Autodesk Revit BIM a možné triky s týmto programom - Academy X

Autodesk Revit BIM    Autodesk Revit BIM je aplikácie pre Microsoft Windows vytváraná firmou Autodesk. Umožňuje parametrické 3D modelovanie a kreslenie prvkov pri vytváraní stavebných projektov. BIM (Building Information Modeling, informačný model budovy) je koncept  v odbore CAD, ktorý ponúka inteligentný spôsob  objektovho 3D navrhovania. Autodesk Revit BIM poskytuje plnú obojsmernú asociativitu – zmena v ktoromkoľvek mieste projektu sa tak okamžite prejaví vo všetkých ostatných komponentoch projektu (pohľady, perspektívy, detaily, výkazy, rezy). Dokumenty projektu sú tak automaticky vždy koordinované.

Autodesk Revit BIM

Aktuálna verzia Revitu je k dispozícii aj v českej lokalite. Sú ponúkané tri verzie Revitu pre rôzne odbory projektovanie, verzia LT a kombinovaná verzia “one-box”.Autodesk Revit

  • Revit Architecture pre architektov a stavebných projektantov (pôvodne Revit Building)
  • Revit Structure pre konštrukcie stavieb
  • Revit MEP pre technické zariadenia budov – TZB (predtým Revit Systems)
  • Revit LT obmedzená verzia Revit Architecture
    Staršie verzie Suite obsahovali okrem Revitu i AutoCAD, resp. jeho profesionálnej verzii, popr. ďalšie aplikácie firmy Autodesk. Revit “one-box” je tiež súčasťou profesionálnej sady Autodesk Building Design Suite.

    Autodesk Revit BIM využíva spoločnú relačnú databázu projektu dostupnú pre všetky kooperujúcich projektantov. Všetky dokumenty projektu sú tak stále plne skoordinované okamžite po akejkoľvek zmene. Štandardným formátom projektov Revitu je RVT. Revit ale podporuje aj formáty DWG, DXF, DGN, SAT, IFC a SKP.

    Jednotlivé prvky projektu môžu byť využívané formou inteligentných blokov, tzv. Rodín (families). Tie používajú formát RFA. Rodiny Revitu možno ľahko užívateľsky vytvárať a ich dynamické správanie v pohľadoch projektu možno prispôsobovať bez nutnosti programovania.

Delenie panelov

Na objemových modeloch si v najnovsej verzii Revitu možete vytvárať ľubovolné panely

Pokročilé editovanie výkazov plôch

Pokiaľ chcete mať niektorú plochu vykázanú v tabulkách len ako miestnosť, ale nie jej metre štvorcové pomôže vám tento jednoduchý návod.

Kombinácie s inými softvérmi:

    Autodesk Revit architecture má vlastný rendrovací modul, ale pokiaľ by ste mali záujem o pokročilejšiu prezentáciu Vášho návrhu tak Vám ponúkame program V-Ray alebo Artlantis. Pomocou tejto kombinácie programov získate silný nástroj. V Revit architecture si vytvoríte 3D model a dokumentáciu a s pomocou V-Ray alebo Artlantis dokážete vytvoriť fotorealistické vizualizácie.

Autodesk Revit

Ukážka výslednej vizualizácie z programu Autodesk Revit architecture s využitím pluginu Artlantis

PRE ŠKOLY PONÚKAME ŠPECIÁLNE CENY PRODUKTOV

V prípade že ste na našich stránkach nenašli softvérové alebo hardvérové riešenie o ktoré máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Pevne veríme, že naši špecialisti v oblasti 2D a 3D gafiky, sú schopný zaistiť riešenie Vašich požiadaviek.