ChaosGroup V-Ray 3Ds Max. Software ChaosGroup V-Ray 3Ds Max. Vizualizačný program ChaosGroup V-Ray 3Ds Max. Render ChaosGroup V-Ray 3Ds Max.    ChaosGroup V-Ray pre 3ds Max je komplexné renderovacie riešenie, ktoré v sebe kombinuje silu ChaosGroup V-Ray renderovacieho jadra s flexibilitou a rýchlosťou interaktívneho vizualizačného systému V-Ray RT, ktoré využíva silu grafických procesorov GPU. ChaosGroup V-Ray 3Ds Max je ťažiskovým produktom spoločnosti Chaos Group, ktorý užívateľom umožňuje vytvárať realistické vizualizácie a stále mať plnú kontrolu nad 3D produkčným procesom. Firma Chaos Group je na trhu už 8 úspešných rokov a nedávno vydala novú verziu produktu V-Ray pre 3ds max.

Možnosti programu ChaosGroup V-Ray pre 3ds Max

Vizualizačný systém V-Ray má bohatú škálu funkcií, z ktorých vyberáme niektoré, uvedené nižšie.

« 1 z 2 »

Jedinečné výhody produktu:

 • V-Ray RT a V-Ray RT GPU interaktívny renderer sú zahrnuté ako súčasť V-Ray inštalácie;
 • VRayCarPaintMtl materiál s presnou vločkovou simuláciou;
 • VRayDistanceTex textúry, ktoré merajú vzdialenosti na ľubovoľných objektoch;
 • VRayLightSelect urobí prvok získaním podielu jednotlivých svetiel;
 • VRayDRBucket urobí prvok, ktorý je poskytnutý v danom sektore v režime DR;
 • VRayLensEffects render efekt pre výrobu žiarenia a oslnenia s podporou pre obrazové prekážky a difrakcia;
 • VRayExposureControl plugin pre správnu expozíciu bežného výrezu a pohľadu kamery;
 • VRayStereoRig ovládač pre jednoduché nastavenie stereoskopie;
 • Tieň mapy pre rýchlejšie vykresľovanie stereo snímok, DOF a motion blur prostredníctvom pomocníka VRayStereoscopic;
 • Rozptyl v materiáli VRayMtl, využívajúci novú pomoc pre vlnové dĺžky-ray tracing závislosť;
 • Podpora pre obojsmerný path tracing pre presné objektívne riešenie osvetlenia;
 • Smerový parameter pre osvetľovací obdĺžnik V-Ray pre premenu vo vnútri (textúr) bodových svetiel;
 • Dynamické načítanie dlaždicových OpenEXR textúr pomocou textúry VRayHDRI;
 • Command-line nástroj pre hromadný prevod textúr na dlaždicové OpenEXR súbory;
 • V-Ray zvláštne kopčekové svetlo;
 • Integrácia rôznych komponentov V-Ray v 3ds Max “Vytvoriť” menu;
 • Nástroje pre výpočet a vykresľovanie presného pohľadu skreslenia objektívu pomocou . lens súborov.
 • Podpora pre tiene MetaSL.
 • Rýchlejšie zobrazovanie VRayProxy objektov;
 • Podpora pre správnu činnosť rozmazania myslení častíc;
 • Vylepšená presnosť raytracingu v niektorých prípadoch;
 • Render história pre V-Ray VFB;
 • Načítanie a porovnanie snímky priamo vo V-Ray výreze;
 • Podpora pre vykreslenie objektov VRayProxy ako bodové mraky;
 • Lepšie zastúpenie V-Ray svetla na nové hardvérové hľadisko pre 3ds Max 2010 a novšie;
 • Vystopovanie prahových hodnôt pre rýchlu pamäť svetla;

Architektúra jadra

 • Multiplatformové objektovo orientované API
 • Plne multivláknové jadro
 • Distribuvaný rendering
 • Efektívny tieňovací systém špeciálne optimalizovaný pre raytracing
 • Modulárna architektúra – mnohé z komponentov v systéme môžu byť vymenené za upravené komponenty

Geometria

 • Efektívne narábanie s geometriou
 • Displacement mapovanie
 • Catmull-Clark a Loop subdivison plochy

Úprava obrazu

 • Antialiasing kompletnej scény
 • Progresívny path tracing
 • Podpora aditívnych render elementov (difúzia, reflexia, GI atď…)
 • Pokročilé mapovanie farieb

Osvetlenie

 • Fyzikálne presné global ilumination riešenia
 • Rôzne GI algorytmy
 • Fyzikálne presné area svetlá
 • Efektívne osvetlenie z HDR prostredí
 • Procedurálne slnečné a oblohové modely
 • IES fotometrické svetlá

Efekty kamery

 • Efekt hĺbky ostrosti
 • Presné rozostrenie pohybu – motion blur
 • Fyzikálny model kamery

Extra funkcie

 • Efekt kresleného filmu
 • Generátor srsti
 • Pokročilé matte/tiene možnosti
 • Podpora pre Render do textúry módu programu 3ds Max

Ďalšie informácie nájdete v rozšírenom článku o V-Ray pre 3Ds Max.

Školenia a kurzy

K produktu vám vieme poskytnúť komplexné poradenské a výukové služby. Viac informácii na požiadanie.

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku

CENY PRODUKTU ZAČÍNAJÚ OD
30,- €Cena bez DPH
36,- €Cena s DPH

Pri väčších odberoch ponúkame množstevné zľavy. Pri zakúpení softvéru spolu s kurzom z našej ponuky ponúkame taktiež výhodné zľavy. Viac informácií o produkte.