Formulár kvality

  Názov kurzu (povinné)

  Meno lektora (povinné)

  Ohodnoťte na stupnici 1 Veľmi 2 Priemerne 3 Podpriemerne 4 Nedostatočne /vysvetlivka/  Som spokojný/á s obsahom hodín a kurzu ako celku

  Veľmi
  Priemerne
  Podpriemerne
  Nedostatočne

  Som spokojný/á s prístupom lektora/ky ku klientom študentom

  Veľmi
  Priemerne
  Podpriemerne
  Nedostatočne

  Som spokojný/á s tempom a zrozumiteľnosťou výkladu lektora/ky

  Veľmi
  Priemerne
  Podpriemerne
  Nedostatočne

  Som spokojný/á s reakciami lektora/ky na podnety a otázky

  Veľmi
  Priemerne
  Podpriemerne
  Nedostatočne

  Som spokojný/á s priestormi a technickým zabezpečením kurzu

  Veľmi
  Priemerne
  Podpriemerne
  Nedostatočne

  Iné pripomienky k lektorovi/ke


  Aké sú vaše námety na zlepšenie výučby klientskeho servisu príp iných oblastí


  S čím ste boli obzvlášť spokojný nespokojný


  Odporučili by ste naše kurzy iným

  Áno
  Nie