CAD – O programe ST

ST – je bezplatná 2D stavebná nadstavba pre AutoCAD, ZWCAD a ďalšie CAD aplikácie.CAD
Celý program je napísaný tak, aby slúžil len ako pomocný nástroj, t. j. aby príliš nediktoval štýl práce a neobmedzoval svojimi nedostatkami ďalšiu prácu

Popis funkcií ST programu ako nadstavby CAD

 • Steny: Steny sú z čiar a sami sa do seba napájajú. Vykonáva sa to na základe geometrických vzťahov a príslušnosti k hladinám stien. Zadávať možno osou alebo stranou.
 • Otvory sa vyrezávajú do stien na základe určenia polohy strany alebo osy. Na výber sú otvory s rovným, jedenkrát zalomeným a dvakrát zalomeným ostením.
 • Okná: Okná sa vytvárajú rovnako ako otvory. Voliť môžete z niekoľkých variant okien. Niektoré typy okien možno vložiť do už hotového otvoru.
 • Dvere: Dvere sa tvoria opäť rovnako ako otvory. K dispozícii sú 3 typy dverí a ich rôzne varianty. S dverami môžete generovať os aj popis šírky a výšky.
 • Stĺpy: Jednoduchá funkcia na kreslenie štvorcového, kruhového a obdĺžnikového stĺpu vrátane osí.
 • Schodisko: Môžete voliť medzi priamym jednoramenným a dvojramenným. Schodisko je z veľkej časti parametrizované, takže si ho možno maximálne prispôsobiť. Pretože to ale nikdy nemôže byť dokonalé, je zložené z čiar, teda nie je to blok.
 • Symboly: Program umožňuje jednoduchú správu knižníc symbolov. Ľahko sa vkladajú a súčasťou definície symbolu je aj jeho náhľad, takže sa dá medzi nimi ľahko orientovať.
 • Profily: Funkcia na vkladanie rôznych oceľových profilov.
 • Výstuž: Vkladanie popisu prútov a generovanie výpisu výstuže. Nie je dokonalé, ale môže dobre poslúžiť.
 • Šrafovacie vzory: Len niekoľko základných šrafovacích vzorov (betón, žb, murivo, ľahký betón, ….).
 • Typy čiar: Množstvo rôznych typov, od izolácií cez elektro po kanalizáciu…
 • Dĺžkové kóty: Kótovanie je urobené tak, aby čo najviac vyhovovalo požiadavkám na ľahké kótovanie stavebných výkresov. Kótované objekty môžete vyberať bodmi alebo celé čiary kolmé ku kótovacej čiare.
 • Výškové kóty: Sú tu výškové kóty ako do pôdorysu, tak aj do rezu. Do rezu sú v 4 variantoch, takže si každý vyberie tú svoju obľúbenú. Kóty sa môžu vkladať aj ako bloky. Výhodou je potom ich jednoduchá manipulovateľnosť a vďaka funkcie na editáciu kót sa nestratí ani jednoduchá zmena hodnoty.
 • Kóta otvoru: Jednoduchá funkcia, ktorá ušetrí množstvo času. Po zadaní výšky otvoru alebo okna, stačí kliknúť na príslušnú kótu a pod ňou sa pridá text s výškou. Kóty pre jednu hodnotu môžete vyberať do nekonečna.
 • Úprava textu kót: Univerzálna funkcia na úpravu textu dĺžkových kót, výškových kót v bloku a obyčajných textov.
 • Popis: Ďalšia univerzálnejšia funkcia. Vytvoríte si text (popis niečoho vo výkrese) a potom môžete generovať tabuľku, kde sa spočíta koľkokrát tam je text vložený.
 • Bubliny: Môžete vytvárať bubliny plné alebo polené. Vkladať ich len tak, s odkazom, s leadrom, s osou dverí, na osu dverí alebo len ako text. Položka obsahuje číslo (označení), ktoré je v bubline a popis. Súčasťou funkcie je aj možnosť generovať tabuľku s výpisom vybraných prvkov a s ich počtom vo výkrese.
 • Čísla miestností: Vkladá do výkresu číslo miestnosti. Ku každému číslu je priradený názov miestnosti, plocha, podlaha a poznámka. Možno potom generovať tabuľku miestností.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

[table "44" not found /]

viac informácií o tomto produkte