CAD Profi – Je skupina programov pozostávajúca zo základného systému nazvaného CP-System, katalógu CP-symbol a katalógu CP-Výrobca.

CP-System

CP-Systém je komplexná aplikácia, ktorá ako zložka CAD Profi podporuje navrhovanie a výrazne urýchľuje projektovanie inštalácií voda/kanál, ventilačných technológií, vzduchotechniky, vykurovania, elektrických a iných rozvodov v prostredí systémov AutoCAD, AutoCAD LT alebo ZWCAD / IntelliCAD, BriscCAD, StarICAD…

Do plnej verzie nadstavby CP-System je plne integrovaný aj modul CP-Symbol.

CP-System disponuje nasledujúcimi modulmi:

 • TZB profesie (vzduchotechnika, zdravotechnika, vykurovanie)
 • Elektroinštalácie
 • Storjárenstvo
 • Architektúra

CAD Profi má základné rozhranie lokalizované do českého jazyka. Kompletná lokalizácia prebieha a mala by byť ukončená v marci 2009.

CAD profi

CP-Symbol

Knižnica symbolov

CP-Symbol je skupina tisícov symbolov vhodná pre použitie pri projektovaní rôznych profesií. Vďaka parametrizácii objektov a pokrokovému užívateľskému rozhraniu umožňuje užívateľom každý symbol v prípade potreby veľmi rýchlo vybrať a použiť.

CP symbol je plne integrovaný do plnej verzie CP-System.

K dispozícii sú dostupné nasledujúce moduly CP-Symbol:

 • CP-Symbol – Potrubné a ventilačné systémyCAD profi
 • CP-Symbol – Eklektrické a riadiace systémy
 • CP-Symbol – Mechanika
 • CP-Symbol – Architektúra

Vlastnosti CP-Symbol:

 • Inteligentné symboly.
  V porovnaní s jednoduchým blokom má každý symbol svoje vlastné parametre ktoré možno použiť pri vkladaní symbolu do výkresu ďalšie funkcie. Napr: Automatické rozloženie symbolu, či automatické prispôsobenie veľkosti, umiestnenia, natočenia a to v závislosti na typu symbolu a vedenia.
 • Symboly sú zoskupené do tematických kategórií, ktoré možno prehľadávať.
 • Umožňujú kreslenie rozvodov.
 • Každý symbol má jasný náhľad a popis. Veľkosť a štýl pohľadu a jednotky možno individuálne upraviť.
 • Automatický prenos technických údajov kreslených objektov a automatické generovanie výpisov a zoznamov.
 • Automatické riadenie hladín (možno ho vypnúť).

Obsah databázy CP-Symbol:

 • Rozširovanie databázy užívateľskými objektami nie je povolené.
 • Ak chcete používať a vytvárať užívateľské objekty a symboly – doporučujeme zakúpiť si plnú verziu CP-Systém, ktorá touto možnosťou disponuje.

CP-Výrobca

Knižnica výrobcov

CP-Výrobca je skupina tisícov symbolov k dispozícii momentálne od 16-tich výrobcov pre použitie pri projektovaní rôznych profesií.

CP-Výrobca je plne integrovaný do plnej verzie CP-System.

Tieto dáta sú veľmi rozsiahle, preto je umožnené tieto dáta ponechať na CD – a v prípade potreby ich z CD použiť. Môžete ich však samozrejme aj skopírovať na pevný disk.

CAD profiVlastnosti CP-Výrobca:

 • Parametrické symboly.
  Príkladom použitia parametrických objektov je chladič, ktorý má rovnakú výšku a hĺbku, ale rôzne dĺžky, hmotnosti a výkon.
 • Prístup k podrobným technickým informáciám výrobku.
 • Symboly sú zoskupené do kategórií a podkategórií.
 • Každý prístroj môže mať rôzne zobrazenia (2D,3D,predné, bočné, atď).
 • Automatický prenos technických údajov kreslených objektov a automatické generovanie výpisov a zoznamov.
 • Automatické riadenie hladín (možno ho vypnúť).

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

Cena pre osobu / kurzCena platí
100,- €Len v daných termínoch s uvedeným rozsahom

viac informácií o tomto produkte