ChaosGroup V-Ray Maya

ChaosGroup V-Ray Maya je ťažiskovým produktom spoločnosti. Umožňuje užívateľom rýchlo a jednoducho vytvárať realistické vizualizácie so zachovaním úplne kontroly nad 3D produkčným procesom. Po 8 úspešných rokoch na CG trhu nedávno vydali najnovšiu verziu v ChaosGroup V-Ray Maya.

 

ChaosGroup V-Ray Maya

« 1 z 2 »

ChaosGroup V-Ray Maya je komplexné renderovacie riešenie, ktoré v sebe kombinuje silu V-Ray renderovacieho jadra s flexibilitou a rýchlosťou interaktívneho vizualizačného systému V-Ray RT, ktoré využíva silu grafických procesorov GPU. ChaosGroup V-Ray Maya je najpopulárnejší softvér. Vizualizačný program ChaosGroup V-Ray Maya pomôže kvalitným výstupom. Render ChaosGroup V-Ray Maya je najkvalitnejší. Software ChaosGroup V-Ray Maya. Soft ChaosGroup V-Ray Maya.

Možnosti programu ChaosGroup V-Ray Maya

Vizualizačný systém ChaosGroup V-Ray Maya má bohatú škálu funkcií, z ktorých vyberáme niektoré, uvedené nižšie.

Využite upgrade na najnovšiu verziu z verzie 2.0

ChaosGroup V-Ray Maya

Architektúra jadra

 • Multiplatformové objektovo orientované API
 • Plne multivláknové jadro
 • Distribuvaný rendering
 • Efektívny tieňovací systém špeciálne optimalizovaný pre raytracing
 • Modulárna architektúra – mnohé z komponentov v systéme môžu byť vymenené za upravené komponenty

Geometria

 • Efektívne narábanie s geometriou
 • Displacement mapovanie
 • Catmull-Clark a Loop subdivison plochy

Úprava obrazu

 • Antialiasing kompletnej scény
 • Progresívny path tracing
 • Podpora aditívnych render elementov (difúzia, reflexia, GI atď…)
 • Pokročilé mapovanie farieb

Osvetlenie

 • Fyzikálne presné global ilumination riešenia
 • Rôzne GI algorytmy
 • Fyzikálne presné area svetlá
 • Efektívne osvetlenie z HDR prostredí
 • Procedurálne slnečné a oblohové modely
 • IES fotometrické svetlá

Efekty kamery

 • Efekt hĺbky ostrosti
 • Presné rozostrenie pohybu – motion blur
 • Fyzikálny model kamery

Extra funkcie

 • Efekt kresleného filmu
 • Generátor srsti
 • Pokročilé matte/tiene možnosti
 • Podpora pre Render do textúry módu programu Maya

Školenia a kurzy

K produktu vám vieme poskytnúť komplexné poradenské a výukové služby. Viac informácii na požiadanie.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a licenčných podmienok výrobcu (komerčné, školské, študentské, upgrade a pod.).

CENY PRODUKTU ZAČÍNAJÚ OD
30,- €Cena bez DPH
36,- €Cena s DPH

Pri väčších odberoch ponúkame množstevné zľavy. Pri zakúpení softvéru spolu s kurzom z našej ponuky ponúkame taktiež výhodné zľavy.