Geografický modelovací zásuvný modul pre Rhinoceros

Vstúpte do sveta geografického modelovania a objavte, ako RhinoTerrain kombinuje NURBS plochy, mraky bodov a siete do podoby presných výsledných dát. RhinoTerrain je výkonný nástroj pre tvorbu, editáciu a analýzu digitálneho terénu. Autorom je francúzsky špecialista Claude Vattroux s 20-ročnú skúseností v odbore GIS (geografické informačné systémy).

RhinoTerrain do Rhina prináša:

  • import a filtrovanie mrakov bodov
  • geografickej transformácie
  • import GoogleEarth, Geotiff, DEM, …
  • tvorbu profilov a rezov
  • analýzu terénu
  • a oveľa viac …

01127l

Import z Google Earth

Postrádate dáta pre začatie projektu? Potrebujete dáta pre dokončenie projektu? 01110l RhinoTerrain 1.8 dokáže priamo importovať výšková dáta a obrázky z Google Earth. Jednoducho len vyberte geografickú zónu a získajte v Rhin 3D sieť alebo mrak bodov! 01111l

Geografické dáta

RhinoTerrain 1.8 prináša do Rhina geografické súradnicové systémy a import geografických súborov (GeoTiff, Dem, shapefile …). Užívatelia môžu prevádzať vstupné dáta do svojich vlastných súradnicových systémov. RhinoTerrain je dodávaný s radou národných súradnicových systémov. Pridávanie nových systémov je veľmi jednoduché.

01112l

01113l

Mraky bodov

Importujte priamo vzdušne (lidar) alebo pozemné (Leica, Topcon ,…) laserovo odobraté body v prirodzenej entite Rhina “mrak bodov”. Užívatelia môžu tiež importovať súbory DEM, geotiff a dokonca aj GoogleEarth ako mraky bodov! RhinoTerrain podporuje zafarbené body (RGB) a normály mrakov bodov pre pôsobivé zobrazenie aj pre analýzu. RhinoTerrain dokáže zobraziť niekoľko miliónov bodov v reálnom čase! Aj cez to, že nie sú prevedené na polygóny (triangulovány), môžete svoje dáta zobraziť v reálnom čase v úžasnej vizuálnej kvalite.

 

Môžete vytvárať rezy mrakom bodov a mraky bodov môžete tiež strihať a rozdeľovať pre ľahšie 3D konštruovanie. Ortofoto mapovanie, filterování, podpora klasifikácie lidar, tieňovanie v odtieňoch sivej a rýchla delaunayova triangulácie, to sú niektoré z funkcií, ktoré umožní užívateľovi ľahko vytvárať modely na základe mrakov bodov.

01119l

Editácia terénu

Rozmerná dáta vrátane mixu mrakov bodov a polygónových sietí môžete spracovávať do podoby kriviek (NURBS, lomené čiary, oblúky …) pre modelovanie digitálneho terénu. RhinoTerrain využíva funkcií voľného modelovania v Rhin a pridáva k nim svoje výkonné boolovské operácie. Strihanie a rozdeľovanie sietí je robustné a presné. Pridávajte línie trvdých zlomov, aby ste dodali terénu viac reality. Editujte jednotlivé body, filtrujte a čistite geometriu pre zvýšenie jej kvality. RhinoTerrain vám ponúka všetky nástroje, ktoré potrebujete pre modeláciu terénu!

Analýza

3D dáta nemusia slúžiť iba na zobrazovanie. Analyzujte ich rovnako, ako by ste to očakávali u 2D dát. RhinoTerrain 1.8 využíva silné a robustné algoritmy, pomocou ktorých môžete svoje dáta merať ako nikdy predtým. Použite analýzu dosypaného či vyťaženého objemu pre meranie booleovského rozdielu medzi zložitými sieťami (na obrázku rozdiel objeme hmôt hory Sv Heleny). V RhinoTerrain 1.8 môžete tiež detekovať oblasti viditeľnosti teréne z akéhokoľvek vyhliadkového bodu. Terén sa zafarbia podľa viditeľnosti z tohto bodu.

Ortofotografické mapovanie

Pre mapovanie ortofotografie sa používa georeferenčné obálkový kváder. Mapovanie prebieha s takou presnosťou, že každý pixel fotografie je namapovanie na 3D sieť. Môžete použiť fotografie vo formáte TIF a vo vysokom rozlíšení (v závislosti na pamäti vašej grafickej karty). Krajinou sa môžete voľne pohybovať v 3D s dokonalou vizuálnou prezentáciou vášho modelu.

Ďalšie pokročilé funkcie

Profily Vytvárajte ľahko profily za pomoci výkonných boolovských algoritmov RhinoTerrainu. 3D tlač Tlačte svoje digitálne modely vo fyzickej podobe, aby ste ich mohli uchopiť do dlaní alebo prezentovať pred verejnosťou či úradmi. Tlačte tak ľahko, ako tlačíte svoje textové dokumenty na obyčajné tlačiarni. RhinoTerrain je plne kompatibilný s 3D tlačiarňami Z Corporation. 01130l Stereoskopické zobrazenie Využite stereoskopické zobrazenie Rhina a ponorte sa do 3D priestore pomocou 3D okuliarov!

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencí, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

CENY PRODUKTU ZAČÍNAJÚ OD
29,- €Cena bez DPH
31,90 €Cena s DPH

viac informácií o tomto produkte