VisualARQ, Rhino

Modul do Rhina pre parametrický návrh a dokumentáciu budov.

VisualARQ je presný, intuitívny a free-form architektonický softvér pre Rhinoceros.

VisualARQ pridáva architektonické prvky a parametrické architektonické objekty, ktoré sú vhodné ako pre 3D modelovanie a 2D dokumentácie.

Aplikácia VisualARQ je navrhnutá pre užívateľov Rhina, ktorí pracujú v oblasti architektúry. Využíva prístupné a intuitívne rozhranie Rhina a ponúka nástroje, ktoré značne uľahčujú a urýchľujú proces architektonického návrhu a dokumentácie. S pomocou VisualARQ môžete pracovať v 2D výkrese a súčasne mať zobrazený 3D model projektu (a naopak).

VisualARQ nahrádza pohľad Rhina zhora výkresovým zobrazením. 2D výkres VisualARQ využíva štandardné zobrazenie pôdorysných prvkov v architektonických výkresoch.

VisualARQ generuje dokumenty, ktoré kombinujú výkresy, trojrozmerné modely aj kvantitatívne dáta (pomocou dokumentačných tabuliek).
Všetky tieto informácie – 2D výkresy, 3D modely a tabuľky – sú navzájom prepojené a aktualizujú sa po každej zmene, užívateľ vďaka tomu šetrí výrazne čas potrebný pre modelovanie a tiež sa značne minimalizuje riziko vzniku chýb.

Vylepšenia

 • Vylepšený export IFC.
 • Lepší plán a pohľady výstupnej časti.
 • Gable a valbovej strechy je možné invertovať.
 • Vlastností dosiek je možné upravovať v dialógovom okne Vlastnosti VisualARQ.
 • Komponenty Štýl miest v Grasshopper sú uvedené v oranžovom varovaní, keď niektoré vstupy chýbajú.
 • Pridaná Obytná plocha pre strešné objekty.
 • Vylepšené steny detekcia prieniku a reprezentácie.
 • Rez geometrie sa vloží vzhľadom k počiatočnému bod čiary rezu.
 • Vzdialenosť medzi podperami a panelmi obvodových plášťov teraz nie je závislá na vyrovnaní v stene.
 • Náhľad pridaného schodiska v dialógovom okne príkazu Vložiť schodiska.
 • Hranice vesmírneho objektu môže byť skryté.
 • Výška a objem môžu byť zobrazené v priestore legendy.
 • Väčšia priľnavosť bodu v sekcii zobrazení texte tag.
 • Lepšia reprezentácia plánu schodiska.
 • Pridaná stránka “Umiestnenie” v dialógovom okne vlastnosti steny.
 • Lepšie “Auto” cut hĺbky dverí a okien.
 • 3D geometrie nie je vidieť v pôdorysných pohľadoch, ak je blok 2D priradený v štýle dverí alebo okna.
 • Pridané uzlové body pre prístrešky striech.
 • Záclonové stenové panely môžu byť oddelené vo vlastnej vzdialenosti.
 • Pridaná nová reprezentácia osi pre stĺpy.
 • Plochy a objemové hodnoty sú vždy uvedené v metroch / stopách.
 • Otvory môžu byť vytvorené z kriviek.
 • Pridaná ikona .VAL typ súboru.
 • Teraz je možné vytvoriť nové štýly tabuliek pre vesmírne objekty.
 • Pridané nové tlačidlá  v panely nástrojov na vytvorenie zložky v dialógovom okne vlastnosti štýlu.

Ukážky prác v programe VisualARQ for Rhino:

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

CENY PRODUKTU ZAČÍNAJÚ OD
5,- €Cena bez DPH
6,- €Cena s DPH

viac informácií o tomto produkte

Pozrite si stránky výrobcu tu.