Archívy Uncategorized - Academy X

Pripravujeme…

Ďakujeme za pochopenie…

Pripravujeme…

Ďakujeme za pochopenie…

Pripravujeme…

Ďakujeme za pochopenie…

Pripravujeme…

Ďakujeme za pochopenie…

Pripravujeme…

Ďakujeme za pochopenie…

ZWCAD najvýhodnejšia alternatíva AutoCADu

Uznávaný CAD expert Ralph Grabowski nedávno recenzoval ZWCAD a porovnával jeho kompatibilitu s AutoCADom, pričom sa zameral na ovládacie rozhranie, príkazy, funkcie, kreslenie a “kustomizáciu”. “Vykonával som jednoduché editačné funkcie, ako posun a vymazanie, zmenu farby alebo hladiny a tlač”
Ralph Grabowski je senior editor v upFront.eZine Publishing, Ltd. a je taktiež autorom viac ako 140 kníh a stoviek článkov v časopise o počítačovo orientovanom dizajne.

Nové programové jadro a užívateľské prostredie

ZWCAD bol uvedený na trh tento rok a prekvapil mnohých tým, že má nové programové jadro. Existujúci užívatelia, noví užívatelia a odborná verejnosť testovali novú generáciu ZW CAD a boli milo prekvapení ich zisteniami. Tu je  názor na program dlhoročného konštruktéra Ralpha Grabowskeho.
Ohľadom kompatibility užívateľského prostredia v ZWCAD Ralph napísal, “Mojou najobľúbenejšou funkciou je užívateľská lišta tzv. ribbon, ktorej tabuľkové usporiadanie mi umožňuje okamžite sa prepínať medzi funkciami a otvorenými výkresmi. Kliknutie pravým tlačítkom na niektorú zo záložiek výkresov vysunie menu najčastejšie používaných príkazov. (AutoCAD má naopak hrozný systém prepínania výkresov, s použitím tlačidiel alebo aplikačného menu).” Pokračuje slovami, “ZWCAD  má v oblasti užívateľského prostredia výhodu oproti AutoCADu vo forme tzv. SmartMouse: sltačením a podržaním pravého tlačidla myši a pohybom kurzora opisujúcim písmeno abecedy (alebo špecifický smer) sa aktivuje príkaz. Keď napríklad opíšem kurzorom tvar písmena E, zapne sa príkaz Erase (Vymazať), keď potiahnem kurzor doľava zapne sa Copy (Kopírovanie). Najlepšie je to, že si môžete s príkazom SmartMouseConfig túto funkciu plne prispôsobiť. ”

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=5LjPDuDDkuM’]

Kompatibilita s výkresmi z AutoCADu

Neskôr v recenzii Ralph hovorí o kompatibilite ZWCAD s výkresmi AutoCADu. Odvoláva sa na svoju vlastné testovania, počas ktorých skúmal mnohé CAD programy a experimentoval s viacerými náročnými súbormi v prostredí ZWCAD. Výsledky boli výborné a ZWCAD zobrazil každý z testovaných projektov korektne. Mnohí užívatelia CAD systémov sa divia, čo sa stane keď by chceli importovať projekt z AutoCADu, ktorý obsahuje entity, ktoré nie sú podporované v ZWCAD. Ralph to testoval na tzv. “constrains” a “point clouds” a zistil že:”…ZWCAD zobrazil projekty korektne, pričom v paneli atribútov označil tieto entity ako tzv. “proxy entity”. To znamená, že je možné na ne použiť jednoduché editačné príkazy ako posun, vymazanie, zmenu farby a hladiny a tlačiť ich, ale nie je možné ich editovať so špecifickými ríkazmi pre “point clouds”.

Nízka finančná náročnosť

Na záver svojej recenzie Ralph Grabowski vyzdvihol finančnú efektívnosť ZWCAD. Povedal že, ZWCAD je približne 4 krát lacnejší ako AutoCAD, čo je finančne veľmi zaujímavé.
Ralph Grabowski v recenzii uvádza množstvo ďalších príkladov a porovnaní, prečítajte si jeho recenziu v anglickom jazyku na tejto adrese.

Ďalšie informácie o programe ZWCAD

Prostredie a funkcie programu ZWCAD sú tak podobné AutoCADu, že užívateľ ovládajúci AutoCAD sa s produktom ZWCAD oboznámi doslova za pár minút. Žiadny iný ne-Autodeskovský CAD produkt nemá rozhranie a funkcie natoľko podobné AutoCADu ako práve ZWCAD!

Pretože výkresy sú prirodzene vytvárané vo formáte DWG, môžu byť zdieľané medzi ZWCADom a AutoCADom bez straty dát.

Hneď pri spustení (resp. pri otvorení nového výkresu) vás uvíta štandardný panel známy z AutoCADu pre nastavenie nového výkresu, či výber šablóny (.DWT). Po otvorení sa pred Vami objaví známe prostredie so všetkými funkciami, na ktoré ste zvyknutí. Či už sa jedná o kresliace nástroje, editačné nástroje alebo dialógové panely pre ovládanie hladín, kót a podobne. Všetko presne tam, kde to očakávate.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=5LjPDuDDkuM’]

ZWCAD ponúka buď štandardné prostredie s roletovým menu a ikonkami, alebo najmodernejšie “ribonové” rozhranie navrhnuté tak, aby ste mali na paneloch zobrazené všetky často používané tlačítka, ktoré svojim umiestnením zjednodušujú a spriehľadňujú celé rozhranie. Toto nové rozhranie je šité na mieru pre dosiahnutie rýchlej, plynulej a pružnej práce projektantov a konštruktérov.

V každom z obidvoch prostredí ZWCAD môžete využívať výkonné palety nástrojov, výkresový priestor s jedinečnou funkciou pre prácu úplne presne ako v modeli, k dispozícii máte záložky výkresov či štandardný Design Center a všetky ostatné dobre známe dialógové panely pre správu hladín, kótovacích štýlov atď.

A ako “bonus” budete mať k dispozícii jedinečný užívateľsky prispôsobiteľný spôsob volania príkazov gestami myši, vďaka ktorému vyvoláte požadovaný príkaz bez hľadania ikonky a bez písania do príkazového riadku.

Vlastnosti programu

Podpora DWG

Prirodzený formát ZWCADu je DWG. Môžete teda otvárať, editovať a ukladať akékoľvek existujúce DWG, či DXF súbory od formátu 2.5 až po 2012 bez konverzie alebo straty dát.

Príkazy

Príkazy a podvoľby príkazov ZWCADu sú taktiež kompatibilné s programom AutoCAD.

Uživateľsky príjemné rozhranie

Usporiadanie menu, toolbarov, kresliacej plochy, príkazového riadku, a palety vlastností, ako aj usporiadanie dialógových panelov je podobné ako má AutoCAD®, vďaka čomu užívatelia ovládajúci AutoCAD® môžu okamžite pracovať so ZWCADom.

Zdrojové súbory

Všetky zdrojové súbory mainstream CAD platforiem môžete používať aj v ZWCADe. ZWCAD podporuje menu AutoCADu (.MNU), skripty (.SCR), snímky (.SLD), fonty (.SHX, alebo .TTF), typy čiar (.LIN) a šrafy (.PAT).

Vytváranie a úprava 3D Modelov

Používajte ZWCAD pre jednoduché vytváranie 3D modelov Vašich návrhov. 3D tvary môžete upravovať príkazmi ako sú Sjednocení, Rozdíl, Průnik atď.

Programovanie so ZWCAD – om

ZWCAD podporuje AutoLISP (vrátane DCL súborov a možnosti šifrovania LISP aplikácií) a taktiež ponúka výkon Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Najnovšia verzia ZWCADu pridáva navyše aj formáty SDS a DRX ako ekvivalenty pôvodných ADS a ARX od Autodesku a podporuje väčšinu ARX funkcií. Môžete teda jednoducho prenášať vami vytvorené prostredie, úpravy a utility z AutoCADu do ZWCADu a pokračovať v práci vo vašom obľúbenom pracovnom prostredí.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=QdPsQUGKJcg’]

Základné vlastnosti

Export

Pomocou príkazu pre export môžete Váš aktuálny výkres exportovať do formátov:
.bmp, .wmf, .emf, .svg, .dwf, .eps, .pdf a .sat

Diagnostika a Obnoviť

Použitím Diagnostiky a Obnoviť, môžete obnoviť niektoré, alebo všetky dáta poškodeného súboru výkresu. Ak bol výkres nekorektne uložený, napríklad pri spadnutí programu, môžete použitím príkazu Obnoviť Vašu prácu zachrániť.

Správca vlastností hladín

Riadenie hladín sa používa pre zmrazenie/rozmrazenie, zamknutie/odomknutie, a úpravu rôznych vlastností hladín. Akýkoľvek aktuálny stavA hladín môže byť archivovaný v správcovi stavu hladínpre opätovné použitie v iných projektoch.

Správca typov čiar

Správca typov čiar Vám umožní pridať nový typ čiary z existujúceho súboru typov čiar (.lin). Taktiež môžete zmeniť názov a popis typu čiary a určiť Globálne merítko alebo aktuálna mierka pre určenie hustoty čiar. Pomocou filtru typov čiar môžete zobrazovať len čiary určitých vlastností.

Text

ZWCAD disponuje štandardným riadkovým a odstavcovým textom s výberom textových štýlov a fontov. Pomocou textových štýlov môžete vytvoriť toľko textových objektov, koľko potrebujete. ZWCAD tiež umožňuje prispôsobiť texty na akýkoľvek oblúk.

Kreslenie a úpravy

Drvivá väčšina kresliacich a editačných príkazov ZWCADu je kompatibilná s príkazmi programu AutoCAD®. ZWCAD obsahuje úplnú množinu editačných nástrojov pre úpravu výkresov. Užívateľ ovládajúci príkazy a vlastnosti AutoCADu môže pracovať so ZWCADom bez učenia.

Kótovanie

Skupinou príkazov pre kótovanie môžete jednoducho riadiť kótovacie štýly a vytvárať požadované kóty tým istým spôsobom ako v AutoCADe.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=HkCnNG-D_34′]

Správca externých referencií (Xref)

Pomocou správcu externých referencií pripojte Vaše externé výkresy k aktuálnemu výkresu. Po vykonaní zmien v referenčných výkresoch, aktuálny výkres bude pri znovunačítaní automaticky aktualizovaný.

Bloky a atribúty

Môžete vytvárať bloky a ukladať ich buď do Vášho aktuálneho výkresu, alebo do nového externého výkresu. Taktiež môžete vytvárať bloky s atribútmi, ktoré môžete v prípade potreby extrahovať do externého súboru

Správca rastrových obrázkov

ZWCAD vypíše zoznam všetkých obrázkov pripojených k výkresu, spolu s podrobnosťami ako sú šírka v pixeloch, farebná hĺbka, rozlíšenie a cesta k súboru. Správca rastrových obrázkov umožní pripojiť nový súbor obrázku, odpojiť ho, umiestniť, znovu načítať či uvolniť ho z výkresu.

Zoom a Posun v reálnom čase

Okamžité prepínanie do rôznych pohľadov vo výkrese

Neobmedzené Späť/Znovu

ZWCAD disponuje neobmedzenou históriou “Späť” a “Znovu”. Pri častých zmenách výkresu je veľmi dôležitá vlastnosť vrátiť sa do predchádzajúcich stavov namiesto nutnosti vymazania výkresu.

Tlač

Zo ZWCADu môžete tlačiť svoje výkresy jednoducho výberom nastavenia v dialógu tlače podporujúcom CTB štýly vykresľovania a nastavenia stránky.

Pokročilé vlastnosti ZWCADu

Publikovanie

Publikovanie poskytuje jednoduchý spôsob tlače množiny výkresov, alebo ich uloženia do DWF formátu pre publikovanie. S funkciou publikovanie môžete zhromaždiť skupinu výkresov, určiť ich nastavenie tlače cez nastavenie stránky, a výkresy sa automaticky vytlačia jeden za druhým. Nemusíte teda otvárať a nastavovať každý dokument samostatne, ale pomocou tejto funkcie urobíte všetko v podstate naraz.

Automatické trasovanie

Auto Trasovanie pozostáva z Polárneho trasovania a Trasovania úchopu objektu, vďaka čomu máte k dispozícii nástroj na jednoduché získavanie zložitých bodov. Dočasné cesty trasovania uľahčia presné umiestnenie bodov pod požadovanými uhlami.

Podpora štýlov vykresľovania

Zmeňte farbu a hrúbku čiar objektov univerzálne pomocou dávkového postupu. Pomocou CTB štýlov vykresľovania ZWCADu, môžete prispôsobiť hrúbky čiar a farby naraz pred vykreslením.

Multi-jazyková podpora v Mtext editore

Súčasne môžete zobraziť viac jazyčné texty ako napr. Český a Slovenský, Ruský, Čínsky, Nemecký, Španielsky, Japonský, … atd. Táto vlastnosť je vhodná pri medzinárodnej spolupráci na projekte.

DXF – čiastočný export

ZWCAD Vám umožní exportovať z Vášho aktuálneho výkresu vybrané objekty.

WMF – podpora

Súbory WMF (Windows Metafile Format) sa často používajú ako rastrové obrázky pre rýchly popis objektov. V ZWCADe, môžete vložiť WMF súbor do súboru výkresu príkazom Wmfin.

Úprava referencie a atribútov

Môžete upravovať externé referencie a predefinovať definície bloku použitím editácie referencie na mieste. Môžete upravovať aj atribúty blokov s použitím príkazu Attedit.

Rychle vybrat

Pomocou funkcie Rýchlo vybrať môžete nastaviť filter výberovej množiny a následne vybrať objekty poľa vlastností (napr.Farby) alebo podľa typu objektu.

Rýchly odkaz

Použitím príkazu QLEADER rýchlo vytvoríte odkazy a popisy odkazov. Definujte rôzne poznámky ako mtext, kópia objektu, tolerancie, blok, alebo žiadny.

Rýchle kótovanie

Príkaz rýchle kótovanie vytvorí, alebo upravuje dávku kót, vrátane reťazcových kót alebo kót od základne, kružnice, alebo kót oblúku, a staničných kót.

Multičiara a editácia multičiary

Multi-čiara je jednoducho vytvoriteľný objekt pozostávajúci z násobných rovnobežných čiar. Môžete definovať vlastné štýly multičiary a uložiť ich pre neskoršie použitie. A s použitím nástrojov na editáciu multičiary ich môžete upraviť.

Prekrytie

Pomocou prekrytia (wipeout) môžete zamaskovať (prekryť) objekty farbou pozadia. Je to mnohouholníková plocha ohraničená rámčekom ktorý môžete zapnúť pre úpravy a vypnúť pre tlač, ktorá prekrýva objekty nachádzajúce sa pod ňou.

Oblúkový text

Oblúkový text je nový spôsob umiestnenia textutext. Text môžete umiestniť pozdĺž oblúku akéhokoľvek tvaru. Pri zmene polomeru oblúku, sa text automaticky prispôsobí.

Fotorealistický render

ZWCAD Professional disponuje fotorealistickým renderom s realistickými materiálmi, svetlami, odrazmi, tieňami…

Express nástroje

K dispozícii máte Express nástroje s mnohými užitočnými multifunkciami(text na oblúku, atribúty na text, Z na 0, …)

Nové vlastnosti verzie ZWCAD

Nové jadro – nové možnosti

ZWCAD je teraz poháňaný novým a lepším jadrom vyvinutým skúseným vývojovým tímom, ktorého väčšina členov patrí k CAD veteránom. Nové jadro zaisťuje ešte vyššiu .dwg podporu, lepšiu správu pamäte a API kompatibilitu na úrovni kódu, čo spolu robí zo ZWCAD lepším, rýchlejším a presnejším CAD riešením.

Nová technológia optimalizácie pamäte

Nová technológia optimalizácie pamäte umožňuje v ZWCAD otvoriť akýkoľvek výkres s 50% znížením využitia pamäte. To je dôvod, prečo funguje bez problémov aj s výkresmi, ktoré sú väčšie ako 100 MB. Optimalizácia pamäte je tiež vynikajúca pre zníženie hromadenia pamäti, čo zaistí non-stop prevádzka po celý deň. Podpora dual-core plne využíva CPU vďaka čomu je práca na zložitejších úlohách oveľa plynulejšia.

Palety nástrojov

Teraz obsahujú nové vstavané stavebné, strojárske a elektro bloky, priamo v ZWCADe Plus. Navyše umožňujú export a import upravených blokov.
Palety nástrojov v novom ZWCAD, umožňujú používanie blokov a príkazov s definovateľnými vlastnosťami (napr. Hladina, mierka … atď), vďaka čomu budú patriť k Vašim obľúbeným nástrojom a prispejú k značnému zvýšeniu efektivity a pohodlnosti Vašej práce.

Asociatívne kóty a políčka

Pomocou novo pridaného asociatívneho kótovania automaticky aktualizujte umiestnenie, orientáciu a merané hodnoty kóty pri úprave objektov
Hodnotu políčok je teraz možné asociovať s vlastnosťami objektov – výsledkom je automatická aktualizácia pri zmene hodnoty poľa.

Inteligentná myš – ovládanie gestami myši

Inteligentná myš, predstavuje ovládanie ZWCADu gestami myši, a to tak, že spustíte často opakované príkazy (napr. new, circle, move, …) jednoduchým posunutím myši po určitej dráhe. Pre rôzne dráhy myši môžete spúšťané príkazy užívateľsky prispôsobiť. Táto vlastnosť výrazne zrychuje proces navrhovania.

Maximalizácia výrezu (VPMAX)

Pri práci vo výreze rozvrženia výkresového priestoru teraz môžete tento výrez maximalizovať a po ukončení práce ho dostanete do pôvodného stavu s pôvodnou mierkou. Vďaka tomu vo výkresovom priestore je možné pracovať úplne rovnako ako v modelovom priestore.

Správca atribútov blokov

Pomocou Správcu atribútov bloku teraz môžete prezerať, upravovať a synchronizovať všetky atribúty, ktoré sú už pripojené k bloku v aktuálnom výkrese.

Cyklický výber

Cyklický výber umožňuje vybrať objekt, ktorý prekrýva iné objekty tak, že príslušný objekt bude zvýraznený, čo vám umožní na prvýkrát vybrať ten správny objekt.

Revízny obláčik

Označte určitej oblasti výkresu, obsahujúce revízie vytvorením revízneho obláčiku v kaligrafickom alebo normálnom štýle, alebo preveďte objekty, napríklad kružnice, elipsy, krivky alebo spline, na revízny obláčik.

Úchop (Trasovanie)

Obmedzte pohodlnejšie pohyb kurzoru v určených intervaloch s novo pridanou voľbou trasovanie (tracking) pri úchope.

Dávkové spracovanie rozvržení

Môžete vybrať súčasne viac rozvrstvení a vykonať na všetkých rovnaké úpravy, ako vymaž, posuň a kopíruj.

Kopírovanie vlastností

Kopírovanie vlastností vám umožní aplikovať vlastnosti vybraného objektu na iné objekty, nie iba v rovnakom ale i v iných výkresoch.

API kompatibilita na úrovni kódu.

ZRX a ARX sú teraz kompatibilné na úrovni kódu. Lisp programy možno teraz spúšťať priamo v ZWCAD bez akýchkoľvek úprav. Nové API umožňuje vývojárom portovať ich aplikácie na ZWCAD desať krát rýchlejšie. Portované aplikácie bežia osem krát rýchlejšie v porovnaní so starším ZWCADom.

Množstvo ďalších vylepšení

Parametrické navrhovanie

Parametrické definovanie vzťahov medzi objektami zmenia váš spôsob navrhovania
– začnete voľným náčrtom a skončíte presným návrhom, vďaka čomu získate viac pohodlia pri úpravách existujúcich výkresov!

Tabuľky ako v MS Excel

Vytvárajte, editujte a zobrazujte tabuľky – interaktívne s MS Excellom (Import/Export)

SolProf – 2D pohľady z 3D telies

Generujte pohľady akéhokoľvek 3D telesa (Automatické delenie/ skrytie neviditeľných čiar)

Políčka

Vlastnosti dokumentu / tlače / užívateľské info / Výrazy – Možno vložiť do MTextu aj tabuľky a automaticky aktualizovať

Multiodkaz

Väčší výkon s viacerými nastaviteľnými možnosťami

PDF tlačiareň

Pridaná PDF tlačiareň + perfektná podpora OLE objektov. V PDF súbore môžete vypínať hladiny… atď.

DIESEL výrazy

Do nového ZWCADu pribudla podpora výtrazov DIESELu AutoCADu LT.

Prerušenie kóty

Pribudla možnosť automatického prerušovania pomocných čiar kóty ak sa pretínajú s inými objektami výkresu

Podpora veľkých rastrových obrázkov

ZWCAD teraz podporuje obrázky zaberajúce viac ako 256 MB RAM

Ostatné vylepšenia

MTEXT v atribútoch, vylepšenia vývojových nástrojov a prostriedkov, Zvýraznenie entity nad ktorou je kurzor myši, …a mnohé ďalšie.

Užívatelia ZWCADu – spoločnosti všetkých veľkostí.

Medzi užívateľov ZWCADu patria okrem jednotlivcov, či malých skupín projektantov taktiež významné spoločnosti všetkých veľkostí a to nielen vo svete ale aj na Slovensku a v Čechách.

Užívatelia ZWCADu – Svet (výber):

ZWCAD je profesionálne riešenie, ktoré je využívané renomovanými spoločnosťami. Nejde o žiadnu amatérsku aplikáciu vyvíjanú skupinou nadšených programátorov. Tu nájdete výber významných spoločností, používajúcich ZWCAD v každodennej praxi.

Brother www.brother.com

Panasonicwww.panasonic.com

Honeywellhoneywell.com

Hitachi www.hitachi.com

Hondawww.honda.com

Skanskawww.skanska.com

Toshiba www.toshiba.com

TDKwww.tdk.com

Sony Ericsonwww.sonyericsson.com

LGwww.lg.com

Daikinwww.daikin.com

Fujitecwww.fujitec.com

Užívatelia ZWCADu – Slovenská a Česká republika (výber):

ZWCAD používajú významné spoločnosti aj zo Slovenska a Českej republiky. Tu nájdete výber aktívnych užívateľov tohto profesionálneho riešenia.

Tatravagónka Popradwww.tatravagonka.sk

Legrandwww.legrand.sk

Hasil www.hasil.sk

Reynaers Aluminiumwww.reynaers.sk

Stand-alone aplikácia

Next Limit Maxwell Render je stand-alone aplikácie, do ktorej sú vstupy vkladané cez pluginy príslušné 3D aplikácie. V súčasnej dobe existujú verzie pre Windows, Linux a Mac OS X.Pluginy sú pre 3DS Max, Maya, Lightwawe, Rhino, Solidworks a Cinema4D. Ďalšie3D aplikácie budú čoskoro podporované.

Jedinečné vlastnosti programu Next Limit Maxwell Render

 • svetlo je ako elektromagnetické vlnenie, nie len RGB zložka
 • plné globálne osvetlenie scény
 • priame aj nepriame osvetlenie
 • shadery založené na skutočných optických vlastnostiach (BSDF)
 • unbiased renderer
 • veľmi málo parametrov na nastavenie rendereru
 • podpora viacerých procesorov (licencia na 1 počítač bez obmedzenia počtu procesorov)
 • podpora sieťového renderovanie
 • skutočné 3D rozostrenie
 • simulácia odrazu a lomu svetla
 • realistický model kamery vrátane DOF
 • objekty ako emitory
 • fyzická obloha (vrátane nastavenia polohy a času)
 • možnosť prerušenia render a jeho neskoršie dokončenie
 • multilight (zmena intezity akéhokoľvek zdroja svetla bez nutnosti nového render)
 • simulens (simulácia skutočných objektívov – odlesky v objektíve, tilt-shift, tvary apočty lamiel závierky, vinetácia)

Maxwell Render

Next Limit Maxwell Render je vhodný práve pre vás!

 • Architekti – ponúka nekonečné variácie na nastavenie svetiel v scéne vďaka vlastnosti Multilight. Je integrovaný do veľkej časti programov pre architektúru, vrátane obľúbeného Archicad, Microstation alebo SketchUp
 • Dizajnéri – Databáza materiálov MXM Gallery Vám umožňuje sústrediť sa na dizajn, na tvary. Vďaka tisícom prepracovaných materiálov, ktoré sú zdarma dostupné k stiahnutiu, sa môžete sústrediť len na to podstatné.
 • 3D umelci – podpora 3DMax alebo Maya je samozrejmá. Maxwell vie aj animácie – skvelým príkladom je Keytoon Studio.
 • Technické vizualizácie – vďaka kvalite Maxwell Render môžete dokonale simulovať tok svetla – ak chcete napríklad vidieť, ako bude svietiť Vaša nová LED stolná lampa, nie je nič jednoduchšie, než to v Maxwell vyskúšať.

Podporované platformy Next Limit Maxwell Render

 • 3DS MAX
 • ARCHICAD
 • BENTLEY MICROSTATION
 • CINEMA 4D
 • FORM·Z
 • LIGHTWAVE
 • MAYA
 • RHINOCEROS
 • SKETCHUP PRO
 • SOLIDWORKS
 • XSi

Vďaka samostatnej aplikácii MaxwellStudio ale nie ste obmedzení iba na tieto vymenované aplikácie. MaxwellStudio zvládne naimportovať 3D dáta v niekoľkých formátoch, s tými potom pracovať. Podporované formáty sú. obj. lwo. nff .3 ds. xms. dxf. stl

3D aplikácie, podporované sw tretích strán

Allplan, Houdini, Microstation a solidThinking

Školenia a kurzy

K produktu vám vieme poskytnúť komplexné poradenské a výukové služby. Viac informácii na požiadanie.

V-Ray pre Rhino

    V-Ray pre Rhino – McNeel Rhinoceros je produkt, ktorý sa využíva vo všetkých oblastiach – od strojárstva, architektúry, dizajnu až po animáciu. Pre dokonalé výsledky potrebujete ešte spoľahlivý vizualizačný engine ChaosGroup V-Ray Rhino, ktorý umožňuje vizualizovať vaše nápady ľahko, rýchlo a s minimálnymi nákladmi.

Jedinečné výhody produktu:

 • Integrácia V-Ray RT CPU / GPU pre náhľady v reálnom čase.
 • Integrácia V-Ray proxy pre prácu s objemnými scénami.
 • Dome Light – ľahké nasvietenie scény pomocou obrázkov. Dome Light analyzuje HDRI obrázky a optimalizuje nastavenie renderingu, takže môžete produkovať vysoko kvalitné vizualizácie bez artefaktov.
 • Skutočné raytracingové odrazy a lomy svetla.
 • Lesklé odrazy a lomy svetla.
 • Globálna iluminácia GI pre fotorealistické osvetlenie.
 • Nepriame osvetlenie (globálna iluminácia, globálne osvetlenie). Rôzne prístupy zahŕňajú priame výpočty a ožiarené mapy.
 • Plošné tiene (mäkké tiene). Zahŕňajú kvádrové a gulové žiariče.
 • Podpora HDRI. Zahŕňa podporu správneho používania súradníc textúry pre kubické a uhlové mapy. Mapa svoje snímky priamo bez skreslenia alebo orezania.
 • Plne viacvláknový raytracing prostriedok.
 • Antialiasing. Zahŕňa pevné, jednoduché 2-úrovňové a adaptívne prístupy.
 • Znovu použiteľné ožiarovacie mapy (uloženie a načítanie). Prírastkové vzory pre prelietavacie animácie.
 • Animačná podpora Bongo, rovnako ako v Rhino je vložená v animačných nástrojoch.
 • Podpora jemných tieňov.
 • Materiálový editor s náhľadmi materiálov.
 • Systém Slnko a Obloha.
 • Fyzikálna kamera.
 • Efekt hĺbky ostrosti.
 • Distribuovaný rendering umožňujúci výpočet jednej vizualizácie až na 10 počítačoch súčasne.
 • Obojstranný V-Ray materiál.
 • Podpora animácie.

Školenia a kurzy V-Ray pre Rhino

K produktu vám vieme poskytnúť komplexné poradenské a výukové služby. Viac informácii na požiadanie.

Skúšobná verzia zdarma V-Ray pre Rhino!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

ChaosGroup V-Ray SketchUp

SketchUp patrí v súčastnosti k najrozšírenejším a najľahšie zvládnuteľným 3D modelovacím programom na svete. Jeho jediný problém je fakt, že v ňom nie je možné vytvárať realistické 3D vizualizácie. S doplnkom ChaosGroup V-Ray SketchUp máte v rukách silný nástroj pre tvorbu fotorealistických vizualizácií priamo v prostredí SketchUp. Integrácia do prostredia SketchUp-u vám umožní efektívne vytvárať vizualizácie v prostredí SkechUp so zachovaním vašich pracovných zvyklostí a postupov.

ChaosGroup V-Ray SketchUp

Software ChaosGroup V-Ray SketchUp vhodný pre každého. Vizualizačný program ChaosGroup V-Ray SketchUp. Render ChaosGroup V-Ray SketchUp.

Podpora verzie ChaosGroup V-Ray SketchUp a operačných systémov Windows a MacOS

Najnošia verzia pluginu ChaosGroup V-Ray SketchUp podporuje aktuálnu verziu SketchUp-u a je možné ju používať tak ako aj SketchUp v operačných systémoch Windows, aj MacOS. Ak máte staršiu verziu SketchUp-u nemusíte sa báť, ChaosGroup V-Ray SketchUp je možné spustiť aj v starších verziách ako je verzia 2016.

Novinky aktuálnej verzie produktu ChaosGroup V-Ray SketchUp

 • Integrácia V-Ray RT CPU / GPU pre náhľady v reálnom čase
 • Integrácia V-Ray proxy pre prácu s objemnými scénami

Ďalšie jedinečné funkcie produktu ChaosGroup V-Ray SketchUp

 • Plná integrácia V-Ray do prostredia programu SketchUp.
 • Kompletné výpočty vizualizácií s využitím nepriamych zdrojov svetla (GI) vrátane metód brute force, irradiance map, light cache a photon map.
 • Viacvláknové spracovanie výpočtov pre maximálne využitie viacjadrových procesorov.
 • Fyzikálne korektné svetlá vrátane IES, bodových a plošných svetiel.
 • Distribuovaný rendering pre rozloženie výpočtov až na ďalších 10 počítačov.
 • Procedurálne textúry vrátane dlažby, omietky, dreva či efektu zašpinenia pre realistické vizualizácie.
 • Fyzikálna kamera vrátane efektu rozostrenia.
 • Nasvietenie pomocou HDRI.
 • Fyzikálne slnko a obloha.
 • Pokročilý editor materiálov vrátane náhľadov.
 • Vrstvené materiály.
 • Podpora priehľadnosti SketchUPu a alfa priehľadnosti.
 • Podpora animácií.
 • Reálne odlesky a odrazy.
 • Globálna iluminácia GI pre fotorealistické osvetlenie.
 • Podpora jemných tieňov.
 • Plná podpora HDRI.
 • Plne viacvláknový raytrace engine.
 • Materiály programu SketchUP sú priamo podporované a integrované do V-Ray materiálov.
 • Materiálový editor s náhľadmi materiálov.
 • Systém Slnko a Obloha.
 • Fyzikálna kamera.
 • Efekt hĺbky ostrosti.
 • Obojstranný V-Ray materiál.
 • Podpora animácie.
 • VRAY materiály online pre priame renderovanie materiálov
 • VRAY photometric light.
 • VRayShadowMap generátor tieňov štandardných svetiel pre redukciu moiré.

Školenia a kurzy

K produktu vám vieme poskytnúť komplexné poradenské a výukové služby. Viac informácii na požiadanie.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Skúšobná verzia zdarma!

    V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia. V týchto linkoch nájdete staršie inštalačky na V-Ray pre SketchUp 2014 a 2015.

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

SketchUp Pro produkty

    SketchUp Pro produkty, doplnky, knihy, učebnice, videotutorialy a ďalšie užitočné informácie nájdte na týchto stránkach. SketchUp ako voľný modelár je k dispozícii pre Vás profesionálov či hobby nadšencov.

Trimble SketchUp Pro produkty – galéria

Trimble SketchUp – Hardwarové a softwarové požiadavky

Bližie informácie o hardwarových a softwerových požiadavkách nájdete po prihlásení na:

Výuková sada SketchUp pozostávajúca z dvoch kníh Učebnica SketchUp a LayOut pre Trimble SketchUp Pro

Učebnica (príručka) k programu Trimble SketchUp Pro:

    Ponúkame vám praktickú učebnicu v českom jazyku, vďaka ktorej sa naučíte pracovať v programe Trimble SketchUp, prípadne si obohatíte už získané vedomosti. Učebnica ukazuje na názorných príkladoch z praxe, ako vytvárať jednoduché aj zložité modely a následnú výkresovú dokumentáciu.

Referenčná príručka funkcie LayOut programu Trimble SketchUp:

    Layout predstavuje novú funkciu, ktorá umožňuje vytvárať tlačové zostavy a prezentovať projekty na profesionálnej úrovni. Vďaka Layoutu je možné vytvárať výkresové zostavy, pridávať na výkresy štafáž, popisky, legendy a pod… Layout taktiež umožňuje tlač výkresov v presnej mierke, čím získava Trimble SketchUP mnohé zo schopností programov ako AutoCAD a pod…

Možnosti využitia tejto funkcie v praxi vám predstaví nasledujúca video ukážka.

Učebnice – Trimble SketchUp:

Praktická učebnica od nášho partnera ADS STUDIO.

Trimble SketchUp a zaujímavé linky

    Pokiaľ Vás tento produkt zaujal máte možnosť u nás absolvovať aj jeho školenie začiatočníci, alebo pokročilí. Ďalšie informácie nájdete na stránkach výrobcu. Ak sa chcete dozvedieť viac navštívte aj stránku SKETCHUP EXPERT, alebo stránku s podrobnosťami.

Kombinácie s inými softvérmi:

    Softvér Trimble SketchUp Pro je možné kombinovať s riešením V-Ray, SU Podium, alebo MaxwellRender. Pomocou tejto kombinácie programov získate silný nástroj. V Trimble SketchUp-e si vytvoríte 3D model a dokumentáciu a s pomocou spomenutých pluginov dokážete vytvoriť realistické vizualizácie.  Toto všetko získate pri kúpe balíku Trimble SketchUp Pro & Render Plugin za zvýhodnenú cenu.

Trimble SketchUp

Ukážka výslednej vizualizácie z programu Trimble SketchUp s využitím V-Ray
Zdroj: http://www.vray.com

Radi Vám pripravíme cenovú ponuku na mieru. Postačí nás kontaktovať.

123
[related_post themes="flat" id="11493"]

PRE ŠKOLY PONÚKAME ŠPECIÁLNE CENY PRODUKTOV

V prípade že ste na našich stránkach nenašli softvérové alebo hardvérové riešenie o ktoré máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Pevne veríme, že naši špecialisti v oblasti 2D a 3D gafiky, sú schopný zaistiť riešenie Vašich požiadaviek.