Archívy Kurzy - Academy X

Trimble SketchUp začiatočníci

Trimble SketchUP začiatočníci

Trimble SketchUP začiatočníci

 

Trimble SketchUP začiatočníci – software je momentálne jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich modelovacích, vizualizačných a projekčných nástrojov na trhu. Program si získal milióny užívateľov po celom svete svojím intuitívnym ovládaním. Už po pár lekciách budete schopní v ňom samostatne pracovať, bez nutnosti pamätať si množstvo príkazov a klávesových skratiek. Uplatnenie si tento program nájde v architektúre, dizajne, stavebníctve, strojárstve ako aj iných oblastiach. Výhodou programu je online knižnica s niekoľko  desiatkami tisíc zariaďovacích predmetov pre real time rendering ako i texturovanie. Každý z týchto zariaďovacích predmetov si môžete zadarmo stiahnuť do vášho návrhu.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň kurzu Trimble SketchUp – začiatočníci:

 

Absolventi kurzu sa zoznámia s pracovným prostredím programu a naučia sa používať jednotlivé nástroje. Naučia sa modelovať jednoduché objemy a ich editáciu. Taktiež pochopia princípy práce s komponentami a skupinami a ich využitie pri projektovaní. Získajú vedomosti o priraďovaní farieb, povrchov a materiálov jednotlivým objektom a ich plochám. Bude im vysvetlené ako si vytvoriť vlastné štýly na výslednú prezentáciu projektov a základy animácie. Naučia sa využívať nástroj Google Warehouse, ktorý umožňuje získať zdarma prakticky neobmedzené množstvo zariaďovacích predmetov, doplnkov, štafáže a pod…

 

Trimble SketchUp galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 

 

Trimble SketchUp pokročilí

Trimble SketchUp pokročilí. Trimble SketchUp pokročilí - kurz a školenie. Trimble SketchUp pokročilí kurz. Trimble SketchUp pokročilí školenie.

Trimble SketchUP pokročilí

 

Trimble SketchUP pokročilí – software je momentálne jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich modelovacích, vizualizačných a projekčných nástrojov na trhu. Program si získal milióny užívateľov po celom svete svojím intuitívnym ovládaním. Už po pár lekciách budete schopní v ňom samostatne pracovať, bez nutnosti pamätať si množstvo príkazov a klávesových skratiek. Uplatnenie si tento program nájde v architektúre, dizajne, stavebníctve, strojárstve ako aj iných oblastiach. Výhodou programu je online knižnica s niekoľko  desiatkami tisíc zariaďovacích predmetov pre real time rendering ako i texturovanie. Každý z týchto zariaďovacích predmetov si môžete zadarmo stiahnuť do vášho návrhu.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň kurzu Trimble SketchUp – pokročilí:

 

Absolventi kurzu sa naučia pokročilé techniky práce v programe SketchUP a jeho využívanie pre profesionálne výstupy. Kurz nadväzuje na vedomosti získané v kurze pre začiatočníkov, prehlbuje ich a rozširuje. Budú tu vysvetlené pokročilé techniky modelovania a editácie rozsiahlejších modelov a práca s nimi. Taktiež technológie spolupráce s inými softvérmi, import a export modelov. Tvorba modelov z fotografie, vkladanie vlastných modelov do fotografie a spolupráca so softvérom Google Earth. Naučia sa tu vytvárať vlastný terén automaticky pomocou Google Earth, ako aj manuálne. Záverom kurzu bude podrobné precvičenie modulu Layout, ktorý umožňuje vytvárať profesionálne výkresové dokumentácie a prezentácie.

 

Trimble SketchUp galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 
 

ChaosGroup V-Ray kurz a školenie

ChaosGroup V-Ray kurz

ChaosGroup V-Ray kurz a školenie

ChaosGroup V-Ray kurz – ChaosGroup V-Ray je profesionálny render pre vizualizáciu, ktorý spolupracuje s množstvom grafických programov. Vytvára fotorealistické zobrazenia interiérov, exteriérov, dizajnérskych návrhov. Má implementovanú podporu najrozšírenejších modelovacích programov v oblastiach stavebníctva, dizajnu, médií ako sú napr.: Autodesk 3ds MAX, Autodesk 3DS  MAX Design, Mc Neel Rhinoceros, atď. Nová standalone verzia, ktorá rozširuje  schopnosť pracovať s 3D dátami  modelovacích programov, môžte rendrovať vaše modely bez nutnosti ich otvorenia v danom 3D programe. V-Ray je plne integrovaný do 3D aplikácií formou rendering modulu, takže jeho použitie je veľmi podobné ostatným funkciám danej  aplikácie. Modul V-Ray dokáže na maximum využiť moderné viacjadrové procesory a 64-bitové systémy. Naopak nezaťažuje funkcie grafické karty.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň kurzu – začiatočníci:

 

Kurz je zameraný na praktické použitie osvetlenia a tvorbu scén. Preberá sa tvorba základných materiálov ako i globálneho osvetlenia v scénach. Počas  školenia si každý z účastníkov podľa pokynov školiteľa nastaví vzorovú scénu na nasvietenie interéru, exteriéru ako i individuálneho interiérového prvku.  Tieto nastavenia sa naučí archivovať a aplikovať pri podobných typoch scén.

 

ChaosGroup V-Ray galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 
 

Maxon Cinema 4D začiatočníci

Maxon Cinema 4D začiatočníci. Maxon Cinema 4D začiatočníci kurz a školenie. Maxon Cinema 4D začiatočníci kurz. Maxon Cinema 4D začiatočníci školenie.

Maxon Cinema 4D začiatočníci

 

Maxon Cinema 4D začiatočníci je úvodný kurz do programu. V podobe Cinemy 4D od firmy Maxon prichádzajú do oblasti 3D grafiky nová generácia programov. Výborné modelovacie nástroje, fascinujúce animačné schopnosti a špičkový rendering Vám umožní previesť svoje predstavy do reality. Nech sa rozhodnete tvoriť dizajnérske, technické či architektonické vizualizácie, 3D grafiku pre tisk, multimediálnej animácie alebo špeciálne filmové efekty, môžete to so Cinemou 4D dokázať. Nová Cinema 4D je naviac postavená na kompletne modulárnej architektúre, takže si môžete kúpiť len to, čo najviac potrebujete pre svoju prácu.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň Maxon Cinema 4D začiatočníci:

 

Absolventi kurzu sa naučia používať nástroje na ovládanie pracovného prostredia. Podrobne sa vysvetlia optimálne postupy pre import, export modelov z  programov ako Nemetschek, Archicad, Rhinoceros, Aurocad, … . Kompletné pracovné postupy tvorby 3D projektov. Ukážeme Vám ako priraďovať objektom realistické materiály a textúry, ako využívať rôzne zdroje osvetlenia a možnosti renderovania.

 

Maxon Cinema 4D galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 
 

Maxon Cinema 4D pokročilí

Maxon Cinema 4D pokročilí. Maxon Cinema 4D pokročilí kurz a školenie. Maxon Cinema 4D pokročilí kurz. Maxon Cinema 4D pokročilí školenie.

Maxon Cinema 4D pokročilí

 

Maxon Cinema 4D pokročilí kurz. V podobe Cinemy 4D od firmy Maxon prichádza do oblasti 3D grafiky nová generácia programov. Výborné modelovacie nástroje, fascinujúce animačné schopnosti a špičkový rendering vám umožní previesť svoje predstavy do reality. Nech sa rozhodnete tvoriť dizajnérske, technické či architektonické vizualizácie, 3D grafiku pre tlač multimediálnej animácie alebo špeciálne filmové efekty, môžete to so Cinemou 4D dokázať. Nová Cinema 4D je naviac postavená na kompletne modulárnej architektúre, takže si môžete kúpiť len to, čo najviac potrebujete pre svoju prácu.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň Maxon Cinema 4D pokročilí:

 

Absolvent nadviaže na obsahovú náplň kurzu pre začiatočníkov a naučí sa pokročilé technológie a postupy práce v programe Maxon Cinema 4D.Využívanie statickej animácie až plnohodnotnú animáciu. Vytváranie pokročilých modelov a fotorealistických vizualizácií.

 

Maxon Cinema 4D galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 
 

SU Podium kurz

SU Podium kurz. SU Podium SketchUp. SU Podium SketchUp je foto-realistický plug-in do aplikácie SketchUp SU Podium SketchUp využíva pokročilé technológie prepočtu osvetlenia

SU Podium kurz

 

SU Podium kurz – Je profesionálny render pre vizualizáciu. Vytvára fotorealistické zobrazenia interiérov, exteriérov, dizajnérskych návrhov. SU-podium je plne integrovaný do programu SketchUp formou rendering modulu, takže jeho použitie je veľmi podobné ostatným funkciám danej  aplikácie. SU-podium dokáže na maximum využiť moderné viacjadrové procesory a 64 bitové systémy. Naopak nezaťažuje funkcie grafickej karty. Aj keď užívateľ nemusí mať hlbšie vedomosti o tom aká technológia sa používa, je dôležité si uvedomiť, že môžete získať veľmi rýchlo vysoko kvalitné obrázky s realistickou reflexiou a prirodzeným rozptylom svetla.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň SU Podium kurz:

 

Kurz je zameraný na praktické použitie osvetlenia a tvorbu scén. Preberá sa tvorba základných materiálov ako i globálneho osvetlenia v scénach. Počas  školenia si každý z účastníkov podľa pokynov školiteľa nastaví vzorovú scénu na nasvietenie interéru, exteriéru ako i individuálneho interiérového prvku.  Tieto nastavenia sa naučí archivovať a aplikovať pri podobných typoch scén. Čím zefektívni svoju prácu.

 

SU Podium SketchUp galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 
 

SU Podium Browser kurz, SU Podium Browser. SU Podium Browser je plugin pre Trimble (Google) SketchUp, ktorý vám umožní stiahnuť si 3D svietidlá, 2D face-me rastliny a stovky textúr

SU Podium Browser kurz – SU Podium Browser je plugin pre Trimble (Google) SketchUp, ktorý vám umožní stiahnuť si 3D svietidlá, 2D face-me rastliny a stovky textúr s vysokým rozlíšením priamo z web serveru do vášho SketchUp modelu.  SU Podium Browser pracuje s programom Trimble (Google) SketchUp, pre platformy Windows alebo Mac.

Obsahová náplň SU Podium Browser kurz:

Kurz je zameraný na prácu s pluginom pre SketchUp, na sťahovanie textúr, 2D a 3D doplnkov a to priamo z webu do daného SketchUp modelu. Z databázy prvkov vyberieme vhodné 3D svietidlá. Vytvoríme si vlastnú knižnicu. Do galérie bude vkladať jedntlivé modely. Spolu so stiahnutými modelmy budeme nastavovať svetlo a jeho fyzikálne parametre priamo v SU Posium renderi. Oba pluginy sú priamo vstavané do SketchUpu. Tak nebudeme mať problém s ich použitím. Lektor si prejde s Vami postune všetky funkcie tohto populárneho a jednoduchého programu.

Rozsah kurzu:

6 vyučovacích hodín (50 min)
kurzy a školenie SU Podium Browser prebiehajú v:
dennej forme: 1 dni od 9:00 do 15:00
večernej forme: 2 dni od 17:00 do 20:00
víkendovej forme: 1 dni od 9:00 do 15:00

Ceny kurzu a školenia SU Podium Browser:

Cena pre osobu / kurzCena platí
100,- €Len v daných termínoch s uvedeným rozsahom

Cena kurzu SU Podium Browser pri max. 4 účastníkoch v skupine.
Ceny kurzu SU Podium Browser ak si vytvoríte skupinu s 5 a viac účastníkmi na požiadanie.
Ceny kurzu SU Podium Browser individuálne u klienta príp. e-learning na požiadanie.

Ceny kurzu a školenia SU Podium Browser pre študentov, doktorandov a pedagógov:

Pre držiteľov preukazov ISIC,ITIC a EURO<26 poskytujeme 10% zľavu na grafické, vizualizačné kurzy, kurzy interiérového dizajnu, CAD aplikácií a pod. a 5% zľavu na nákup softvéru, hardvéru a odbornej literatúry.

Výhodné ceny študentských skupinových kurzov na požiadanie.

Pre kurz a školenie SU Podium Browser získate viac informácií o zľavách a akciách pre študentov, doktorandov a pedagógov na požiadanie.

Termíny kurzu a školenia SU Podium Browser:

Termín kurzu a školenia SU Podium Browser na nasledujúci mesiac budú zverejnené vždy v jeho 1. deň.

Začiatok kurzu
SU Podium Browser
Koniec kurzu
SU Podium Browser
Čas Deň Typ kurzu
18.09.2017 19.09.2017 09:00 – 15:00 Pon – Uto Denný
20.09.2017 22.09.2017 17:00 – 21:00 Str – Pia Večerný
16.09.2017 17.09.2017 09:00 – 15:00 Sob – Ned Víkendový

Nevyhovujú vám termíny kurzu SU Podium Browser? Kontaktujte nás pripravíme vám kurz Podium Browser v termíne podľa vašich predstáv!

Skúšobná verzia zdarma!

Stiahnúť si ju môžete zo stránky, ktorá popisuje program alebo na stránke SketchUp expert.

Záväzná objednávka kurzu a školenia SU Podium Browser:

Po zvolení najvhodnejšieho riešenia kurzu pre Vás, si prosím stiahnite, vyplňte a pošlite záväzný objednávkový formulár na našu e-mailovú adresu.

SU Animate kurz, SU Animate. SU Animate je animačným pluginom pre SketchUp. Aplikácia v SketchUp prehrava animáciu. SU Animate vytvorí animáciu pre SketchUp

SU Animate kurz – je nefotorealistickým animačným pluginom pre Trimble (Google) SketchUp  pre Windows alebo Mac, Pro aj Free verziu. Táto aplikácia pracuje v SketchUp-e a automaticky vytvára scény, ktoré môžete prehrať ako animáciu v SketchUpe alebo exportovať do formátu AVI alebo MOV. SU Animate vytvorí animáciu, ako keby sa SketchUp objekty pohybovali pozdĺž cesty alebo Walk-thru animáciu, kde sa kamera pohybuje po dráhe a zameriava sa na jeden alebo viacero cieľov.

Vytvorte si animáciu modelu SketchUp pre zobrazenie pohybov skupín a komponentov. Tento pohyb môže byť  jednoduchý pohyb jednoduchého objektu, napríklad otáčanie žeriavu. Taktiež to môže byť aj komplexná animácia, kde sa jedna skupina objektov pohybuje v dvoch smeroch (žeriav stúpa zvisle pri otáčaní sa). Taktiež môžete vytvoriť zostavu pohybov, ako sú napríklad kroky pri montáži nábytku. V SketchUp-e si od teraz animujete všetko cez SU Animate.

Obsahová náplň pre SU Animate kurz:

Kurz je zameraný na tvorbu a nastavenie nefotorealistickych animácií, nastavenie rôznych simulácií oblohy, následne pridávaním nastavení svetiel a odrazov, slnečného svetla, svetla mesiaca, umelého osvetlenia, odrazov, rozmazaných odrazov, bump máp a zrkadlového lesku vytváranie fotorealistických animácií.

Rozsah kurzu:

6 vyučovacích hodín (50 min)
kurzy a školenie SU Animate prebiehajú v:
dennej forme: 1 dni od 9:00 do 15:00
večernej forme: 2 dni od 17:00 do 20:00
víkendovej forme: 1 dni od 9:00 do 15:00

Ceny kurzu a školenia SU Animate:

Cena pre osobu / kurzCena platí
100,- €Len v daných termínoch s uvedeným rozsahom

Cena kurzu SU Animate pri max. 4 účastníkoch v skupine.
Ceny kurzu SU Animate ak si vytvoríte skupinu s 5 a viac účastníkmi na požiadanie.
Ceny kurzu SU Animate individuálne u klienta príp. e-learning na požiadanie.

Ceny kurzu a školenia SU Animate pre študentov, doktorandov a pedagógov:

Pre držiteľov preukazov ISIC,ITIC a EURO<26 poskytujeme 10% zľavu na grafické, vizualizačné kurzy, kurzy interiérového dizajnu, CAD aplikácií a pod. a 5% zľavu na nákup softvéru, hardvéru a odbornej literatúry.

Výhodné ceny študentských skupinových kurzov na požiadanie.

Pre kurz a školenie SU Animate získate viac informácií o zľavách a akciách pre študentov, doktorandov a pedagógov na požiadanie.

Termíny kurzu a školenia SU Animate:

Termín kurzu a školenia SU Animate na nasledujúci mesiac budú zverejnené vždy v jeho 1. deň.

Začiatok kurzu
SU Animate
Koniec kurzu
SU Animate
Čas Deň Typ kurzu
18.09.2017 19.09.2017 09:00 – 15:00 Pon – Uto Denný
20.09.2017 22.09.2017 17:00 – 21:00 Str – Pia Večerný
16.09.2017 17.09.2017 09:00 – 15:00 Sob – Ned Víkendový

Nevyhovujú vám termíny SU Animate kurz? Kontaktujte nás pripravíme vám SU Animate kurz v termíne podľa vašich predstáv!

Skúšobná verzia zdarma!

Stiahnúť si ju môžete zo stránky, ktorá popisuje program alebo na stránkach SketchUp expert.

Záväzná objednávka kurzu a školenia SU Walk:

Po zvolení najvhodnejšieho riešenia kurzu pre Vás, si prosím stiahnite, vyplňte a pošlite záväzný objednávkový formulár na našu e-mailovú adresu.

McNeel Rhinoceros začiatočníci

McNeel Rhinoceros začiatočníci. McNeel Rhinoceros začiatočníci kurz a školenie. McNeel Rhinoceros začiatočníci kurz. McNeel Rhinoceros začiatočníci školenie

McNeel Rhinoceros začiatočníci

 

McNeel Rhinoceros začiatočníci – Hľadáte hardvérovo nenáročný, intuitívny program na spracovanie vašich 3D návrhov? Chceli by ste pracovať s organicky tvarovanými plochami? Chýba Vám možnosť vytvoriť z vášho návrhu 2D dokumentáciu a fotorealistické vizualizácie zároveň? Potrebujete program s podporou 3D scanovania, ako aj rapid prototypingu? Práve pre Vás je určený program McNeel Rhinoceros a náš kurz a školenie na jeho zvládnutie. Na Rhinoceros existuje množstvo pluginov, ktoré Vám ponúkame.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň McNeel Rhinoceros začiatočníci:

 

Absolvent sa naučí ovládať funkcie a techniky práce v programe. Oboznámi sa s teoretickými a praktickými princípmi vytvárania plôch ale i hmôt telies. Naučí sa popisovať, kótovať svoje návrhy, upravovať, mapovať textúry . V závere kurzu / školenia zvládne prácu s internými ako i externými pluginmi na rendering. Konečným výstupom bude tlač 2D dokumentácie ako i export 3D modelov s možnosťou prehliadania na internete alebo priamo v systéme Windows.

 

McNeel Rhinoceros galéria

 

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 
 

McNeel Rhinoceros pokročilí

McNeel Rhinoceros pokročilí kurz a školenie. McNeel Rhinoceros pokročilí kurz. McNeel Rhinoceros pokročilí školenie

McNeel Rhinoceros pokročilí

 

    McNeel Rhinoceros pokročilí – Hľadáte hardvérovo nenáročný, intuitívny program na spracovanie vašich 3D návrhov? Chceli by ste pracovať s organicky tvarovanými plochami? Chýba Vám možnosť vytvoriť z vášho návrhu 2D dokumentáciu a fotorealistické vizualizácie zároveň ? Potrebujete program s podporou 3D scanovania, ako aj rapid prototypingu ? Práve pre Vás je určený program McNeel Rhinoceros a náš kurz / školenie na jeho zvládnutie. Na Rhinoceros existuje množstvo pluginov, ktoré Vám ponúkame. Nájdete ich aj na našich stránkach.

Najbližší kurz: 18.09.2017 (zobraziť ostatné termíny)
Cena kurzu: od 180 € (zobraziť ceny kurzu)

Prihlásiť sa na kurz

Obsahová náplň McNeel Rhinoceros pokročilí:

 

Absolvent sa naučí ovládať funkcie a techniky práce v programe. Oboznámi sa s pokročilými princípmi vytvárania plôch ale i hmôt telies. Naučí sa popisovať, kótovať svoje návrhy, upravovať, mapovať textúry . V závere kurzu /školenia zvládne prácu s nástrojmi na kontrolu plôch a objemov. Konečným výstupom bude tlač 2D dokumentácie ako i export 3D modelov s možnosťou prehliadania na internete alebo priamo v systéme Windows.

 

McNeel Rhinoceros galéria

Prezentačné video si môžete pozrieť tu. Galériu vizualizácii z 3D modelov si môžete pozrieť tu.

 
 

[related_post themes="flat" id="592"]

PRE ŠKOLY PONÚKAME ŠPECIÁLNE CENY PRODUKTOV

V prípade že ste na našich stránkach nenašli softvérové alebo hardvérové riešenie o ktoré máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Pevne veríme, že naši špecialisti v oblasti 2D a 3D gafiky, sú schopný zaistiť riešenie Vašich požiadaviek.