a prezentáciu vašich dát v číselných správach alebo graficky. Plne integrovaný systém Pomocníka urobí zo zadávania komplexných vzorcov hračku. Vyspelé nástroje pre podporu rozhodovania sú vzdialené len pár klikov. Siahnite na externé dáta pomocou Sprievodcu dátami a môžete ich triediť, filtrovať a vytvárať medzisúčty a štatistické analýzy. Použite náhľady pre výber z trinástich kategórií 2-D a 3-D grafov s tuctami variant. Je to Open source alternatíva k programu Microsoft Office Excel

Obsahová náplň kurzu:

Kurz je určený pre každého, kto sa chce naučiť vytvárať tabuľky, počítať a tlačiť v tabuľkovom editore OpenOffice Calc. Účastníci sa na kurze naučia pracovať s fríverovým programom, ktorý môžu získať napríklad prostredníctvom Internetu. Okrem toho sa naučia vytvárať tabuľky, upravovať ich a vykonávať bežné tabuľkové výpočty.

Rozsah kurzu:

3 dni / 12 vyučovacích hodín (4 vyučovacie hodiny denne)

Cena:                             OpenOffice Calc

Cena kurzu

[table "47" not found /]

Cena kurzu pre študentov

[table "48" not found /]

Poskytujeme zľavy pre väčší počet účastníkov.
Pre firmy poskytujeme osobitný cenník na požiadanie.
Ceny individuálnych kurzov u klienta príp. e-learning kurzov taktiež na požiadanie.

Termíny kurzov:

[table "49" not found /]

Možné individuálne termíny, prípadne kurzy priamo u zákazníka na požiadanie.