Formulár kvality

Názov kurzu (povinné)

Meno lektora (povinné)

Ohodnoťte na stupnici 1 Veľmi 2 Priemerne 3 Podpriemerne 4 Nedostatočne /vysvetlivka/Som spokojný/á s obsahom hodín a kurzu ako celku

Veľmi
Priemerne
Podpriemerne
Nedostatočne

Som spokojný/á s prístupom lektora/ky ku klientom študentom

Veľmi
Priemerne
Podpriemerne
Nedostatočne

Som spokojný/á s tempom a zrozumiteľnosťou výkladu lektora/ky

Veľmi
Priemerne
Podpriemerne
Nedostatočne

Som spokojný/á s reakciami lektora/ky na podnety a otázky

Veľmi
Priemerne
Podpriemerne
Nedostatočne

Som spokojný/á s priestormi a technickým zabezpečením kurzu

Veľmi
Priemerne
Podpriemerne
Nedostatočne

Iné pripomienky k lektorovi/ke


Aké sú vaše námety na zlepšenie výučby klientskeho servisu príp iných oblastí


S čím ste boli obzvlášť spokojný nespokojný


Odporučili by ste naše kurzy iným

Áno
Nie