Kalibrácia monitorov PC notebooky TV

Kalibrácia monitorov – Pre zariadenie, ktoré má správne zobraziť farebné spektrum je nutná pravidelná kalibrácia monitorov. Odporúčame kalibrovať aspoň raz ročne pre amatérske domáce použitie. Pre profesionálov odporúčame pravidelnú kalibráciu. Zabezpešíte si tak aktuálnu kvalitu svojho zobrazenia. Dosiahnete pravidelne realistické zobrazenie pre Vaše zariadenia. Kvalitná kalibrácia monitorov je možná len so špeciálnymi zariadeniami, s ktorými disponujeme.

Správne nakalibrované LCD, LED či iné zariadeni, Vám poskytne nový pohľad na krásu farieb, ostrosť obrazu a kontrast objetov. Fotografie, grafika, prezentácie či len sledovanie filmov budú na najvyššej úrovni. To všetko profesionálnymi sondami od svetovo uznávanej spoločnosti X-Rite.

Kalibrácia monitorov