Uzlové materiály (nodes)

Poskytujú úplne nové možnosti pre tvorbu materiálov. Od jednoduchých referenčných objektov pre shadery až po komplexné shadery prostredníctvom definovaných vzájomných väzieb. Editor ponúka k dispozícii viac ako 150 typov uzlov pre definovanie rôznych funkcií. Všetky funkcie je možné vzájomne kombinovať. 3D grafici tak dostávajú do rúk extrémne flexibilný a robustný systém práce s materiálmi.

Pre začiatočníkov je k dispozícii špeciálny režim práce, ktorý svojím vzhľadom pripomína klasický spôsob definovania materiálu. Avšak na pozadí sa generuje materiál v uzloch. Uzlové materiály je možné “zabaliť” ako tzv. Asset, nastaviť viditeľné parametre a zdieľať s ostatnými užívateľmi.

Cinema 4D R20

 

ProRender vylepšenie a Vylepšenia systémových technológií

ProRender vylepšenie

)Renderovacie jadro ProRender pre rendering prostredníctvom grafickej karty sa dočkalo ďalších vylepšení a to v podobe zásadných funkcií ako rendering do vrstiev, podpory SSS (podpovrchový rozptyl svetla) alebo motion blur. Súčasťou novej verzie je tiež aktualizované jadro systému ProRender, podpora pre technológiu Apple Metal 2, načítanie textúr mimo pamäť GPU a ďalšie.

Vylepšenia systémových technológií

Cinema 4D R20 prináša ďalšie zmeny v jadre programu, ktoré sú súčasťou dlhodobého projektu modernizácie systémových funkcií. Jedná sa najmä o zásadné zmeny v API, nový framework pre prácu s node systémom, pokračovanie vývoja modelovacieho jadra a nový systém pre užívateľské rozhranie.