Archívy pre 2D grafiku a CAD - Academy X

Adobe Creative Cloud licencie pre školy

Adobe Creative Cloud licencie pre školy

Adobe Creative Cloud licencie pre školy (CC) sú licencie s obmedzeným časom pre celý balík Adobe CC All Apps alebo jednotlivé produkty ako Photoshop CC, Illustrator CC, Indesign CC, Acrobat DC, AfterEffects CC, Premiere Pro CC, Dreamweaver CC, Animate CC ďalšie. Nové licencie sú obmedzené na 1-4 roky v závislosti od vášho rozhodnutia o nákupe a existujúce licencie môžu byť obnovené iba na jeden rok naraz (po predĺženie o viac ako jeden rok môže byť existujúca licencia vyvezená a nahradiť novým licenciou za 1-4 Roky). Licencia zahŕňa možnosť automatických aktualizácií nových verzií bez dodatočného poplatku počas trvania licencie.

Časovo obmedzené VIP licencie sú k dispozícii pre školy v dvoch variantách – DEVICE alebo NAMED. Väčšina českých a slovenských univerzít má aktívnu zmluvu na nákup softvéru Adobe prostredníctvom EUNIS.

Adobe Creative Cloud licencie pre školy – typu DEVICE

Určené pre anonymné inštalácie na zdieľaných počítačoch, napríklad v učebniach. Licencia je viazaná na konkrétny počítač, ale v prípade potreby ju môžete preniesť na iný PC. Obsahuje iba desktopové aplikácie, on-line služby v tejto verzii nie sú k dispozícii. Druhá inštalácia pre domácu úlohu nie je možná.

Adobe Creative Cloud licencie pre školy – typu NAMED

Určené predovšetkým na individuálne použitie v školách – napríklad pre učiteľov a školských zamestnancov. Licencia je prenosná (viazaná na e-mail / ID užívateľa Adobe) a ich správa je vykonávaná autorizovaným administrátorom školy prostredníctvom webového rozhrania. Zahŕňa desktopové aplikácie, ako aj všetky online služby, ako sú komerčné verzie (stovky fontov, 100 GB online priestoru, zdieľanie a komentovanie atď.). Možnosť druhej inštalácie pre prácu z domu alebo na ceste.

Časovo obmedzené licencie:

Acrobat Professional TEAM
Adobe CC multilicence pro ZŠ a SŠ (25+ licencí)
After Effects CC 2017
Animate CC 2017 (Flash Pro)
Audition CC 2017
Captivate
Creative Cloud TEAM DEVICE (pro výuku)
Creative Cloud TEAM NAMED (pro personál)
Dreamweaver CC 2017
Illustrator CC 2017
InDesign CC 2017
Muse CC 2017
Photoshop CC 2017
Premiere Pro CC 2017
Presenter
Presenter Video Express

Adobe Creative Cloud licencie pre školy z EUNIS

EUNIS je nezávyslé záujmové združenie právnických osôb. Nachádzajú sa tu vysoké školy, strdné školy, akadémie vied a spoločnosti činné v informačných systémoch.
Prehľad zvýhodnených licencií ADOBE pre členov EUNIS.cz a EUNIS.sk z univerzít a schválených vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií. Licenčná úroveň: VIP1 pre Creative Cloud licecnie.

Cena produktu

Cena produktu závisí od počtu licencií a dĺžky prenájmu

Viac informácií o tomto produkte sa dozviete priamo na stránka výrobcu Adobe.

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE o Adobe licencie pre školy NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

Adobe trvalé licencie pre školy

Adobe trvalé licencie pre školy – TLP

Adobe trvalé licencie pre školy bez zmluvy Adobe CLP, ktorá používa softvér Adobe zriedkavo alebo v malom množstve (jednorázový nákup je do 4999 bodov).
Aj pre neziskové organizácie.

Adobe trvalé licencie pre školy – CLP

Licencia CLP pre školy s aktívnou zmluvou Adobe CLP (získané individuálne alebo ako člen združenia vysokých škôl EUNIS), alebo pre školy bez zmluvy s nákupom viac licencií (nad 5000 bodov).

Adobe trvalé licencie pre školy – pre koho sú určené

Licencie môžu nakupovať štátne a aj súkromné školy s minimálnym dvojročným denným štúdioum s platnou registráciou na ministerstve školstva. Taktiež tieto licencie môžu nakupovať neziskové organizácie na základe doloženého štatútu organizácie.

Adobe trvalé licencie pre školy z EUNIS

EUNIS je nezávyslé záujmové združenie právnických osôb. Nachádzajú sa tu vysoké školy, strdné školy, akadémie vied a spoločnosti činné v informačných systémoch.
Prehľad zvýhodnených licencií ADOBE pre členov EUNIS.cz a EUNIS.sk z univerzít a schválených vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií. Licenčná úroveň: CLP3 pre trvalé licecnie.

Spôsob určenia cenovej hladiny EDU verzií

EDU licencie sú dodávané v rámci dvoch licenčných programov (TLP a CLP). Licenčný program TLP skôr na jednorazové nákupy menšieho počtu licencií, CLP (Cumulative Licensing Program) potom pre dlhodobejšie nákupy. Všetko je riadené bodovým systémom, kde každý produkt Adobe má bodové ohodnotenie. Čím drahší produkt, tým býva jeho bodové ohodnotenie vyššie.

Prehľad bodového hodnotenia EDU produktov Adobe

Celkový počet bodov zistíte jednoduchým vynásobením počtu objednávaných licencií daných produktov a ich bodového ohodnotenia. A celkový počet bodov nám určí danú cenovú hladinu.

Produkt- školská licencia Body za jednu licenciu
Adobe Acrobat Professional 160
Adobe Captivate 350
Adobe ColdFusion Enterprise 5.610
Adobe ColdFusion Standard 990
Adobe Flash Builder 300
Adobe FrameMaker 400
Adobe Freehand 100
Adobe Photoshop Elements 70
Adobe Photoshop Lightroom 80
Adobe Premiere Elements 70
Adobe Photoshop & Premiere Pro 120
Adobe Technical Communication Suite 700
Presenter 200
Presenter Video Express 100
RoboHelp Office 500
Adobe Media Server Standard / Professional / Extended 795 / 3600 / 36000

 

Licenčná a cenová hladina súčet bodov na objednávke
TLP Level 1+ 1 – 4.999 bodov
CLP Level 1 5.000 – 49.999 bodov
CLP Level 2 50.000 – 99.999 bodov
CLP Level 3 Viac ako 100.000 bodov

PRÍKLAD: Škola chce objednať 6 školských licencií software Adobe Acrobat Professional a 12 školských licencií software Adobe Premiere Elements

Názov produktu

Body

Počet

Bodov celkom

Adobe Acrobat Professional     160     6         960
Adobe Captivate     350     12         4200
Bodov za objednávku celkom         5160

Výsledný počet bodov je teda 5.160 a vo vyššie uvedenej tabuľke tomu zodpovedá licenčná hladina CLP Level 1.

Rozdiel medzi TLP a CLP

Ako už bolo povedané skôr, TLP licencie sú určené skôr na jednorazové nákupy. Pri podaní novej objednávky do 4.999 bodov sa nijako neprihliada na minulý nákup, takže napríklad v prípade potreby dokúpenia jednej Adobe licencie nejakého produktu bude jeho cena v “najhoršej” cenovej úrovni TLP Level 1+. Z hľadiska cien a ďalších benefitov sú podstatne výhodnejšie licencie v rámci CLP. Vstup do CLP je podmienený uskutočnením jednorazovej objednávky za viac ako 5.000 bodov. Týmto získate kontrakt, z ktorého plynú zaujímavé benefity:

 • možnosť  nasledujúcich 24 mesiacov nakupovať akékoľvek ďalšie EDU Adobe licencie produktov Adobe za CLP ceny a to bez ohľadu na objednávaný počet
 • kumulácia bodov za ďalšie nákupy, takže môžete “preskočiť” do lepšej cenovej hladiny CLP
 • využitie nákupu za CLP ceny ďalšími organizačnými zložkami školy
 • u vybraných produktov môžete využiť ponuku tzv Concurrent licencií (súbežných licencií)
 • predĺženie kontraktu, ak v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov nakúpite Vy alebo ďalšie organizačné zložky Vašej inštitúcie (napr. sesterské fakulty VŠ) licencie.

Concurrent EDU Adobe licencie vrámci CLP

V rámci CLP môžu školy nakupovať u vybraných produktov verzie s označením CONC (Concurrent / súbežné licencie). Štandardné EDU licenciu je možné nainštalovať a používať len na takom množstve počítačov, koľko je zakúpených licencií. Ale u licencií EDU CONC umožňuje Adobe inštalovať na ľubovoľný počet školských počítačov za predpokladu, že škola organizačne alebo technicky zabezpečí, aby v daný okamih nebol softvér používaný na viacerých počítačoch, než koľko bolo zakúpených licencií.

Z toho vyplýva, že verzia EDU CONC sú vhodné najmä pre školy, kde výučba prebieha v viacerých učebniach. Škole potom stačí kúpiť napríklad 15 licencií verzie EDU CONC s tým, že ich nainštaluje na počítače vo všetkých učebniach a potom organizačne alebo technicky zabezpečí, aby licencie nemohli byť v jeden okamih používané na viac ako 15 počítačoch naraz.

Adobe licencie pre školy

Cena produktu

Cena produktu závisí od počtu licencií a dĺžky prenájmu

Viac informácií o tomto produkte sa dozviete priamo na stránka výrobcu Adobe.

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE o Adobe licencie pre školy NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

Adobe multilicencie pre školy

Adobe multilicencie pre školy sú špeciálne EDU licencie od Adobe určené len pre základné a stredné školy. Zvýhodnené licencie si môžete zakúpiť pre svoje učebne a aj vybaviť kancelárie svojích odborných pedagógov. Dozviete sa kedy je výhodné nakupovať licencie s označením DEViCE, NAMED, alebo K-12.

Čo je to Adobe multilicencie pre školy – K-12?

Adobe už dlhodobe ponúka pre základné a stredné školy špeciálny projekt K-12. Vďaka nemu je možné ušetriť pri väčších objemoch na licenciach produktov CC – Creative Cloud. Multilicencia K-12 umožnuje školám nainštalovať minimálne 25 počítačov a vždý im počas aktívneho predplatného umožní aktualizácie. Škola si takto prenajme potrebný počet licencií bez ohľadu koľko má škola študentov a pedagógov.

Pre koho sú Adobe multilicencie pre školy

 • Základné školy bez rozdielu určenia zamerania
 • Stredné školy, stredné odborné učilištia a odborné školy, gymnáziá (bez rozdielu určenia zamerania) – súkromné a štátne, poskytujúce najmenej dvojročné štúdium na plný úväzok. Vyššie odborné školy iba vtedy, ak ide o jedinu inštitúciu vrátane strednej školy.
 • Školy akreditované ministerstvom školstva (za podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch).

Adobe multilicencie pre školy obsahuje:

 • Na stiahnutie máte možnosť viac ako 16 desktopových aplikácií Adobe pre grafiku, web a video, vrátane programov Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Lightroom, Animate (predtým Flash), Dreamweaver, Premiere Pro, AfterEffects, Audition atď.
 • Platformy Windows a Apple Mac sú k dispozícii. Môžete si zvoliť jednu, alebo druhú. Taktiež môžete vybrať kombináciu oboch, ale ich súčet musí byť vždy rovný počtu objednaných licencií.
 • U niektorých aplikáciá /napr. Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, / je možné vybrať rôzne jazykové mutácie ako slovenčina, alebo čeština.
 • Inštalácia neobsahuje žiadne online služby alebo mobilné aplikácie.

Možnosti objednania

Licencie produktov Creative Cload sú vždy len časovo obmedzené. Je ich možné prenajať na dobu 12 až 48 mesiacov /1 – 4 roky/. Je tak zaručená vždy aktuálna verzia. Na kratšie obdobie je možné len dokúpiť dodatočné licencie už k jestvujúcim. Cena za nákup je vždy násobkom ceny za rok. Licencie sa kupúju na počet PC, sú prenosné, ale nie plávajúce. Minimálny nákup je na 25 PC, ale ďalšie sa dajú dokúpiť aj menších množstvách. Vždy sa predáva najnovšia verzia a preto nie je možné dodať verziu CS6, alebo staršiu. Každé ďalšie predĺženie je možné po 12, 24, 36, alebo 48 mesiacoch (nie je povinné, musí školy vždy potvrdiť). Ak platnosť licencie nie je predĺžená, prestane byť funkčná.

Škola môže inštalovať licencie zakúpenú v rámci multilicencie K-12 na inštaláciu nielen na počítačoch v učebniach, ale aj na súktomných počítačoch študentov alebo učiteľov! Vždy len na taký počet PC a notebookov, koľko je zakúpených licencií. Samozrejme, podmienka je len na nekomerčné účely. Licencia nie je viazaná na meno a ani hardware.

Postup pre objednanie

Pre objednanie je potrebné poslať kompletné údaje školy a email:

 • Údaje školy /názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH/
 • Počet licencií
 • Dĺžka prenájmu /12, 24, 36, alebo 48 mesiacov/
 • Následne Vás zaregistrujeme v Adobe. Pre registráciu je potrebné uviesť email. Ten voľte tak, aby bol prístupný počas celej platnosti prenájmu. Ten to email bude používaný pre prihlásenie do administrátorskej časti webu Adobe.
 • Po spravcovaní registrácie v spoločnosti Adobe príde na uvedený email informácia priamo od Adobe.

Cena produktu

Cena produktu závisí od počtu licencií a dĺžky prenájmu

Viac informácií o tomto produkte sa dozviete priamo na stránka výrobcu Adobe.

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE o Adobe licencie pre školy NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

Textúry Arroway

Textúry Arroway – tieto textúry sa vyznačujú veľmi vysokým rozlíšením, od 3 do 60 megapixelov, čo Vám umožní pracovať s nimi rôznymi spôsobmi bez zníženia ich kvality. Tým, že sú vytvorené len z fotografického materiálu, pôsobia skutočne realisticky.

Tu nájdete katalógy ponúkaných textúr s ukážkami:

Catalog – Arroway Textures – Edition One

Textúry Aroway – ukážky vizualizácií

Aktuálna ponuka

Textúry Arroway – Wood – Volume Two

Balíček obsahuje veľkoformátové textúry 33 exotických drevín (africké, austrálske a ázijské). Každá drevina obsahuje tri sady textúr s rôznou veľkosťou plôch a rozlíšenia, čo dodáva textúram široký rozsah použitia. K dispozícii máte 4 GB surových dát spracovaných do podoby vysokokvalitných textúr.

textúry

Textúry Arroway – Wood – Volume One

V tejto kolekcii nájdete veľkoformátové textúry 45 európskych drevín a ich jednotlivé variácie. K dispozícii máte 4 GB surových dát, ktoré sú spracované do podoby vysokokvalitných textúr. Každá drevina obsahuje tri sady textúr s rôznou veľkosťou plôch a rozlíšenia. Práve preto majú tieto textúry veľmi široký rozsah použitia.

textúry

Textúry Arroway – Stonework – Volume One

Kolekcia obsahuje 60 vysokokvalitných textúr prírodného kameňa, jednotlivých druhov muriva a dlažieb.

Textúry Arroway

Textúry Arroway – Concrete – Volume One

Tento produkt predstavuje 51 profesionálnych textúr betónu vytvorených vo veľmi vysokom rozlíšení. Každá textúra obsahuje diffuse, bump a specular mapu. K dispozícii máte textúry tehál, dlaždíc, podlahových plôch, panelových povrchov a povrchov stien.

Textúry Arroway

Textúry Arroway – Tiles – Volume One

Kolekcia obsahuje 50 profesionálnych textúr obkladov a dlažieb vo veľmi vysokom rozlíšení. Každá textúra obsahuje diffuse, bump a specular mapu. Nájdete tu textúry fasád, podláh, hál, predsiení, terás a námestí.

Textúry Arroway

Arroway Textures – Edition One

Produkt pozostáva zo 102 vysokvalitných textúr s najvyšším rozlíšením až 60 megapixelov. Jednotlivé textúry obsahujú diffuse, bump a specular mapu. Vyberať môžete z kategórií: drevené dosky, tehlové steny, betón, kovové povrchy, omietky, dlaždice,…

Textúry Arroway

Textúry Arroway – Wood Flooring – Volume One

Balíček obsahuje 50 profesionálnych textúr jednotlivých drevených podláh ako sú: podlahy pre súčasnú architektúru, moderné aj klasické parketové podlahy, rustikálne podlahové dosky,…

Textúry Arroway

Pri väčších odberoch ponúkame výrazné zľavy.

Ceny jednotlivých produktov


MultiScatter, V-Ray, 3Ds Max, Maya

MultiScatter je plugin pre 3ds Max, Maya a V-Ray. MultiScatter umožňuje generovať obrovské množstvo objektov v poli. Nikdy predtým v 3ds Max nemohol používateľ vytvárať scény s miliónmi objektov.  Používateľ  je schopný vytvoriť obrovské lesné plochy.  Ľahko  dokonca  vytvorí  mesto s nespočetným množstvom budov pomocou len dvoch kliknutí. MultiScatter ponúka rýchle vygenerovanie  generácie objektov s optimalizovanou RAM management.  Uvedením generovaním je proces vytvárania scény veľmi jednoduchý. Integrované osobitné procedurálne mapy MultiScatter Texture umožňujú užívateľovi definovať náhodnú farbu pre každý objekt v poli pre čisto realistický efekt. MultiScatter Texture môže byť tiež použitý na akýkoľvek objekt v scéne.

MultiScatter, V-Ray, 3Ds Max, Maya

MultiScatter umožňuje generovanie a rozptyl masívnej matice V-Ray Proxy plochami. Vyznačuje sa tiež schopnosťou tvorby veľkého množstva objektov v poli. Poskytuje aj rýchle renderovanie generácie objektov s optimalizovaným riadením RAM. Medzi ďalšie vlastnosti patrí aj náhodná transformácia (mierka, otočenie) objektov v poli. Náhodná transformácia je aj  pri distribúcií  objektov na základe bitmapy alebo procesných máp. Užívatelia docenia aj zmena mierky objektov na základe bitmapy alebo procesných máp. Vďaka  tomuto pluginu  môžeme v reálnom čase  získať pohľad na prístav náhľadu objektov umiestnenie. Podporuje tiež animované V-Ray Proxy. Poskytuje aj rôzne typy výrezu náhľadu objektov. Špeciálne procesná MAPA MultiScatter Texture je ďalšou výhodou.

 

MultiScatter galéria

 

 

Požiadavky pre 3Ds Max:

MultiScatter 1.3.x.x, 1.052 a neskoršie:
3ds Max verzie: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
3ds Max Design : od 2010 a vyššie
Keď používate V-Ray, verzie: 1.5 (SP3- SP6), V-Ray 2 SP1, V-Ray 2.2, 2.3, 2.4 , 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5+

MultiScatter 1.2.0.12
3ds Max verzie: 2008 (no Mental Ray support), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
3ds Max Design : všetky
Keď používate V-Ray, verzie: 1.5 (RC5 -no animated proxy, SP1- SP6), V-Ray 2 SP1, V-Ray 2.2, 2.3, 2.4

OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10 všetko 32 and 64 bit
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package
Užívateľ musí použiť administrátorské konto vo Windows XP pre použitie.
od Windows 7 postačí konto s administrátorskými právami k inštalácii.

Požiadavky pre 3Ds Max:

OS verzie:
Windows XP, 7, 8, 10: 32/64 bit
Linux: 64 bit
MacOS X: 32/64 bit

Maya verzie:
Windows: Maya 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016.5, 2017
Linux: Maya 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016.5, 2017
MacOS X: Maya 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016.5, 2017

V-Ray verzie:
Windows/Linux/MacOS X: 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5+

( 3.00.01 is not compatible)

Študentské licencie a licencie pre školy pre MultiScatter  plugin for V-Ray (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cenu vám zašleme na požiadanie

Stránky výrobcu.

 

Autorizovaný reseller pre Adobe

Sme autorizovaný reseller pre všetky produkty Adobe CC v oblastiach:

– komerčných firiem (COM),
– štátnych inštitúcií (GOV),
školstva (EDU),
študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov (STUDENT&TEACHER) /aktuálne ponúka len eshop Adobe/.

Adobe CC

Navyše máme certifikovanú špecializáciu CLP reseller pre oblasť školstva (Education)

Sme tak plne oprávnený poskytovať predaj produktov ak z oblasti CLP a VIP pre školstvo. Vďaka tomu má škola výhodu pri nákupe so zľavou.

Adobe CC

Stránky výrobcu s uvedením predajcu Adobe CC

 

Audio a video

Adobe After Effects CC

Produkty Adobe After Effects, umožňujú vytváranie pohyblivej grafiky. Je možné využiť aj vizuálne efekty na profesionálnej úrovni. Či už pracujete pre vysielanie, film alebo vytvárate obsah určený na prezentáciu online, aplikácie Adobe After Effects CC Vám umožňujú vytvárať pôsobivú pohyblivú grafiku a filmové vizuálne efekty. Nová verzia CC prináša najmä rýchlejšie vytváranie vizuálnych efektov s celkovou výkonnosťou cache. Táto nová verzia optimalizuje a udržiava svoje náhľady. Môžete  urýchliť prácu na aktualizovanie. Zvýšte svoju kreativitu s novým 3D enginom pre textové a tvarové lišty, 3D kamery Trackeru a variabilnou šírkou masky ​​povrazcov.

Adobe Audition

Profesionálne nahrávanie, miešanie, úpravy a mastering zvuku. Zoznámte sa so svojím osobným nahrávacím štúdiom – aplikácie Adobe Audition. Produkty Adobe CC ako Adobe Audition Vám umožní nahrávať, miešať, upravovať a masterovať zvuk rýchlejšie a s väčšími možnosťami ovládania, ako ste boli zvyknutí. Môžete komponovať hudbu, nahrávať zmiešať projekty, produkovať rozhlasové záznamy, čistiť produkčné zvuk pre film alebo navrhovať zvuk pre videohry. Prispôsobivé a výkonné nástroje v aplikácii Adobe Audition 3 sú presne to, čo potrebujete pre svoju prácu. Zdokonalené úpravy viac stôp, nové efekty, vylepšené nástroje pre znižovanie šumu a fázové korekcia a podporavirtuálnych nástrojov VSTi – to je len niekoľko nových funkcií aplikácie Adobe Audition, ktoré ponúkajú vynikajúci výkon, ovládanie, produktivitu a flexibilitu pre všetky zvukové projekty.

Adobe Bridge CC

Je výkonný správca médií s jednoduchým ovládaním. Určený je pre vizuálne orientovaných užívateľov. Umožňuje im jednoducho usporiadať, prechádzať, vyhľadávať a prezerať všetky tvorivé prostriedky. Program Bridge, ktorý je dostupný vo všetkých šiestich verziách programu Creative Cloud a vo väčšine profesionálnych kreatívnych aplikáciách spoločnosti Adobe, poskytuje centralizovaný prístup k projektovým súborom, a globálnym nastavením. Rovnako poskytuje aj používanie značiek XMP v metadátach a vyhľadávacie funkcie.

 

Web a e-learning II.

Adobe Contribute

Adobe Contribute CC dovoľuje publikovať informácie na webe naozaj každému.Predstavuje výkonný nástroj, ktorý zlučuje možnosti vytvárania, kontroly a publikovanie v ľahko použiteľnom HTML editora WYSIWYG. Zvýšte produktivitu publikovania na webe. Súčasne zjednodušte úlohy spojené s kontrolou a schvaľovaním. Nemusíte byť webdesignerom, programátorom ani správcom siete. Stačí, keď viete pracovať s textovým editorom. Jedným kliknutím otvorte existujúcu stránku z vášho firemného webu, pripíšete do nej text a vložíte tabuľku. Ďalším kliknutím ju nahráte späť na web alebo pošlite na kontrolu vášmu nadriadenému.

Adobe Dreamweaver CC

Návrh, vývoj a správa webových lokalít. Aplikácie vyhovujúcich súčasným štandardom Softvér Adobe Dreamweaver patrí medzi celosvetovo najpopulárnejšie programy pre profesionálnu tvorbu a úpravu webových stránok a aplikácií. Ponúka podporu najnovších štandardov, bezkonkurenčnú kombináciu nástrojov a funkcií pre návrh webových stránok, vývoj dynamických aplikácií aj priamu prácu s kódom. Umožňuje návrhárom a vývojárom spoľahlivo vytvárať weby, ktoré vyhovujú súčasným štandardom. Navrhujte vizuálne, alebo priamo písaním kódu. Môžete vyvíjať stránky so systémami pre správu obsahu a vďaka integrácii s novou službou Adobe BrowserLab,ktorá je súčasťou online služieb Adobe CC Live, môžete presne testovať kompatibilitu s prehliadačmi. Nová verzia CC prináša integrovanú podporu CMS, kompletne prepracovanú kontrolu CSS štýlov, či prepojenie so službou Browser Lab pre optimalizáciu pre najrôznejšie webové prehliadače.

 

Multimedia a aplikácie

Adobe Flash Builder

Tvorba pútavých internetových aplikácií s bohatým obsahom pre viac platforiem. Adobe FLASH BUILDER je vysoko produktívna, bezplatné prostredí s otvoreným zdrojovým kódom pre tvorbu pôsobivých webových aplikácií, ktoré možno konzistentne prezerať v rôznych prehliadačoch, počítačoch a operačných systémoch pomocou programov Adobe Flash Player a Adobe AIR. Aplikácie Flex je možné vytvárať pomocou samotného prostredia Flex, ale softvér Flash Builder (predtým Adobe FlexBuilder) umožňuje vývoj urýchliť pomocou rôznych funkcií, napríklad inteligentného kódovania, interaktívneho ladenia s krokovaním a vizuálnym návrhom rozloženia používateľského rozhrania.

Adobe Flash Professional CC

Adobe Flash sa stal svetovým štandardom pre tvorbu interaktívnych multimediálnych aplikácií pre web, stolné počítače a mobilné zariadenia, vytváranie a poskytovanie bohatého interaktívneho obsahu. Je štandardom v odbore vytvárania interaktívneho obsahu a virtuálnych prvkov, ktoré budú konzistentne prezentované na osobných počítačoch, mobilných zariadeniach aj displejoch všetkých veľkostí a každého rozlíšenia. Prostredníctvom tejto technológie môžete vytvárať fascinujúce internetové prezentácie, pútavé reklamné kampane,obchodné a výukové aplikácie, on-line hry alebo interaktívne video. Nová verzia ponúka úplne nový textový modul pre plnú kontrolu na svojim textom, panel Fragmenty kódu, nástroje dekoratívneho kreslenia, oživenie nástroja Kosť, a mnoho ďalšieho.

Adobe FrameMaker

Tvorba a publikovanie technickej dokumentácie. Softvér Adobe FrameMaker predstavuje výkonné riešenie pre tvorbu a publikovanie, ktoré je určené pracovníkom v oblasti technickej komunikácie. Využite výhody intuitivnějšího používateľského rozhrania, zjednotených pracovných postupov a prostredie pre tvorbu založeného na šablónach, a tým si zjednodušte poskytovanie obsahu a zaistite súlad s organizačnými požiadavky na konzistenciu a podporu značky. Využite výhody intuitívneho užívateľského rozhrania, zjednotených pracovných postupov a prostredie pre tvorbu založeného na šablónach, a tým si zjednodušte poskytovanie obsahu a zaistite súlad s organizačnými požiadavky na konzistenciu a podporu značky.

 

Vektor, tlač a produkcia

Adobe Illustrator CC

Adobe Illustrator patrí medzi celosvetovo najpopulárnejšie nástroje pre prácu s vektorovou grafikou. Aplikácia, ktorú používajú profesionáli v oblasti návrhov po celom svete, poskytuje presnosť a výkon v podobe prepracovaných kresliacich nástrojov, výrazných prirodzených štetcov, radu časovo úsporných prvkov a integrácia s online službami Adobe CC Live. Digitálne kresba, koláže, návrhy logotypov, tvorba letákov – to všetko je pre Illustratorhračkou. Priame prepojenie s programom Adobe Flash Professional rozširuje možnosti využitia aj na oblasť prípravy grafiky pre interaktívne webové aplikácie. Nový Illustrator CC prináša mnoho noviniek, z tých najzaujímavejších kresbu v lineárnej perspektíve, prekrásne ťahy, nové nástroje pre tvorbu tvarov, štetce so štetinami.

Adobe InDesign CC

Navrhujte profesionálny rozvrhnutie pre tlač a digitálne publikovanie. InDesign CC je vynikajúcim produktom pre tvorbu komplexných tlačených alebo elektronických dokumentov. Zaisťuje presné riadenie typografie a zabudovaných tvorivých nástrojov pre navrhovanie,kontrolu pred výstupom a publikovanie dokumentov pre tlač, web a mobilné zariadenia. Prostredníctvom precíznych nástrojov môžete plne kontrolovať rozmiestnenie rôznych objektov na stránke a aplikovať na ne rôzne efekty. Ponúka do rozvrhnutie stránok vkladanie interaktívnych prvkov, animácie, video alebo zvuku. Samozrejmosťou je spoľahlivý výstup, široké možnosti exportu dát a prepojenie s ďalšími programami Adobe. Nový Adobe InDesign CC rúca hranice medzi publikovaním pre tlač a on-line médiá. Teraz môžete priamo v InDesignu vytvárať interaktívne on-line dokumenty.

Adobe OnLocation CC

Ako produkt Adobe CC poskytuje lepšie a rýchlejšie filmovanie s využitím výkonných produkčných nástrojov Adobe OnLocation CC ponúka spolu s Adobe Premiere Pro výkonné riešenie pre priame nahrávanie na disk a monitorovanie na počítači, pre systémy Windows a Mac OS s procesormi Intel.

 

Photoshop rodina

Adobe Photoshop CC Extended

Adobe Photoshop CC Extended predstavuje špičkové riešenia pre pokročilú digitálnu grafiku, ktorá poskytuje všetky možnosti úprav a kompozícií aplikácie Photoshop CC a navyše prelomové nástroje, ktoré umožňujú vytvárať a upravovať 3D a pohyblivý obsah. Verzia Extended ponúka funkcie pre prácu s 3D objektmi, pohyblivým obsahom a rozšírenú analýzu obrazu. Prelomové 3D maľovanie a možnosti tvorby kompozícií umožňujú prácu s 3D modelmi tak ľahko a výkonne, ako s 2D obrazmi.

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop ako produkt Adobe CC je považovaný na svetový štandard v oblasti spracovania digitálnej grafiky. Tento neuveriteľne robustný, ale zároveň ľahko ovládateľný program ponúka všetkým grafikom a dizajnérom neuveriteľné množstvo nástrojov na tvorbu a úpravu bitmapovej grafiky. Jediným limitom je vaša kreativita. Verzia Photoshop CC novo definuje prácu s digitálnymi obrazmi pomocou nových fotografických nástrojov a prelomových funkcií pre výber zložitých obrazov, realistické maľovanie a inteligentné retušovanie. Využije podporu 64bitové technológie v rôznych platformách a širokú škálu vylepšenia pracovných postupov. Prináša nové nedeštruktívne filtre, pokročilé kompozičné nástroje, možnosť spracovania 32 bitovéHDR grafiky a ďalšie. Porovnanie nájdete na našich stránkach.

 

Komplexné riešenia

Adobe RoboHelp

Jednoduché vytváranie profesionálnych systémov pomocníka a znalostných báz Softvér Adobe RoboHelp je profesionálny nástroj pre tvorbu určený k vývoju systémov pomocníka, e-learningového obsahu, znalostných báz a zásad a postupov. Jeho pokročilé možnosti úprav a rozvrhnutie umožňujú vytvárať pútavý interaktívny obsah a tento obsah publikovať do viacerých rôznych kanálov, dokonca aj ako aplikáciu prostredia Adobe AIR ™. Tým poskytuje ucelený užívateľský zážitok online aj offline.

Adobe Soundbooth CC / Adobe Audition CC

Softvér Adobe Soundbooth / Adobe Audition CC uľahčuje vytváranie a úpravy zvuku všetkých Vašich výtvorov. Funkcie založené na úlohách a úzke prepojenie s ďalšími aplikáciami spoločnosti Adobe umožňujú úplné tvorivé ovládanie úprav zvuku a vykonávanie úloh súvisiacich so zvukom. Poskytuje návrhárom webových stránok, editorom videa a ďalším tvorivým pracovníkom nástroje pre vytváranie a zdokonaľovanie zvuku, úpravy hudby, pridávanie zvukových efektov a mnoho ďalších funkcií.

Adobe Technical Communication Cloud

Kolekcia Adobe e-Learning Cloud predstavuje kompletné riešenie zakladania, správy a publikovanie technickej dokumentácie, systémov pomocníka, znalostných báz a školenia. Obsah stačí vytvoriť raz a potom ho môžete publikovať do viacerých kanálov,vrátane dynamických knižníc Adobe AIR ™. Využite výhody výkonných možností spracovania obrazov v aplikácii Adobe Photoshop  CC a pracovných postupov recenzií PDF v aplikácii Adobe Acrobat Pro Extended. ADOBE FRAMEMAKER, ADOBE ROBOHELP, ADOBE CAPTIVATE, ADOBE PHOTOSHOP CC.

 

Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop ElementsJe pre vás Photoshop priveľmi náročný ? Chcete finančne prístupný program na úpravu fotografií, tvorbu fotokoláží, fotoalbumov a uverejňovanie vašich fotografií na webe ? Práve pre Vás je určený program Adobe Photoshop Elements.

Softvér Adobe® Photoshop® Elements predstavuje kombináciu výkonu a jednoduchosti. Pomôže Vám vykonávať všetky tieto činnosti. Fotografie môžete okamžite upravovať. Snímky môžete vylepšovať odstránením častých chýb alebo pomocou rozšírených možností. Prostredníctvom týchto rozšírených možností získate nad fotografiami lepšiu kontrolu. Každú fotografiu budete mať na dosah ruky. Svoju kreativitu môžete predviesť aj zábavnejšími spôsobmi vrátane kariet, kalendárov a množstva ďalších materiálov. Pred kúpou Vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na tejto adrese stránok Adobe.

Adobe Photoshop Elements

No a čo všetko môžete Elementami robiť? Elementy 7 majú štyri moduly:

 • Organizátor (Organiser) fotografií je určený pre import fotografií a médií z externých zdrojov alebo zo súborov v počítači, katalogizáciu, popis fotografií a hromadné základné rýchle úpravy. Organizátor dokáže vyhľadávať fotografie podľa rôznych vlastností, popularity alebo hodnotenia, či dokonca podľa kľúčových slov, ktoré sa dajú viazať na tváre ľudí na fotografiách. Program tieto tváre sám vyhľadá a ponúkne na priradenie kľúčových slov a mien. Týchto ľudí potom oveľa rýchlejšie vyhľadáte vo svojom počítači.
 • Modul na vytváranie (Create) fotokníh, kalendárov, koláží, online galérie alebo slide show rýchlo pripraví efektnú prezentáciu vašich fotografických výtvorov.
  .
 • Modul Edit je asi pre vás čitateľov Ephoto najzaujímavejší. Práve ten najviac využívajú fotografisti pri úprave svojich fotografií.

Vrstvy
Elementy disponujú vrstvami, v ktorých môžete upravovať fotografie a jednoduchým zmazaním časti vrstvy vrátiť zmeny, s ktorými nie ste spokojní. Takéto riešenie je výborné a práve vďaka nemu nie je potrebné vracať sa v histórii. V elementoch nenájdete history brush – nástroj, ktorý umožňuje selektívny návrat do určitého štádia fotografie, no práve vďaka vrstvám vám nebude príliš chýbať. Vrstvy umožňujú vzájomné prelínania rôznymi spôsobmi. Presne tak, ako je to v plnej verzii Photoshop-u.

Jas, kontrast a farby
Medzi základné automatické možnosti úpravy patrí automatická úprava fotografie. Adobe Photoshop Elements sám vyladí jas, kontrast a farbu vo fotografií. Často budete aj s touto plne automatickou úpravou spokojní. Ak by vám konečný výsledok nevyhovoval, môžete využiť čiastkové automatické funkcie osobitne na vyrovnanie jasu, osobitne na vyrovnanie kontrastu a podobne na korekciu farieb.

Skúsenejší môžu tieto funkcie použiť manuálne v podobe klasických „levels” alebo v aplikovaní „hue-saturation” na celú fotografiu alebo iba na jednotlivé farby. Nechýba ani v poslednej dobe populárna funkcia „shadows-highlights” pre osobitné regulovanie jasu vo svetlách a tieňoch fotografie. Výrobca však pamätal na poistenie sa vo vzťahu k plnej verzii Photoshopu. V Elementoch nájdete jej jednoduchšiu podobu bez možnosti jemného doladenia účinku.

Výborná pomôcka je funkcia vyladenie pleťovej farby a ešte lepšie funguje odstránenie farebného závoja, ktoré mnohokrát vyrieši komplikovanú farebnú situáciu jediným kliknutím kvapkadla. Funguje pritom inak ako kvapkadlo šedej v levels funkcii. Pre tých, ktorí si na túto funkciu úprav farebnosti zvykli, ostali zachované aj variácie. Je to rýchla celková úprava farebnosti fotografie, ktorá je aplikovaná klikaním na jednotlivé náhľady farebných variácií, ktoré ponúka Adobe Photoshop Elements.

No a nakoniec spomeniem nástroje burn, dodge a sponge na miestnu úpravu jasov a (de)saturovanie fotografie. Pochváliť možno aj modul na prevod farebnej fotografie do čiernobielej, ktorý síce nie je tak rozsiahly ako v CS verzii, ale je o to rýchlejší a výsledky sú kvalitné. Pre rýchly prevod do ČB si môžete zvoliť niektorý z módov a jemne ho doladiť intenzitou reakcie pre jednotlivé farby podobne ako kontrastnými filtrami vklasickej ČB fotografii.

Nedeštruktívne nástroje na miestnu úpravu
Zaujímavým nástrojom na miestne úpravy vo fotografii je tzv. „smart brush” – štetec s voliteľnou funkciou. Dokáže miestne zvýšiť kontrast, zvýrazniť typické farby (napr. modré nebo, zeleň v prírode), rýchlym spôsobom vybieliť zuby, či previesť danú časť obrazu do sépie alebo imitácie infrafotografie. V dialógovom okne pritom môžete pridať, alebo ubrať miesto na fotografii, na ktoré chcete daný efekt aplikovať. Čo je však na tomto štetci úprav najlepšie je, že efekt neaplikuje priamo na fotografiu ale do novej vrstvy. Preto ho spoločnosť Adobe nazýva nedeštruktívny. A je to pravda. Ak sa vám po aplikácii efekt nepáči, kedykoľvek ho môžete odstrániť zmazaním vrstvy alebo vymazaním jej časti.

Retuše
Adobe Elements má pre retušovanie klasický nástroj, ktorý sme si zvykli označovať ako pečiatka –clone stamp tool“. Taktiež obsahuje dômyselný nástroj „healing brush” a „spot healing brush“, ktoré automaticky dopočítavajú okolitý vzor a farbu pre náhradu retušovaných miest. Špeciálnym spôsobom môžete retušovať časti obrazu pomocou druhej fotografie z daného miesta. Túto funkciu môžete použiť viacerými spôsobmi. Buď pri tvorbe skupinového portrétu pre nahradenie osôb z fotografie, kde vyzerajú lepšie, alebo pri čistení fotografovanej scény, do ktorej sa dostali rušivé elementy. Na aplikáciu tejto funkcie potrebujete viaceré fotografie (aspoň dve), z ktorých program berie vzorku a aplikuje do finálnej fotografie.

Panoráma
Pri vyššie spomínaných funkciách retuše hromadných portrétov a fotografovanej scény sa nachádza aj funkcia panoráma. Aj keď nemá rozsiahle dialógové okno a veľa možností nastavenia (zvoliť si môžete iba rôznu perspektívu), výborný algoritmus. Nielenže nájde spoločné body, ale skoriguje aj skreslenie rôznych fotografií a vyrovná ich jasovo tak, že spoje budú pre vás neviditeľné.

Filtre
Adobe Photoshop Elements ponúkajú celú plejádu filtrov, podobne ako „veľký Photoshop”. Či už ide o filtre rozostrenia, deformácií, textúr, štýlov alebo o umelecké filtre. Oceniť treba aj vylepšený filter na redukciu šumu vo fotografii s rozšíreným dialógovým oknom. Filter na doostrenie fotografií je umiestnený v menu „enhance”, nie vo filtroch ako to býva v plnej verzii Photoshopu.

Plug-Ins
Termínom Plug-Ins sú označované mnohé miniatúrne programy od spoločnosti Adobe, ale aj iných spoločností a výrobcov, ktoré fungujú v originálnom programe. Sú to akési zásuvné moduly, ktoré sú implementované do programu a umožňujú ďalšie funkcie na úpravu fotografií. Dobrou správou je, že väčšina Plug-Ins je koncipovaná aj pre Adobe Photoshop Elements. Rozširujú tak možnosti úprav tohto, už i tak kvalitného nástroja pre spracovanie fotografií.

 • Posledným modulom v Elementoch Potoshop-u je modul na zdieľanie – „Share”. Umožňuje vybrané fotografie exportovať pre tlač, online fotoalbum, mail alebo CD/DVD. Na výber máte niekoľko vzorových fotoalbumov s rôznou tématikou.

Adobe Photoshop Elements

Aktuálna ponuka Adobe Photoshop Elements:

Pri väčších odberoch ponúkame množstevné zľavy. Pri zakúpení softvéru spolu s kurzom z našej ponuky ponúkame taktiež výhodné zľavy. Viac informácií na požiadanie.

Adobe Photoshop Elements

viac informácií o tomto produkte

Interaktívne návody (Tutoriály)

Naučte sa pracovať v programe Adobe Photoshop Elements sami pomocou interaktívnych tutoriálov. Spoznajte možnosti programu na vlastnej koži.

Odstránenie pozadia z fotiek

Photoshop Elements popis

Photoshop Elements popis – Je pre vás Photoshop priveľmi náročný ? Chcete finančne prístupný program na úpravu fotografií, tvorbu fotokoláží, fotoalbumov a uverejňovanie vašich fotografií na webe ? Práve pre Vás je určený program Adobe Photoshop Elements.

Selfie zo smartphonu. Fotky krajiny zhotovené tabletom. Aranžované portréty a momentky rýchlo. Vyfotíte toho oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Chcete zachytiť spomienky – s InterBohemia Adobe Photoshop Elements budú vyzerať skvele.

Adobe Photoshop Elements popis produktu

Adobe Photoshop Elements spája výkon a jednoduchosť, takže prostredníctvom fotografií je možné ľahko vytvárať pútavé príbehy.

Od uchádzajúcich snímok k nezabudnuteľným obľúbeným fotkám. Vykonávajte rýchle úpravy, používajte profesionálne retuše premeňte Photoshop Elements popis svoje fotky tak, že nimi ohromíte rodinu aj priateľov. Photoshop Elements vás povedie alebo úpravu urobí za vás. Všetky  spomienky na dosah ruky. Jednoducho usporiadajte, označujte, vyhľadávajte prehliadajte fotografie spôsobom, ktorý vám vyhovuje. Aplikácia Elements analyzuje objekt, farbu svetlo poskytne vám doplnok  päť efektov, ktoré perfektne zodpovedajú. Vyhľadávajte, prehliadajte organizujte fotky a médiá podľa udalosti, ktoré zachytávajú – narodeninové oslavy, prázdniny, svadby, prvý školský dni a ďalšie. V prehľadnejšom  ešte ľahšie použiteľnom režime rýchlych úprav môžete teraz ešte rýchlejšie otáčať vykonávať rýchle úpravy. Dokonalá kompozícia je taká, ktora sa vám najviac páči. Aplikácia Elements vám  ponúkne štyri rôzne možnosti – vyberte si jednoducho tú, ktorá sa vám bude najviac páčiť. Vybielenie zubov, zvýraznenie modrej farby oblohy v jednom kroku. Nechajte zmiznúť nežiadúce vady jediným ťahom štetca a využite inteligentné korekcie, tónovanie s voľbou, ktorá si pamätá váš  obľúbený vzhľad.

Zamračený pohľad ani zatvorené oči už nezkazia žiadnu skupinovú fotku. Pomocou zlúčenia fotografie skupín je  jednoduché skombinovať tváre postoja z rady skupinových snímok a  vytvoriť tak jednu dokonalú kompozíciu.
Získajte tu najlepšiu možnú expozíciu, odstráňte rušivé prvky, vytvárajte nádherné skupinové zábery panorámy. Využívajte ďalšie možnosti úžasne technológie zlúčením fotografie. 

Popis produktu

Produkt umožňuje:
–    organizovanie fotiek a videoklipov kategorizovaním a kľúčovými slovami,
–    vytváranie smart albumov na základe kritérií,
–    editácia fotografií pomocou sprievodcu úpravami krok za krokom,
–    vytváranie fotografií, koláží,
–    zdieľanie fotografií pomocou web galérií.

Photoshop Elements popis

 

 Photoshop Elements popis

Odkaz na web výrobcu s odkazom na trial (skúšobnú verziu) zdarma!

Adobe stránky.

Porovnanie Adobe Photoshop produktov

Porovnanie Adobe Photoshop produktov ako sú Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom. Môžete si prečítať zaujímave porovnanie produktov z pohľadu grafika – užívateľa.

Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Elements

Na porovnanie Adobe produktov sme si vybrali Adobe Photoshop Elements a Photoshop CC. Porovnanie Adobe Photoshop produktov, tak naberá kontúry.

Adobe Photoshop Elements väčšina ľudí nepozná, a preto sa o ňom pohŕdavo hovorí ako o nástroji pre začiatočníkov. Dokonca ho niektorí považujú za nástroj, ktorý nie je vhodný na lepšiu úpravu fotografií vôbec vhodný. Opak je však pravdou.

Na rýchle úpravy a prípravu na prezentáciu na web sú Elementy veľmi vhodné a vynikajúco poslúžia aj fotografickému nadšencovi a poloprofesionálovi. Základný popis funkcií elementov vám určite objasní, že tento program môžete efektívne využívať dlhý čas, kým pocítite potrebu prejsť na funkčne a výkonom silnejší Photoshop. Výhoda používania Elementov je v tom, že využívajú tie isté algoritmy ako plný Photoshop CC. To znamená, že zväčšovanie a zmenšovanie obrázkov, transformácie, vyrovnanie línií, doostrenie, efektové filtre má na starosti ten istý „engine” ako vo „veľkom Photoshope”. Adobe Elements používa dokonca rovnaký modul Camera Raw! Užívateľské prostredie a základné princípy práce s paletkami, oknami a záložkami je veľmi podobné ako u Photoshop CC rady.

No a čo všetko môžete Elementami robiť? Elementy majú štyri moduly:

 • Organizátor (Organiser) fotografií je určený pre import fotografií a médií z externých zdrojov alebo zo súborov v počítači, katalogizáciu, popis fotografií a hromadné základné rýchle úpravy. Organizátor dokáže vyhľadávať fotografie podľa rôznych vlastností, popularity alebo hodnotenia, či dokonca podľa kľúčových slov, ktoré sa dajú viazať na tváre ľudí na fotografiách. Program tieto tváre sám vyhľadá a ponúkne na priradenie kľúčových slov a mien. Týchto ľudí potom oveľa rýchlejšie vyhľadáte vo svojom počítači
 • Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
  Modul na vytváranie (Create) fotokníh, kalendárov, koláží, online galérie alebo slide show rýchlo pripraví efektnú prezentáciu vašich fotografických výtvorov
  .
 • Modul Edit je asi pre vás čitateľov Ephoto najzaujímavejší. Práve ten najviac využívajú fotografisti pri úprave svojich fotografií.
Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
Vrstvy

Import

Elementy disponujú vrstvami, v ktorých môžete upravovať fotografie a jednoduchým zmazaním časti vrstvy vrátiť zmeny, s ktorými nie ste spokojní. Takéto riešenie je výborné a práve vďaka nemu nie je potrebné vracať sa v histórii. V elementoch nenájdete history brush – nástroj, ktorý umožňuje selektívny návrat do určitého štádia fotografie, no práve vďaka vrstvám vám nebude príliš chýbať. Vrstvy umožňujú vzájomné prelínania rôznymi spôsobmi. Presne tak, ako je to v plnej verzii Photoshop-u.

Jas, kontrast a farby

Medzi základné automatické možnosti úpravy patrí automatická úprava fotografie. Program sám vyladí jas, kontrast a farbu vo fotografií. Často budete aj s touto plne automatickou úpravou spokojní. Ak by vám konečný výsledok nevyhovoval, môžete využiť čiastkové automatické funkcie osobitne na vyrovnanie jasu, osobitne na vyrovnanie kontrastu a podobne na korekciu farieb.

Skúsenejší môžu tieto funkcie použiť manuálne v podobe klasických „levels” alebo v aplikovaní „hue-saturation” na celú fotografiu alebo iba na jednotlivé farby. Nechýba ani v poslednej dobe populárna funkcia „shadows-highlights” pre osobitné regulovanie jasu vo svetlách a tieňoch fotografie. Výrobca však pamätal na poistenie sa vo vzťahu k plnej verzii Photoshopu. V Elementoch nájdete jej jednoduchšiu podobu bez možnosti jemného doladenia účinku.

Výborná pomôcka je funkcia vyladenie pleťovej farby a ešte lepšie funguje odstránenie farebného závoja, ktoré mnohokrát vyrieši komplikovanú farebnú situáciu jediným kliknutím kvapkadla. Funguje pritom inak ako kvapkadlo šedej v levels funkcii. Pre tých, ktorí si na túto funkciu úprav farebnosti zvykli, ostali zachované aj variácie. Je to rýchla celková úprava farebnosti fotografie, ktorá je aplikovaná klikaním na jednotlivé náhľady farebných variácií, ktoré ponúka program.

No a nakoniec spomeniem nástroje burn, dodge a sponge na miestnu úpravu jasov a (de)saturovanie fotografie. Pochváliť možno aj modul na prevod farebnej fotografie do čiernobielej, ktorý síce nie je tak rozsiahly ako v CC verzii, ale je o to rýchlejší a výsledky sú kvalitné. Pre rýchly prevod do ČB si môžete zvoliť niektorý z módov a jemne ho doladiť intenzitou reakcie pre jednotlivé farby podobne ako kontrastnými filtrami vklasickej ČB fotografii.

Nedeštruktívne nástroje na miestnu úpravu

Zaujímavým nástrojom na miestne úpravy vo fotografii je tzv. „smart brush” – štetec s voliteľnou funkciou. Dokáže miestne zvýšiť kontrast, zvýrazniť typické farby (napr. modré nebo, zeleň v prírode), rýchlym spôsobom vybieliť zuby, či previesť danú časť obrazu do sépie alebo imitácie infrafotografie. V dialógovom okne pritom môžete pridať, alebo ubrať miesto na fotografii, na ktoré chcete daný efekt aplikovať. Čo je však na tomto štetci úprav najlepšie je, že efekt neaplikuje priamo na fotografiu ale do novej vrstvy. Preto ho spoločnosť Adobe nazýva nedeštruktívny. A je to pravda. Ak sa vám po aplikácii efekt nepáči, kedykoľvek ho môžete odstrániť zmazaním vrstvy alebo vymazaním jej časti.

Retuše

Adobe Elements má pre retušovanie klasický nástroj, ktorý sme si zvykli označovať ako pečiatka –clone stamp tool“. Taktiež obsahuje dômyselný nástroj „healing brush” a „spot healing brush“, ktoré automaticky dopočítavajú okolitý vzor a farbu pre náhradu retušovaných miest. Špeciálnym spôsobom môžete retušovať časti obrazu pomocou druhej fotografie z daného miesta. Túto funkciu môžete použiť viacerými spôsobmi. Buď pri tvorbe skupinového portrétu pre nahradenie osôb z fotografie, kde vyzerajú lepšie, alebo pri čistení fotografovanej scény, do ktorej sa dostali rušivé elementy. Na aplikáciu tejto funkcie potrebujete viaceré fotografie (aspoň dve), z ktorých program berie vzorku a aplikuje do finálnej fotografie.

Panoráma

Pri vyššie spomínaných funkciách retuše hromadných portrétov a fotografovanej scény sa nachádza aj funkcia panoráma. Aj keď nemá rozsiahle dialógové okno a veľa možností nastavenia (zvoliť si môžete iba rôznu perspektívu), výborný algoritmus. Nielenže nájde spoločné body, ale skoriguje aj skreslenie rôznych fotografií a vyrovná ich jasovo tak, že spoje budú pre vás neviditeľné.

Filtre

Elementy ponúkajú celú plejádu filtrov, podobne ako „veľký Photoshop”. Či už ide o filtre rozostrenia, deformácií, textúr, štýlov alebo o umelecké filtre. Oceniť treba aj vylepšený filter na redukciu šumu vo fotografii s rozšíreným dialógovým oknom. Filter na doostrenie fotografií je umiestnený v menu „enhance”, nie vo filtroch ako to býva v plnej verzii Photoshopu.

Plug-Ins

Termínom Plug-Ins sú označované mnohé miniatúrne programy od spoločnosti Adobe, ale aj iných spoločností a výrobcov, ktoré fungujú v originálnom programe. Sú to akési zásuvné moduly, ktoré sú implementované do programu a umožňujú ďalšie funkcie na úpravu fotografií. Dobrou správou je, že väčšina Plug-Ins je koncipovaná aj pre Elementy. Rozširujú tak možnosti úprav tohto, už i tak kvalitného nástroja pre spracovanie fotografií.

 • Posledným modulom v Elementoch Potoshop-u je modul na zdieľanie – „Share”. Umožňuje vybrané fotografie exportovať pre tlač, online fotoalbum, mail alebo CD/DVD. Na výber máte niekoľko vzorových fotoalbumov s rôznou tématikou.

Zhrnutie

Myslím, že len po vypočítaní najzákladnejších funkcií Photoshopu Elements je zrejmé, že ide o vhodný nástroj pre prácu s fotografiami. Jeho vylepšené užívateľské prostredie, rovnaký princíp úprav ako vo „veľkej verzii Photoshopu CC” sú jeho prednosťami. Elementy využívajú rovnaké klávesové skratky ako plná verzia programu. Netreba sa teda obávať, že ak si používateľ zvykne na Elementy, bude sa musieť znova učiť, ak bude chcieť používať CC verziu. No a podľa môjho názoru Elementy bohato vystačia pre väčšinu fotografických nadšencov – užívateľov Ephoto.

Porovnanie s Photoshop CC

Aby sme boli úprimní, je samozrejmé, že Elementy nemôžu nahradiť profesionálne využitie Photoshopu CC. Plná verzia Photoshop-u bude dôležitá predovšetkým pre tých, ktorí chcú tlačiť fotografie nielen na domácej tlačiarni alebo v minilabe, ale aj v printoch, kde je potrebný výstup obrazu a grafiky v tlačovom farebnom profile CMYK. Elementy nepodporujú farebný profil CMYK a ani LAB. A iba CC verzia podporuje 64 bitové farby.

Photoshop CC bude nevyhnutnosťou aj pre tých, ktorí chcú pracovať s 3D grafikou a pohyblivou grafikou, ktorú Elementy nepodporujú. Podobne podporu vektorovej grafiky nájdete iba v plnej verzii Photoshopu.

Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom

Úprava farebnosti pomocou kriviek, selektívnej úpravy farieb, farebných kanálovProfesionálni fotografi využívajúci prácu s  baziérovými krivkami na vytváranie orezových ciest nájdu tieto možnosti iba v CC verzii. Ak chcete pracovať s maskami vrstiev, rýchlymi maskami, alebo chcete vrstvy spájať do samostatných „smart” objektov a môcť ich pritom samostatne editovať, opäť musíte šetriť na CC verziu.  Ďalšie vlastnosti, ktoré nájdete iba vo verzii CC:

 • kombinovanie fotografií s rôznou expozíciou do HDR
 • hromadné úpravy pomocou vlastne vytvorených akcií
 • palety kanálov
 • nástroje histórie
 • pokročilá editácia textov a texty na vytvorených cestách (u Elements iba jednoduchá)
 • pokročilé štýly vrstiev (u Elements iba jednoduché štýly tieňovania)
 • pokročilý Color Managment
 • pokročilé funkcie pre internet, napríklad delenie obrazu (slice)
 • užívateľské nastavenie nástrojov, klávesových skratiek, menu a pracovného priestoru
 • spolupráca s ďalšími programami na úpravu a vytváranie grafiky – možnosť priameho prechodu do ďalších programov (napr. In Design, Illustrator…)
 • niektoré filtre na úpravu, napr. rozostrenie objektívom (lens blur)

Jednotkou na trhu

Tieto a mnohé ďalšie vymoženosti Photoshop-u CC ho pasujú za jednotku na trhu programov na úpravu fotografií a väčšina odbornej verejnosti zdieľa tento názor. Niet divu, že po tomto softvéri túži aj každý nadšený fotograf a má dojem, že ak ho nebude používať jeho fotografie nebudú kvalitné.

V prvom rade musím povedať to, že dobrá fotografia sa tvorí skôr, ešte za objektívom fotoaparátu. Dotiahnuť fotografiu úspešne do finálnej podoby umožňuje ako Adobe Photoshop CC tak aj Adobe Elements. Platí to aspoň pre 90% našich užívateľov. Ak postupom času pokročíte ďalej a budete potrebovať niektoré zo spomínaných unikátnych funkcií CC verzie, môžete prejsť na plnú verziu bez starostí, keďže ste pracovali na príbuznom programe s veľmi podobným ovládaním, logikou a rovnakými algoritmami. Preto si vzhľadom na minulú anketu a jej vyhodnotenie dovolím poznámku. Lepší legálny Elements7 ako nelegálny Photoshop CC.

Osobitnú kapitolu tvorí program Photoshop Lightroom.

Adobe Photoshop Lightroom

Porovnanie Adobe Photoshop produktov pokračuje. Lightroom je súčasťou rodiny programov Photoshop. Je to relatívne mladý typ programu, ktorého vznik si vyžiadali fotografi pracujúci s digitálnymi fotografiami, hlavne vo formáte RAW. Photoshop ako silný editačný nástroj neobsahuje niektoré funkcie, ktoré by uľahčovali a urýchľovali spracovanie veľkého množstva fotografií. Čiastočne sa tento problém snaží riešiť doplnkový program Bridge.

Lightroom však ide ďalej, spája v sebe niekoľko modulov pre importovanie, katalogizáciu, spracovanie a publikovanie fotografii. Krok za krokom rieši všetky základné potreby fotografa.

Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
Modul Library pre správu fotografií.
Porovnanie Adobe Photoshop produktov, Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements a Adobe Photoshop Lightroom
Modul Develop pre úpravu fotografií.

Import

Užívateľ si vyberá spôsob importu s možnosťou okamžitého zálohovania a pridania kľúčových slov a metadát. Dokonca môže priamo pri importe nechať fotografiu upraviť niektorým z uložených prednastavení úprav.

Knižnica

Prvý modul slúži pre správu archívu, popisovanie, triedenie, hodnotenie, Mnohí fotografi majú archív obsahujúci desaťtisíce fotografií, preto je jeho spravovanie pre nich dôležité.

Vyvolávanie

Modul pre spracovanie fotografií je určený predovšetkým pre súbory typu RAW a DNG. Lightroom používa rovnaký RAW konvertor ako Photoshop. Spracovanie väčšieho množstva súborov je však neporovnateľne rýchlejšie. Pri úprave fotografie nie je potrebné vyvolávať žiadne dialógové okno, ani fotografiu ukladať po spracovaní, prípadne ju ukladať do iného formátu. Úpravy sú bezstratové. Každý súbor môže byť upravený niekoľkými spôsobmi, pričom nie je nutné vytvárať jeho kópie. Najpoužívanejšie úpravy je možné uložiť a aplikovať na ľubovoľnú fotografiu. Pri hromadnej úprave sa ako silný nástroj ukazuje funkcia synchronizácie, kde sa viacero fotografií upraví podľa jednej vybranej fotografie. Pre profesionálne použitie je zaujímavá podpora práce na dvoch monitoroch.

Editačné funkcie sa neobmedzujú len na bežné úpravy, ktoré sú obsiahnuté v Camera RAW convertore. Pridané sú nástroje pre retušovanie, orezávanie, prechodový filter, či lokálne úpravy jasu, farebnosti, ostrosti. Fotografi ocenia záchranu prepalov, presvetľovanie tmavých partií, či jemné ladenie farieb.

Lightroom je teda schopný splniť väčšinu požiadaviek pre spracovanie fotografie. Niektorí fotografi potrebujú pracovať so súbormi kreatívnejším spôsobom, vytvárať koláže, panorámy, HDR fotografie, používať pokročilé retušovanie. Tieto funkcie Lightroom neobsahuje, ale je prepojený s Photoshopom. Priamu z katalógu Lightroomu sa dá vyvolať Photoshop alebo iná aplikácia, upravená fotografia sa potom zaradí automaticky do katalógu.

Prezentovanie a publikovanie

Ďalšie moduly slúžia pre tvorbu slideshow, webových galérii a pre tlač fotografií. V ponuke je niekoľko šablón, ktoré sa dajú užívateľsky prispôsobiť.

Export

Aj keď je základnou funkciou Lightroomu práca s formátom RAW, pre rôzne použitie je potrebné z neho exportovať do iných formátov. Lightroom to rieši cez exportný modul. Ten umožňuje export do najpoužívanejších formátov, napaľovanie CD/DVD, posielanie fotografií cez elektronickú poštu. Aj tu má užívateľ k dispozícii niekoľko pripravených nastavení, vlastné si môže uložiť.

Exportný modul využijú fotografi, keď sa nechcú vzdať potenciálu formátu RAW, ale potrebujú rýchlo odovzdať fotografie klientovi, rovnako, ako keby snímali do formátu JPG.

Lightroom je využiteľný ako samostatný program, ale je ideálny aj ako doplnok k Photoshopu. Programátori sa veľmi snažili eliminovať počet krokov potrebných k dosiahnutiu žiadaného výsledku optimalizáciou ovládania a premyslenou logikou. Jeho ovládanie je dokonca jednoduchšie ako u programov pre amatérov. Obľúbili si ho napr. Matt Kloskowski, Scott Kelby či Joe McNally, známe osobnosti fotografie a jej spracovania.

Z fotografa nenúti robiť grafika, nezahlcuje ho množstvom funkcií, ktoré nikdy nepoužije, alebo by dokonca mohli viesť k nesprávnym úpravám. S prehľadom zvláda drvivú väčšinu požiadaviek fotografov všetkých úrovní.

Ďalšie zaujímavosti sa dozviete na stránke spoločnosti Adobe.

 

Autorizovaný reseller pre Adobe

Sme autorizovaný reseller pre všetky produkty Adobe CC v oblastiach:

– komerčných firiem (COM),
– štátnych inštitúcií (GOV),
– školstva (EDU),
študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov (STUDENT&TEACHER) /aktuálne ponúka len eshop Adobe/.

Adobe licencie pre školy

Navyše máme certifikovanú špecializáciu CLP reseller pre oblasť školstva (Education)

Sme tak plne oprávnený poskytovať predaj produktov ak z oblasti CLP a VIP pre školstvo. Vďaka tomu má škola výhodu pri nákupe so zľavou.

Adobe licencie pre školy

Stránky výrobcu s uvedením predajcu Adobe CC

 

Adobe licencie pre školy – Školské EDU Adobe licencie a ich výhody

Získanie, cena a prístupy

 • získanie licencie a inštalácia do druhého pracovného dňa po objednaní
 • cenové zvýhodnenie oproti komerčných verziám
 • prístup do licenčného centra Adobe – tu je k dispozícii vždy kompletný prehľad zakúpených Adobe licencií, v prípade straty sériového čísla ho možno spätne ľahko dohľadať
 • okamžitý prístup na stiahnutie inštalačných súborov z Adobe licenčného centra (pre inštaláciu aj tvorbu záložného DVD), alebo možnosť dokúpenia Adobe inštalačných DVD
 • prehľadná správa licencií – škola získava jedno sériové číslo k produktu, bez ohľadu na počet zakúpených licencií (trebárs na 25 počítačov)
 • automatické vystavenie licencie pre obe platformy – Windows i MacOS

 

Možnosti licencovania Adobe

Adobe trvalé /perpetual/ licencie – TLP / CLP

Pre všetky školy, ale už len niektoré produkty ako sú Acrobat, Captivate, Presenter, Lightroom, Photoshop Elements, Premiere Elements a niektoré serverové produkty.

Adobe časovo obmedzené licencie – Creativ Cloud

Časovo odmedzené licecnie sú licecnie z novej rady produktov Creative Cloud. Je to balíček najpopulárnejších aplikácií vjednom Adobe CC All Apps, alebo jednotlivo ako Photoshop CC, Illustrator CC, Indesign CC, Acrobat DC, AfterEffects CC, Premiere Pro CC, Dreamweaver CC, Animate CC (predtým Flash) a dalšie.

Adobe časovo obmedzené multilicencie – K-12

Nákupom multilicencie pre základné a stredné školy s označením K-12 umožňujúcej inštaláciu na 25 a viac počítačoch.

 
123
[related_post themes="flat" id="6261"]

PRE ŠKOLY PONÚKAME ŠPECIÁLNE CENY PRODUKTOV

V prípade že ste na našich stránkach nenašli softvérové alebo hardvérové riešenie o ktoré máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Pevne veríme, že naši špecialisti v oblasti 2D a 3D gafiky, sú schopný zaistiť riešenie Vašich požiadaviek.