Kancelárske aplikácie nájdu v dnešnej dobe svoje uplatnenie v každej kancelárií.

Pre rýchlu a efektívnu prácu s kancelárskymi aplikáciami je potrebná nielen znalosť jednotlivých funkcií programu, ale ja zvládnutie pracovných postupov a ich precvičovanie. Práve správnym pracovným postupom môžu užívatelia ušetriť množstvo času potrebného na vypracovanie pracovných úloh, čo vedie k rapídnemu zvýšeniu produktivity práce.kancelárske aplikácie

Naučte sa využívať výhody ponúkané balíkom Microsoftu Office. Využite kancelárske aplikácie Microsoft Office na  napísanie  diplomovej alebo bakalárskej práce na ukončenie vysokoškolekého štúdia. Medzi kancelárske aplikácie spoločnosti Microsoft partí aj  Excel. Je to tabuľkový editor umožňujúci spracovávať dáta v tabuľkách, uľahčí organizovanie a triedenie veľkého množstva dát, vytváranie grafov a analýz.

Program OpenOffice.org – Calc radíme tiež medzi kancelárske aplikácie Microsoftu.  Jedná sa o  tabuľkový editor umožňujúci spracovávať dáta v tabuľkách, uľahčí organizovanie veľkého množstva dát, vytváranie grafov a analýz.

Program OpenOffice.org – Writer patrí medzi textové editory, pomocou ktorého rýchlo napíšete napríklad žiadosť, motivačný list, diplomovú prácu alebo celú knihu.

Kancelárske aplikácie vytvára aj OpenOffice. Obsahuje všetky nástroje pre spracovanie textu a tabuliek, vytváranie prezentácií, upravovanie obrázkov, podobne ako kancelársky balík Microsoft Office.kancelárske aplikácie

MS Outlook rovnako radíme medzi kancelárie aplikácie. Komunikujte e-mailom, organizujte svoje termíny a prácu v kancelárii. Outlook je poštový klient, ktorý Vám pomôže organizovať a triediť Vaše e-mailové správy, a taktiež riadiť Vaše termíny, úlohy a kontakty, a tak uľahčí prácu v kancelárii.

Impress umožňuje vytvorenie multimediálnych prezentácií, ktorými zaujmete pri obchodnom jednaní, prezentácii produktu alebo na porade.

Pridajte sa k nám a využívajte tieto kancelárie aplikácie so všetkými ich výhodami.Ponúkame kurzy pre začiatočníkov, ako aj pokročilých na zdokonalenie vedomostí. Podrobnejšie informácie nájde na stránake office kurzy.

 

 

Ponúkané kurzy z oblasti kancelárskych aplikácií:kancelárske aplikácie

Microsoft Office Access – kurz

Microsoft Office Excel – kurz

Microsoft Office Outlook – kurz

Microsoft Office Powerpoint – kurz

Microsoft Office Word – kurz

OpenOffice Writer – kurz

OpenOffice Calc – kurz

OpenOffice Impres – kurz