SU Animate je nefotorealistickým animačným pluginom pre SketchUp 8 alebo 2013, pre Windows alebo Mac, Pro aj Free verziu. Táto aplikácia pracuje v SketchUp-e a automaticky vytvára scény, ktoré môžete prehrať ako animáciu v SketchUpe alebo exportovať do formátu AVI alebo MOV. SU Animate vytvorí animáciu, ako keby sa SketchUp objekty pohybovali pozdĺž cesty alebo Walk-thru animáciu, kde sa kamera pohybuje po dráhe a zameriava sa na jeden alebo viacero cieľov.

Animácia objektu v SketchUp

Vytvorte si animáciu modelu SketchUp pre zobrazenie pohybov skupín a komponentov. Tento pohyb môže byť  jednoduchý pohyb jednoduchého objektu, napríklad otáčanie žeriavu. Taktiež to môže byť aj komplexná animácia, kde sa jedna skupina objektov pohybuje v dvoch smeroch (žeriav stúpa zvisle pri otáčaní sa). Taktiež môžete vytvoriť zostavu pohybov, ako sú napríklad kroky pri montáži nábytku.

Camera Animation pre vytvorenie Walk-thru

Populárnou aplikáciu pre SU Animate je camera animation pre vytvorenie walk-thru a fly-thru animácií.

Key frame pre objekty a animácia kamery v SketchUp-e

Key frame vám umožnia veľmi jednoducho a rýchlo vytvoriť animáciu objektov a kamery.

Animácia vrstvy pre zachytenie času 

Pomocou Key frame-u môžete zachytiť vypnutie a zapnutie vrstiev pre simuláciu pohybu v čase, napríklad simuláciu časovej línii stavby.

Pracujte s SU Walk pre vytvorenie fotorealistickej animácie.

Vaše animácie môžete ľahko preniesť  do fotorealistického režimu pomocou exportu do SU Walk.

Cena:

Cena od141,60 €