Referencie

Komerčný sektor:

telecom Referencie hanil Referencie
Slovak Telekom, a. s. (www.slovaktelekom.sk) HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA (www.hanil.sk)
6363 Referencie sav logo Referencie
PRODOM spol. s r.o. (www.prodom.sk) Slovenská akadémia vied (www.sav.sk)
2010 02 02 142526 Referencie doka1 Referencie
Arch.Design Slovakia, s.r.o. (www.archdesign.eu) Doka odborníci na debnenie (www.doka.com)
dopravoprojekt Referencie lutz Referencie
DOPRAVOPROJEKT, a.s. (www.dopravoprojekt.sk) Lutz Precision, K.S. (www.lutz-precision.com)
grafobal Referencie jancina1 Referencie
Grafobal, akciová spoločnosť (www.grafobal.sk) Jančina architekti (www.jancina.sk)
metrostav1 Referencie parkett1 Referencie
Metrostav SK a.s. (www.metrostav.sk) PARKETT PLUS, spol. s r. o. (www.parkettplus.sk)
proma1 Referencie jtspolocnost logo 3 Referencie
PROMA, s.r.o. (www.proma.sk) J&T Financial Group (www.jtfg.com)
mpinterier Referencie awoz Referencie
MP Interier (www.mpinterier.sk) Awoz (www.awoz.sk)
aupmedia Referencie rentstav Referencie
Aup Media (a-atc.sk) Rentstav (www.rentstav.sk)
hrd Referencie sinar Referencie
HRD Architekti (www.hedarchitekti.sk) Sinar (www.sinar.sk)

Školský sektor:

stu logo sk Referencie znak Referencie
Slovenská technická univerzita v Bratislave (www.stuba.sk) Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha (www.vip-vs.sk)
Screen Shot 2012 04 03 at 11.01.29 Referencie Screen Shot 2012 04 03 at 11.06.50 Referencie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (cms.uniag.sk) Trnavská univerzita v Trnave (www.truni.sk)
logo vsmu poz Referencie ujps Referencie
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (www.vsmu.sk) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (www.upjs.sk)
zvolen uni Referencie ssus Referencie
Technická univerzita vo Zvolene (www.tuzvo.sk/) Súkromná stredná umeleckú Škola dizajnu (www.skoladesignu.sk)
 Referencie logoz Referencie
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY (www.uat.sk) Stredná odborná škola,Stará Turá (www.sosst.sk/zsse/)
logo 1 Referencie alfaedu Referencie
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera č.5 (www.adlerka.sk) Vzdelávacia inštitúcia ALFA Education (www.alfaedu.sk)
sosoasto Referencie sosatt Referencie
Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany (www.sosoasto.sk) Stredná odborná škola automobilová Trnava (www.sosatt.sk)
soszm Referencie szus Referencie
Stredná odborná škola Zlaté Moravce (www.soszm.sk) Súkromná základná umelecká škola Bratislava (www.suzus.szm.com)
zskezmarska Referencie ZSJelenia Referencie
ZŠ Kežmarská 28 Košice (www.zskezmarsa28.sk) ZŠ Jelenia 16 Bratislava (www.zsjeleniaba.edu.sk)
zsssvba Referencie scvc Referencie
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (www.zsssvba.sk) Súkromné centrum voľného času Ptičie (www.scvcpticie.eu)

Cirkevný sektor:

upece Referencie
Univerzitné Pastoračné Centrum sv. Jozefa Freinademetza (www.upc.uniba.sk)

O autorovi