EditInPlace plugin pre Trimble SketchUp. Modelovací doplnok pre Trimble SketchUp. Plugin, ktorý uľahčí prácu v Trimble SketchUp.

Výrobca Cadalog Vám prináša ďalší z rady pluginov pre SketchUp.

EditInPlace je SketchUp plugin, ktorý umožňuje upraviť (modifikovať) komponenty a skupiny v samostatnom SketchUp okne.

EditInPlacePC1

EditInPlace prekonáva jedno z najväčších obmedzení v SketchUp-e – rezový náhľad. Keď ste sa predtým nedostali k efektívnym úpravám malých súčiastok vo veľkých modeloch. Značne šetrí čas užívateľov SU Podium, ktorí potrebujú doplniť vlastnosti materiálov, ktoré možno len ťažko nájsť vo veľkých modeloch.

EditInPlace je tiež súčasťou SU Animácie V4.

Ako používať EditInPlace

EditInPlace môžete meniť komponenty, alebo definovať skupiny v samostatnom okne v SketchUp. Po vykonaní úprav vymedzenia komponentov / skupiny, EditInPlace umožňuje aktualizovať náhľad na vybrané vymedzenie v pôvodnom modeli.

Rozhranie je trochu odlišné, Windows vs. Mac.

EditInPlace vo Windowse

EditInPlace pridá položku označenú “Upraviť na mieste …” v kontextovom menu, keď je vybraná jediná zložka alebo skupina.

ContextMenuPC

Kliknutie na tlačidlo “Edit In Place…” spôsobí, že plugin zapíše definovaný komponent / skupiny do dočasného súboru (ak súbor definovaného komponentu neexistuje) a otvorí tento súbor v novom náhlade SketchUp-u.

Nový náhľad SketchUp-u má rovnaké nastavenia a pluginy ako originál; ale jedinou položkou v novom okne SketchUp je časť, ktorú ste vybrali. (Ak ste pôvodne vybrali skupinu, je prevedená do komponentov).

V novom náhlade SketchUp-u môžete vykonať zmeny, ktoré sa vám páčia a potom zatvoríte aplikáciu. Buď zmeny uložíte, alebo zamietnutím zmeny zrušíte. Všimnite si, že zatiaľ, čo nový náhľad SketchUp-u je otvorený, k pôvodným okná SketchUp-u nemožno pristupovať.

Ako náhle bol zamietnutý nový náhľad SketchUp-u otvorený v EditInPlace, dialóg ponúka možnosť aktualizovať komponent v pôvodnom modeli:

UpdateSinglePC

Ak meníte komponent, ktorý má viac náhľadov v pôvodnom modeli, potom dialóg bude obsahovať tieto informácie:

UpdateMultiplePC

Ak ste nevykonali žiadne zmeny v komponente / skupine, potom ďalší dialóg ponúka možnosť vybratia aktualizácie z definičného súboru:

NoChangesDetected

Možnosť “force” načíta definovaný komponent zo súboru na disku.

EditInPlace na Mac

EditInPlaceMac

Na Mac EditInPlace pridáva dve položky do kontextového menu, keď je možnosť jednozložková alebo skupina: “Edit In Place: Open” a “Edit In Place: Update”. Možnosť  “Update” je sivý, kým zložka nebola vybraná pomocou  možnosťou “Open” .

ContextMenuMac

Kliknutím na “Edit In Place: Open” položka spôsobí, že plugin zapíše definíciu komponentu / skupiny do dočasného súboru (ak súbor definovaného komponentu neexistuje) a otvorí tento súbor v novom okne SketchUp-u.

Jediným bodom v novom okne SketchUp je vybraný komponent. Ak ste pôvodne vybrali skupinu, je prevedená na komponent.

V novom okne SketchUp môžete vykonať čokoľvek bez ohľadu na zmeny, ktoré chcete a potom ich môžete uložiť alebo zahodiť.

Kedykoľvek sa môžete vrátiť do pôvodného okna SketchUp a vybrať pôvodné komponenty; v kontextovom menu “Edit In Place: Update” položka je teraz k dispozícii. Voľba tejto možnosti bude aktualizovať komponenty. Ak meníte komponent, ktorý má viac náhľadov v pôvodnom modeli, potom dialógové okno vás upozorní na to:

UpdateMultipleMac

Ak ste ešte neuložili zmeny definície komponentu / skupiny, potom nie sú detekované žiadne zmeny: ďalší dialóg ponúka možnosť presadzovania aktualizácie z definičného súboru:

NoChangesDetectedMac

Možnosť “force” načíta definovaný komponent zo súboru na disku.

EditInPlace je zadarmo stiahnuteľné ako tiral verzia. Prosím, stiahnuť tu.

Popis v ENG jazyku:

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

CENY PRODUKTU ZAČÍNAJÚ OD
65,- €Cena bez DPH
78,- €Cena s DPH

viac informácií o tomto produkte