Microsoft WindowsMicrosoft Windows

Rodina operačných systémov Microsoft Windows vznikla ako rozšírenie staršieho operačného systému MS-DOS, ktorý bol používaný v IBM PC. Novodobé verzie sú založené na novšom jadre Windows NT, ktoré bolo pôvodne zamýšľané pre OS/2 a prenesené od VMS. Windows bežia na x86, x86-64 a Itániových procesoroch. Staršie verzie bežali taktiež na DEC Alpha, MIPS, Fairchild (neskôr Intergraph) Clipper a PowerPC architektúrach.

Dlhodobo patrí Microsoftu veľká časť celosvetového trhu s desktopovými operačnými systémami. Windows je tiež používaný na serveroch, pričom podporuje aplikácie ako webové či databázové servery. V uplynulých rokoch Microsoft investoval značnú časť peňazí na reklamu, výskum a vývoj aby ukázal, že Windows je schopný spustiť akúkoľvek aplikáciu, čo viedlo k výraznej akceptácii u mnohých firiem.

Najrozšírenejšou verziou z rodiny Microsoft Windows je Windows X, vydaný v októbri 2001. V novembri  2006, po viac než 5 rokoch práce, Microsoft vydal Windows Vista, ktorá obsahuje veľké množstvo nových čŕt a zmien v architektúre. Výraznou zmenou je nové užívateľské rozhranie a vizuálny štýl nazývaný Windows Aero. Vista tiež obsahuje viacero bezpečnostných vylepšení, ako napríklad kontrola užívateľských kont, a je možné v nej nájsť aj multimediálne aplikácie ako Windows DVD Maker.

V roku 2009 Microsoft vydal novú verziu operačného systému pod názvom Windows 7, ktorý sa výrazne zmodernizoval oproti predchodcovi. V súčasnosti je najpopulárnejším operačným systémom na svete.

Nástupcom Windowsu 7 je Windows 8, ktorý bol vydaný v októbri 2012. O rok neskôr Microsoft vydal vylepšenú verzia Windows 8 a to Windows 8.1.

Systém Windows Professional prináša nový štandard spoľahlivosti a výkonnosti. V súčastnosti je to to najrozšírenejší operačný systém. Tento systém je určený firmám všetkých veľkostí a uživateľom, ktorí žiadajú od svojho počítačového systému maximum.

Microsoft Windows  bol navrhnutý tak, aby bolo možné počítač rýchlejšie zapnúť, vypnúť, pokračovať v práci po prechode z úsporného režimu a aby odpovedal rýchlejšie. Boli pridané funkcie, ktoré znížili počet krokov potrebných na vykonanie najbežnejších úloh. Medzi funkcie pomáhajúce šetriť čas patria možnosti: Panel úloh systému Windows uľahčuje prácu s aplikáciami a súbormi. Rýchle zoznamy zobrazujú dokumenty, ktoré chcete mať poruke a ktoré ste naposledy otvorili – stačí len niekoľko kliknutí. Zmeny boli zamerané tak aby práca s operačným systémom pohodlnejšia. Napríklad Centrum akcií umožňuje ovládať spôsob, akým operačný systém upozorňuje na systémové zmeny. Môžete rýchlejšie odstrániť problémy, pretože ak ste pripravení ich riešiť, systém Windows vám pomôže.

Obsahová náplň kurzu:Microsoft Windows

Kurz je zameraný na čo najefektívnejší prechod na novú verziu programu. Školenie je rozdelené na dve časti.

1 – prechod na novú grafiku užívateľského rozhrania, zorientovanie sa v pracovnom prostredí

2 – spoznanie nových funkciíí programu a ich efektívne využívanie.

Cieľom kurzu je naučiť absolventov od základných užívateľských príkazov cez prácu so skupinami a doménami, nastaviť a spravovať užívateľské účty, inovovať staršie verzie systému Windows. Kurz je určený aj pre tých, ktorý plánujú konfiguráciu protokolov TCP/IP/napojenie na internet alôebo LAN/ a NWLink alebo zabezpečenie prostriedkov pomocou oprávnenia NTFA a chcú zdokonaliť zabezpečenie súborov a zložiek v počítači pomocou šifrovania systému súborov EFS. Účastník kurzu vie naplánovať spúšťanie programov a dávkových súborov a taktiež riešiť problémy so spúšťaním počítača.

Rozsah kurzu:

2 dni / 12 vyučovacích hodín (6 vyučovacích hodín denne)

Cena:

Cena kurzu

[table "47" not found /]

Poskytujeme zľavy pre väčší počet účastníkov.

Pre firmy poskytujeme osobitný cenník na požiadanie.
Ceny individuálnych kurzov u klienta príp. e-learning kurzov taktiež na požiadanie.

Termíny kurzov:

[table "52" not found /]

Možné individuálne termíny, prípadne kurzy priamo u zákazníka na požiadanie.

Literatúra:

Na požiadanie vám doporučíme vhodnú študíjnu literatúru, prípadne video kurzy.