• +00421 948 299 930
 • info@academyx.eu
ZWCAD+

ZWCAD+ najvýhodnejšia alternatíva AutoCADu

Uznávaný CAD expert Ralph Grabowski nedávno recenzoval ZWCAD+ a porovnával jeho kompatibilitu s AutoCADom, pričom sa zameral na ovládacie rozhranie, príkazy, funkcie, kreslenie a “kustomizáciu”. “Vykonával som jednoduché editačné funkcie, ako posun a vymazanie, zmenu farby alebo hladiny a tlač”
Ralph Grabowski je senior editor v upFront.eZine Publishing, Ltd. a je taktiež autorom viac ako 140 kníh a stoviek článkov v časopise o počítačovo orientovanom dizajne.

Nové programové jadro a užívateľské prostredie

ZW CAD+ bol uvedený na trh tento rok a prekvapil mnohých tým, že má nové programové jadro. Existujúci užívatelia, noví užívatelia a odborná verejnosť testovali novú generáciu ZW CAD+ a boli milo prekvapení ich zisteniami. Tu je  názor na program dlhoročného konštruktéra Ralpha Grabowskeho.
Ohľadom kompatibility užívateľského prostredia v ZWCAD+ Ralph napísal, “Mojou najobľúbenejšou funkciou je užívateľská lišta tzv. ribbon, ktorej tabuľkové usporiadanie mi umožňuje okamžite sa prepínať medzi funkciami a otvorenými výkresmi. Kliknutie pravým tlačítkom na niektorú zo záložiek výkresov vysunie menu najčastejšie používaných príkazov. (AutoCAD má naopak hrozný systém prepínania výkresov, s použitím tlačidiel alebo aplikačného menu).” Pokračuje slovami,”ZWCAD+  má v oblasti užívateľského prostredia výhodu oproti AutoCADu vo forme tzv. SmartMouse: sltačením a podržaním pravého tlačidla myši a pohybom kurzora opisujúcim písmeno abecedy (alebo špecifický smer) sa aktivuje príkaz. Keď napríklad opíšem kurzorom tvar písmena E, zapne sa príkaz Erase (Vymazať), keď potiahnem kurzor doľava zapne sa Copy (Kopírovanie). Najlepšie je to, že si môžete s príkazom SmartMouseConfig túto funkciu plne prispôsobiť. ”

Kompatibilita s výkresmi z AutoCADu

Neskôr v recenzii Ralph hovorí o kompatibilite ZWCAD+ s výkresmi AutoCADu. Odvoláva sa na svoju vlastné testovania, počas ktorých skúmal mnohé CAD programy a experimentoval s viacerými náročnými súbormi v prostredí ZWCAD+. Výsledky boli výborné a ZWCAD+ zobrazil každý z testovaných projektov korektne. Mnohí užívatelia CAD systémov sa divia, čo sa stane keď by chceli importovať projekt z AutoCADu, ktorý obsahuje entity, ktoré nie sú podporované v ZWCAD+. Ralph to testoval na tzv. “constrains” a “point clouds” a zistil že:”…ZWCAD+ zobrazil projekty korektne, pričom v paneli atribútov označil tieto entity ako tzv. “proxy entity”. To znamená, že je možné na ne použiť jednoduché editačné príkazy ako posun, vymazanie, zmenu farby a hladiny a tlačiž ich, ale nie je možné ich editovať so špecifickými ríkazmi pre “point clouds”.

Nízka finančná náročnosť

Na záver svojej recenzie Ralph Grabowski vyzdvihol finančnú efektívnosť ZWCAD+. Povedal že, ZWCAD je približne 4 krát lacnejší ako AutoCAD, čo je finančne veľmi zaujímavé.
Ralph Grabowski v recenzii uvádza množstvo ďalších príkladov a porovnaní, prečítajte si jeho recenziu v anglickom jazyku na tejto adrese.

Ďalšie informácie o programe ZWCAD+

Prostredie a funkcie programu ZWCAD+ sú tak podobné AutoCADu, že užívateľ ovládajúci AutoCAD sa s produktom ZWCAD oboznámi doslova za pár minút. Žiadny iný ne-Autodeskovský CAD produkt nemá rozhranie a funkcie natoľko podobné AutoCADu ako práve ZWCAD+ !

Pretože výkresy sú prirodzene vytvárané vo formáte DWG, môžu byť zdieľané medzi ZWCADom a AutoCADom bez straty dát.

Hneď pri spustení (resp. pri otvorení nového výkresu) vás uvíta štandardný panel známy z AutoCADu pre nastavenie nového výkresu, či výber šablóny (.DWT). Po otvorení sa pred Vami objaví známe prostredie so všetkými funkciami na ktoré ste zvyknutý. Či už sa jedná o kresliace nástroje, editačné nástroje alebo dialógové panely pre ovládanie hladín, kót a podobne. Všetko presne tam, kde to očakávate.

ZWCAD+ ponúka buď štandardné prostredie s roletovým menu a ikonkami, alebo najmodernejšie “ribonové” rozhranie navrhnuté tak, aby ste mali na paneloch zobrazené všetky často používané tlačítka, ktoré svojim umiestnením zjednodušujú a spriehľadňujú celé rozhranie. Toto nové rozhranie je šité na mieru pre dosiahnutie rýchlej, plynulej a pružnej práce projektantov a konštruktérov.

V každom z obidvoch prostredí ZWCAD+ môžete využívať výkonné palety nástrojov, výkresový priestor s jedinečnou funkciou pre prácu úplne presne ako v modeli, k dispozícii máte záložky výkresov či štandardný Design Center a všetky ostatné dobre známe dialógové panely pre správu hladín, kótovacích štýlov atď.

A ako “bonus” budete mať k dispozícii jedinečný užívateľsky prispôsobiteľný spôsob volania príkazov gestami myši, vďaka ktorému vyvoláte požadovaný príkaz bez hľadania ikonky a bez písania do príkazového riadku.

Vlastnosti programu

Podpora DWG

Prirodzený formát ZWCADu je DWG. Môžete teda otvárať, editovať a ukladať akékoľvek existujúce DWG, či DXF súbory od formátu 2.5 až po 2012 bez konverzie alebo straty dát.

Príkazy

Príkazy a podvoľby príkazov ZWCADu sú taktiež kompatibilné s programom AutoCAD.

Uživateľsky príjemné rozhranie

Usporiadanie menu, toolbarov, kresliacej plochy, príkazového riadku, a palety vlastností, ako aj usporiadanie dialógových panelov je podobné ako má AutoCAD®, vďaka čomu užívatelia ovládajúci AutoCAD® môžu okamžite pracovať so ZWCADom.

Zdrojové súbory

Všetky zdrojové súbory mainstream CAD platforiem môžete používať aj v ZWCADe. ZWCAD podporuje menu AutoCADu (.MNU), skripty (.SCR), snímky (.SLD), fonty (.SHX, alebo .TTF), typy čiar (.LIN) a šrafy (.PAT).

Vytváranie a úprava 3D Modelov

Používajte ZWCAD pre jednoduché vytváranie 3D modelov Vašich návrhov. 3D tvary môžete upravovať príkazmi ako sú Sjednocení, Rozdíl, Průnik atď.

Programovanie so ZWCAD – om

ZWCAD podporuje AutoLISP (vrátane DCL súborov a možnosti šifrovania LISP aplikácií) a taktiež ponúka výkon Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Najnovšia verzia ZWCADu pridáva navyše aj formáty SDS a DRX ako ekvivalenty pôvodných ADS a ARX od Autodesku a podporuje väčšinu ARX funkcií. Môžete teda jednoducho prenášať vami vytvorené prostredie, úpravy a utility z AutoCADu do ZWCADu a pokračovať v práci vo vašom obľúbenom pracovnom prostredí.

Základné vlastnosti

Export

Pomocou príkazu pre export môžete Váš aktuálny výkres exportovať do formátov:
.bmp, .wmf, .emf, .svg, .dwf, .eps, .pdf a .sat

Diagnostika a Obnoviť

Použitím Diagnostiky a Obnoviť, môžete obnoviť niektoré, alebo všetky dáta poškodeného súboru výkresu. Ak bol výkres nekorektne uložený, napríklad pri spadnutí programu, môžete použitím príkazu Obnoviť Vašu prácu zachrániť.

Správca vlastností hladín

Riadenie hladín sa používa pre zmrazenie/rozmrazenie, zamknutie/odomknutie, a úpravu rôznych vlastností hladín. Akýkoľvek aktuálny stavA hladín môže byť archivovaný v správcovi stavu hladínpre opätovné použitie v iných projektoch.

Správca typov čiar

Správca typov čiar Vám umožní pridať nový typ čiary z existujúceho súboru typov čiar (.lin). Taktiež môžete zmeniť názov a popis typu čiary a určiť Globálne merítko alebo aktuálna mierka pre určenie hustoty čiar. Pomocou filtru typov čiar môžete zobrazovať len čiary určitých vlastností.

Text

ZWCAD disponuje štandardným riadkovým a odstavcovým textom s výberom textových štýlov a fontov. Pomocou textových štýlov môžete vytvoriť toľko textových objektov, koľko potrebujete. ZWCAD tiež umožňuje prispôsobiť texty na akýkoľvek oblúk.

Kreslenie a úpravy

Drvivá väčšina kresliacich a editačných príkazov ZWCADu je kompatibilná s príkazmi programu AutoCAD®. ZWCAD obsahuje úplnú množinu editačných nástrojov pre úpravu výkresov. Užívateľ ovládajúci príkazy a vlastnosti AutoCADu môže pracovať so ZWCADom bez učenia.

Kótovanie

Skupinou príkazov pre kótovanie môžete jednoducho riadiť kótovacie štýly a vytvárať požadované kóty tým istým spôsobom ako v AutoCADe.

Správca externých referencií (Xref)

Pomocou správcu externých referencií pripojte Vaše externé výkresy k aktuálnemu výkresu. Po vykonaní zmien v referenčných výkresoch, aktuálny výkres bude pri znovunačítaní automaticky aktualizovaný.

Bloky a atribúty

Môžete vytvárať bloky a ukladať ich buď do Vášho aktuálneho výkresu, alebo do nového externého výkresu. Taktiež môžete vytvárať bloky s atribútmi, ktoré môžete v prípade potreby extrahovať do externého súboru

Správca rastrových obrázkov

ZWCAD vypíše zoznam všetkých obrázkov pripojených k výkresu, spolu s podrobnosťami ako sú šírka v pixeloch, farebná hĺbka, rozlíšenie a cesta k súboru. Správca rastrových obrázkov umožní pripojiť nový súbor obrázku, odpojiť ho, umiestniť, znovu načítať či uvolniť ho z výkresu.

Zoom a Posun v reálnom čase

Okamžité prepínanie do rôznych pohľadov vo výkrese

Neobmedzené Späť/Znovu

ZWCAD disponuje neobmedzenou históriou “Späť” a “Znovu”. Pri častých zmenách výkresu je veľmi dôležitá vlastnosť vrátiť sa do predchádzajúcich stavov namiesto nutnosti vymazania výkresu.

Tlač

Zo ZWCADu môžete tlačiť svoje výkresy jednoducho výberom nastavenia v dialógu tlače podporujúcom CTB štýly vykresľovania a nastavenia stránky.

Pokročilé vlastnosti ZWCADu

Publikovanie

Publikovanie poskytuje jednoduchý spôsob tlače množiny výkresov, alebo ich uloženia do DWF formátu pre publikovanie. S funkciou publikovanie môžete zhromaždiť skupinu výkresov, určiť ich nastavenie tlače cez nastavenie stránky, a výkresy sa automaticky vytlačia jeden za druhým. Nemusíte teda otvárať a nastavovať každý dokument samostatne, ale pomocou tejto funkcie urobíte všetko v podstate naraz.

Automatické trasovanie

Auto Trasovanie pozostáva z Polárneho trasovania a Trasovania úchopu objektu, vďaka čomu máte k dispozícii nástroj na jednoduché získavanie zložitých bodov. Dočasné cesty trasovania uľahčia presné umiestnenie bodov pod požadovanými uhlami.

Podpora štýlov vykresľovania

Zmeňte farbu a hrúbku čiar objektov univerzálne pomocou dávkového postupu. Pomocou CTB štýlov vykresľovania ZWCADu, môžete prispôsobiť hrúbky čiar a farby naraz pred vykreslením.

Multi-jazyková podpora v Mtext editore

Súčasne môžete zobraziť viac jazyčné texty ako napr. Český a Slovenský, Ruský, Čínsky, Nemecký, Španielsky, Japonský, … atd. Táto vlastnosť je vhodná pri medzinárodnej spolupráci na projekte.

DXF – čiastočný export

ZWCAD Vám umožní exportovať z Vášho aktuálneho výkresu vybrané objekty.

WMF – podpora

Súbory WMF (Windows Metafile Format) sa často používajú ako rastrové obrázky pre rýchly popis objektov. V ZWCADe, môžete vložiť WMF súbor do súboru výkresu príkazom Wmfin.

Úprava referencie a atribútov

Môžete upravovať externé referencie a predefinovať definície bloku použitím editácie referencie na mieste. Môžete upravovať aj atribúty blokov s použitím príkazu Attedit.

Rychle vybrat

Pomocou funkcie Rýchlo vybrať môžete nastaviť filter výberovej množiny a následne vybrať objekty poľa vlastností (napr.Farby) alebo podľa typu objektu.

Rýchly odkaz

Použitím príkazu QLEADER rýchlo vytvoríte odkazy a popisy odkazov. Definujte rôzne poznámky ako mtext, kópia objektu, tolerancie, blok, alebo žiadny.

Rýchle kótovanie

Príkaz rýchle kótovanie vytvorí, alebo upravuje dávku kót, vrátane reťazcových kót alebo kót od základne, kružnice, alebo kót oblúku, a staničných kót.

Multičiara a editácia multičiary

Multi-čiara je jednoducho vytvoriteľný objekt pozostávajúci z násobných rovnobežných čiar. Môžete definovať vlastné štýly multičiary a uložiť ich pre neskoršie použitie. A s použitím nástrojov na editáciu multičiary ich môžete upraviť.

Prekrytie

Pomocou prekrytia (wipeout) môžete zamaskovať (prekryť) objekty farbou pozadia. Je to mnohouholníková plocha ohraničená rámčekom ktorý môžete zapnúť pre úpravy a vypnúť pre tlač, ktorá prekrýva objekty nachádzajúce sa pod ňou.

Oblúkový text

Oblúkový text je nový spôsob umiestnenia textutext. Text môžete umiestniť pozdĺž oblúku akéhokoľvek tvaru. Pri zmene polomeru oblúku, sa text automaticky prispôsobí.

Fotorealistický render

ZWCAD Professional disponuje fotorealistickým renderom s realistickými materiálmi, svetlami, odrazmi, tieňami…

Express nástroje

K dispozícii máte Express nástroje s mnohými užitočnými multifunkciami(text na oblúku, atribúty na text, Z na 0, …)

Nové vlastnosti verzie ZWCAD+

Nové jadro – nové možnosti

ZWCAD+ je teraz poháňaný novým a lepším jadrom vyvinutým skúseným vývojovým tímom, ktorého väčšina členov patrí k CAD veteránom. Nové jadro zaisťuje ešte vyššiu .dwg podporu, lepšiu správu pamäte a API kompatibilitu na úrovni kódu, čo spolu robí zo ZWCAD+ lepším, rýchlejším a presnejším CAD riešením.

Nová technológia optimalizácie pamäte

Nová technológia optimalizácie pamäte umožňuje v ZWCAD+ otvoriť akýkoľvek výkres s 50% znížením využitia pamäte. To je dôvod, prečo funguje bez problémov aj s výkresmi, ktoré sú väčšie ako 100 MB. Optimalizácia pamäte je tiež vynikajúca pre zníženie hromadenia pamäti, čo zaistí non-stop prevádzka po celý deň. Podpora dual-core plne využíva CPU vďaka čomu je práca na zložitejších úlohách oveľa plynulejšia.

Palety nástrojov

Teraz obsahujú nové vstavané stavebné, strojárske a elektro bloky, priamo v ZWCADe Plus. Navyše umožňujú export a import upravených blokov.
Palety nástrojov v novom ZWCAD+, umožňujú používanie blokov a príkazov s definovateľnými vlastnosťami (napr. Hladina, mierka … atď), vďaka čomu budú patriť k Vašim obľúbeným nástrojom a prispejú k značnému zvýšeniu efektivity a pohodlnosti Vašej práce.

Asociatívne kóty a políčka

Pomocou novo pridaného asociatívneho kótovania automaticky aktualizujte umiestnenie, orientáciu a merané hodnoty kóty pri úprave objektov
Hodnotu políčok je teraz možné asociovať s vlastnosťami objektov – výsledkom je automatická aktualizácia pri zmene hodnoty poľa.

Inteligentná myš – ovládanie gestami myši

Inteligentná myš, predstavuje ovládanie ZWCADu+ gestami myši, a to tak, že spustíte často opakované príkazy (napr. new, circle, move, …) jednoduchým posunutím myši po určitej dráhe. Pre rôzne dráhy myši môžete spúšťané príkazy užívateľsky prispôsobiť. Táto vlastnosť výrazne zrychuje proces navrhovania.

Maximalizácia výeezu (VPMAX)

Pri práci vo výreze rozvrženia výkresového priestoru teraz môžete tento výrez maximalizovať a po ukončení práce ho dostanete do pôvodného stavu s pôvodnou mierkou. Vďaka tomu vo výkresovom priestore je možné pracovať úplne rovnako ako v modelovom priestore.

Správca atribútov blokov

Pomocou Správcu atribútov bloku teraz môžete prezerať, upravovať a synchronizovať všetky atribúty, ktoré sú už pripojené k bloku v aktuálnom výkrese.

Cyklický výber

Cyklický výber umožňuje vybrať objekt, ktorý prekrýva iné objekty tak, že príslušný objekt bude zvýraznený, čo vám umožní na prvýkrát vybrať ten správny objekt.

Revízny obláčik

Označte určitej oblasti výkresu, obsahujúce revízie vytvorením revízneho obláčiku v kaligrafickom alebo normálnom štýle, alebo preveďte objekty, napríklad kružnice, elipsy, krivky alebo spline, na revízny obláčik.

Úchop (Trasovanie)

Obmedzte pohodlnejšie pohyb kurzoru v určených intervaloch s novo pridanou voľbou trasovanie (tracking) pri úchope.

Dávkové spracovanie rozvržení

Môžete vybrať súčasne viac rozvrstvení a vykonať na všetkých rovnaké úpravy, ako vymaž, posuň a kopíruj.

Kopírovanie vlastností

Kopírovanie vlastností vám umožní aplikovať vlastnosti vybraného objektu na iné objekty, nie iba v rovnakom ale i v iných výkresoch.

API kompatibilita na úrovni kódu.

ZRX a ARX sú teraz kompatibilné na úrovni kódu. Lisp programy možno teraz spúšťať priamo v ZWCAD+ bez akýchkoľvek úprav. Nové API umožňuje vývojárom portovať ich aplikácie na ZWCAD+ desať krát rýchlejšie. Portované aplikácie bežia osem krát rýchlejšie v porovnaní so starším ZWCADom.

Množstvo ďalších vylepšení

Parametrické navrhovanie

Parametrické definovanie vzťahov medzi objektami zmenia váš spôsob navrhovania
– začnete voľným náčrtom a skončíte presným návrhom, vďaka čomu získate viac pohodlia pri úpravách existujúcich výkresov!

Tabuľky ako v MS Excel

Vytvárajte, editujte a zobrazujte tabuľky – interaktívne s MS Excellom (Import/Export)

SolProf – 2D pohľady z 3D telies

Generujte pohľady akéhokoľvek 3D telesa (Automatické delenie/ skrytie neviditeľných čiar)

Políčka

Vlastnosti dokumentu / tlače / užívateľské info / Výrazy – Možno vložiť do MTextu aj tabuľky a automaticky aktualizovať

Multiodkaz

Väčší výkon s viacerými nastaviteľnými možnosťami

PDF tlačiareň

Pridaná PDF tlačiareň + perfektná podpora OLE objektov. V PDF súbore môžete vypínať hladiny… atď.

DIESEL výrazy

Do nového ZWCADu pribudla podpora výtrazov DIESELu AutoCADu LT.

Prerušenie kóty

Pribudla možnosť automatického prerušovania pomocných čiar kóty ak sa pretínajú s inými objektami výkresu

Podpora veľkých rastrových obrázkov

ZWCAD teraz podporuje obrázky zaberajúce viac ako 256 MB RAM

Ostatné vylepšenia

MTEXT v atribútoch, vylepšenia vývojových nástrojov a prostriedkov, Zvýraznenie entity nad ktorou je kurzor myši, …a mnohé ďalšie.

Užívatelia ZWCADu – spoločnosti všetkých veľkostí.

Medzi užívateľov ZWCADu patria okrem jednotlivcov, či malých skupín projektantov taktiež významné spoločnosti všetkých veľkostí a to nielen vo svete ale aj na Slovensku a v Čechách.

Užívatelia ZWCADu – Svet (výber):

ZWCAD je profesionálne riešenie, ktoré je využívané renomovanými spoločnosťami. Nejde o žiadnu amatérsku aplikáciu vyvíjanú skupinou nadšených programátorov. Tu nájdete výber významných spoločností, používajúcich ZWCAD v každodennej praxi.

Brother www.brother.com

Panasonicwww.panasonic.com

Honeywellhoneywell.com

Hitachi www.hitachi.com

Hondawww.honda.com

Skanskawww.skanska.com

Toshiba www.toshiba.com

TDKwww.tdk.com

Sony Ericsonwww.sonyericsson.com

LGwww.lg.com

Daikinwww.daikin.com

Fujitecwww.fujitec.com

Užívatelia ZWCADu – Slovenská a Česká republika (výber):

ZWCAD používajú významné spoločnosti aj zo Slovenska a Českej republiky. Tu nájdete výber aktívnych užívateľov tohto profesionálneho riešenia.

Tatravagónka Popradwww.tatravagonka.sk

Legrandwww.legrand.sk

Hasil www.hasil.sk

Reynaers Aluminiumwww.reynaers.sk

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

Ceny produktu začínajú od
69,60 - €

viac informácií o tomto produkte

Absolvujte s nami školenie

pre začiatočníkov – viac informácií TU.

alebo pokročilých – viac informácií TU.


zoner_pre_skoly

Licencie pre školy a univerzity za výhodné ceny

Využite našu ponuku špeciálnych EDU licencií Zoner Photo Studio pre školy. Vďaka našim skúsenostiam s predajom EDU licencií poznáme potreby a požiadavky škôl. Dokážeme poradiť, navrhnúť najvýhodnejšie riešenie, zaškoliť užívateľov i realizovať komplexné projekty.

Viac informácií o cenách týchto licencí, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Kto má nárok na EDU licenciu Zoner Photo Studio?

EDU licencie si môžu zakúpiť bez obmedzenia verejné aj súkromné základné, stredné a vyššie odborné školy, ďalej domy detí a mládeže, ľudové školy umenia, centrá voľného času a ďalšie výchovné a vzdelávacie organizácie zapísané v Registri škôl a školských zariadení v SR. Vysoké školy môžu túto ponuku uplatniť v danom rozsahu vždy iba pre jednu konkrétnu učebňu alebo laboratórium.

V prípade záujmu o licencie pre iné použitie nás kontaktujte.

Ceny školských EDU licencií

Zoner Photo Studio 14 PRONová licenciaUpgrade 1. stupňa*Upgrade 2. stupňa*Upgrade 3. stupňa*
a viac
neobmedzená licencia799599659739
licencia pre 20 počítačov499369399449
licencia pre 7 počítačov199

krabicové balenie Zoner Photo Studio** + 12,-€

* Stupeň pre účely upgrade sa rozumie každý krok v súčte povýšení generácií vývojových verzií (napr. 13 > 14 = 1 stupeň), povýšenie edícií (Home > PRO) alebo rozsahu multilicencie (15 PC > neobmedzená).

** Krabicové balenie Zoner Photo Studio obsahuje: DVD obal, inštalačné CD Zoner Photo Studio 14 a 3D okuliare

Referencie

Naša spoločnosť sa špecializuje na predaj a poradenstvo v oblasti EDU licencií pre školy, univerzity a vedecko-výskumné ústavy. Pozrite si naše referencie, tam nájdete viac informácii s ktorými vzdelávacími inštitúciami sme spolupracovali.

Referencie našej spoločnosti …

Literatúra a školenia

Na požiadanie vám doporučíme k programu vhodnú študijnú literatúru, prípadne môžete navštíviť špecializované kurzy priamo u nás.

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

[hidepost]

Zoner Photo Studio Trial

link na stiahnutie

[/hidepost]

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Absolvujte s nami školenie

Viac informácii nájdete tu …

corel_painter

Softvér pre digitálnu maľbu

Corel ® Painter ™ X3 je ideálnym digitálnym umeleckým štúdiom pre každého, kto sa usiluje o rozšírenie vlastných medzí kreativity. Pracujte s najpokročilejšími dostupnými nástrojmi pre digitálne maľbu a klasické výtvarné techniky a vytvárajte diela podľa svojich predstáv.

Kreslite prirodzene!

Corel Painter je najvýkonnejší softvér pre prirodzené kresby technológiou Natural-Media ®

Rozviňte svoju kreativitu s aplikáciou Corel Painter, najinvenčnějším softvérom pre digitálnu maľbu na trhu. Pridaním aplikácie Painter do vášho pracovného procesu získate komplexné umelecké štúdio s nástrojmi pre tvorbu nevídaných umeleckých diel. Digitálne umelecké nástroje vám umožnia experimentovať s teóriou farieb, kompozíciou a ťahmi štetcom bez práce s jedmi, chaosu a výdavkov, ktoré sprevádzajú tradičné umenie.

Podpora tabletov Wacom pre prirodzenú techniku kresby

Vďaka podpore celého sortimentu produktov Wacom ®, vrátane špičkových interaktívnych dotykových tabletov Cintiq ® a tabletov Intuos ®, získate najlepšie vybavený software pre digitálnu kresbu a dojem súladu ruky a štetca. Upraviteľnými textúrami papiera dodajte vašim dielam umeleckej podtóny a detaily nenapodobiteľnej žiadnymi inými nástrojmi pre digitálne maľbu a fotografickú maľbu. Aplikácia Painter posúva hranice možností umenia. Teraz je to na vás.

Obohatenie procesov tvorby

 • Vylepšená umelecké médiá reprodukujú textúru svojich reálnych náprotivkov a zintenzívňujú farbu každým ťahom
 • Pero a kresliaci tablet (odporúčaný doplnok) v kombinácii so štetcami RealBristle ™ pripomínajú prirodzenú interakciu ruky a plátna
 • Nové ovládacie prvky pre tvrdé médiá umožňujú vytvárať vlastné varianty tvrdých médií alebo voliť nové varianty z knižnice štetcov

Za hranice digitálnej tmavej komory

 • Presnejšie farby vďaka zlepšenému rozpoznávaniu farieb u súborov importovaných z aplikácie Adobe ® Photoshop ® a individuálnym farebným profilom pre jednotlivé dokumenty
 • Kreatívne prevedenie reality pomocou nástrojov pre fotografickú maľbu s technológiou SmartStroke ™
 • Upraviteľné textúry povrchu dodávajú dielam fantáziu a detaily nenapodobiteľné žiadnymi inými nástrojmi pre fotografickú a digitálne maľbu

Učte sa neobmedzeným experimentovaním

 • Digitálne umelecké nástroje vám umožnia experimentovať s teóriou farieb, kompozíciou a ťahmi štetcom bez práce s chemikáliami a riedidlami, chaosom a výdavkami, ktoré sprevádzajú tradičné umenie
 • Nové ovládacie prvky pre tvrdá médiá poskytujú flexibilitu pri pokusoch o nájdenie požadovaného vzhľadu
 • Inteligentné kompozičné nástroje, napríklad Divine proportion (Zlatý rez), Rule of Thirds and Fifths (Pravidlo tretín a pätín), uľahčujú vizuálne rozvrhnutie plátna pre dosiahnutie dokonalej kompozície

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na tejto adrese http://www.painterartist.com/rw/free-trials/

Aktuálna ponuka:

Program Corel Draw od firmy Corel ponúkame v nasledujúcich programových balíkoch. Pokiaľ máte záujem o iný programový balík, ktorý tu nie je uvedený, prosím kontaktujte nás. Zistíme vám možnosť jeho dodania.

Pri väčších odberoch ponúkame množstevné zľavy. Pri zakúpení softvéru spolu s kurzom z našej ponuky ponúkame taktiež výhodné zľavy. Viac informácií na požiadanie.

Corel Painter X3, anglické licencie

Ceny produktu začínajú od
90,00 €

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencí, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Literatúra a školenia:

Na požiadanie vám doporučíme k programu vhodnú študijnú literatúru, prípadne môžete navštíviť špecializované kurzy priamo u nás.

uvodzoner

Softvér pre komplexnú prácu s fotografiami

Zoner Photo Studio je softvér pre pohodlné roztriedenie, upravovanie a zdieľanie vašich fotografií.
Je tu pre každého, kto miluje fotografiu, od začiatočníkov po pokročilých.

Prečo používať
Zoner Photo Studio?

 • all-in-one: stiahnutie, organizácia, úpravy, kreatívne nástroje, zdieľanie
 • šetríme váš čas hromadnými úpravami
 • intuitívne prostredie si ľahko osvojíte
 • pomáhame nováčikom bohatou výučbou
 • overené viac než miliónom používateľov
 • sme slovenská firma a hovoríme s vami po slovensky
 • udržiavame najlepší pomer “cena/výkon”

Bezstarostné stiahnutie

Po pripojení fotoaparátu k Vášmu počítaču Zoner Photo Studio automaticky spozná nové fotografie a roztriedi ich do zložiek.

Ak potrebujete skenovať obrázky, stiahnuť  ich z internetu alebo PDF súborov, Zoner Photo Studio Vám ušetrí čas i prácu.

Ľahké organizovanie

Mať prehľadný fotoarchív znamená mať starostlivo premenované a označené fotky. Nemáte na to čas?

Zoner Photo Studio fotky hromadne premenuje, priradí GPS, popisky a kľúčové slová. Vždy pracuje s EXIF dátami. Používajte filtre, vyhľadávajte.

Automatické úpravy

Základné úpravy fotografie – orez, zarovnanie, odstránenie šumu, úprava expozície, posun farieb – rýchle, ihneď vidíte výsledok.

Chcete ešte viac? Použite hromadný filter a Vaše fotky sa premenia ihneď v jednej dávke.

Profíci ocenia jednoduché a rýchle spracovanie RAW formátov. Zaraďte svoje fotky do fronty a spracujte, až nebude potrebný výkon PC.

Kreatívne nástroje

Vytvoriť pôsobivú fotografiu dnes dokáže každý. Stačí obyčajný fotoaparát a panoráma, HDR či 3D fotografia je na svete za pár sekúnd.

Nový nástroj ToneMapping urobí z Vašich fotiek umelecké dielo s pôsobivou atmosférou.

Neobmedzené zdieľanie

Pochváľte sa známym a pohodlne zdieľajte svoje fotky na Zonerame, Facebooku či Flickeri. Zoner Photo Studio vytvorí DVD prezentáciu, vytlačí z fotiek kalendár alebo ich odošle e-mailom.

Zonerama – online miesto pre Vaše fotky, dostupné odkiaľkoľvek.

Aktuálna ponuka:

Pri väčších odberoch ponúkame množstevné zľavy. Pri zakúpení softvéru spolu s kurzom z našej ponuky ponúkame taktiež výhodné zľavy. Viac informácií na požiadanie.

Zoner Photo Studio 14 PRO

 • Online album Zonerama
 • Spracovanie RAW, HDR, Tone Mapping
 • Hromadné úpravy fotiek
 • Pokročilé odstránenie šumu
 • Automatické vylepšenie fotiek
 • Plná kontrola expozície a farieb
 • Maskovanie lokálnych úprav a farieb
 • Vytváranie 3D fotiek a panorám
 • Zdieľanie na Facebooku, Flickeri, webovom albume Picasa
 • Výroba HTML a DVD prezentácií

Zoner Photo Studio 14 HOME

 • Online album Zonerama
 • Hromadné úpravy fotiek
 • Automatické vylepšenie fotiek
 • Vytváranie 3D fotiek a panorám
 • Zdieľanie na Facebooku, Flickeri, webovom albume Picasa

Viac informácií o cenách týchto licencí, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Literatúra a školenia:

Na požiadanie vám doporučíme k programu vhodnú študijnú literatúru, prípadne môžete navštíviť špecializované kurzy priamo u nás.

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

[hidepost]

Zoner Photo Studio Trial

link na stiahnutie

[/hidepost]

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Cena produktu

Zoner Photo Studio 14 PRO

Cena59,00 €

Zoner Photo Studio 14 HOME

Cena39,00 €

Rozšírenie verzie 14 pre celú domácnosť

Cena19,00 €

viac informácií o tomto produkte

Absolvujte s nami školenie

Viac informácii nájdete tu.

 

uvodzoner2

Multilicencie pre firmy a organizácie

Používanie programov na viacerých počítačoch pre iné ako domáce nekomerčné alebo vzdelávacie použitie je možné prostredníctvom zvýhodnených multilicencií, pre ktoré sú poskytované výrazné objemové zľavy. Výška zliav je odvodená od celkového rozsahu multilicencie. Multilicencie predstavujú taktiež administratívne zjednodušenie – všetky jednotlivé licencie sú pokryté jediným licenčným číslom, na ktoré sa vystaví používateľovi písomný certifikát.

Súčet cien licencií
v € bez DPH
Multilicenčná zľava
z celkového objemu
100 €18 %
200 €20 %
400 €22 %
800 €24 %
1600 €26 %
3200 €28 %
6500 €30 %
13500 €32 %
26000 €34 %
52000 €36 %

Pre multilicencie okrem základnej edície PRO sú k dispozícii taktiež špeciálne edície OFFICE a BASIC, upravené pre typické použitie v administratíve a spracovaní fotodokumentácie.

Viac informácií o cenách týchto licencí, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Literatúra a školenia:

Na požiadanie vám doporučíme k programu vhodnú študijnú literatúru, prípadne môžete navštíviť špecializované kurzy priamo u nás.

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

[hidepost]

Zoner Photo Studio Trial

link na stiahnutie

[/hidepost]

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Absolvujte s nami školenie

Viac informácii nájdete tu …

adobe

Využite našu ponuku špeciálnych EDU licencií software Adobe pre školy. Vďaka našim skúsenostiam poznáme potreby a požiadavky škôl. Dokážeme poradiť, navrhnúť najvýhodnejšie riešenie, zaškoliť užívateľov i realizovať komplexné projekty.

Sme autorizovaný reseller pre všetky produkty Adobe v oblastiach:

– komerčných firiem (COM),
– štátnych inštitúcií (GOV),
– školstva (EDU),
– študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov (STUDENT&TEACHER).

Navyše máme certifikovanú špecializáciu CLP reseller pre oblasť školstva (Education)

http://www.adobe.com/sk/purchase/

Presné informácie
Nevyznáte sa v rôznych možnostiach licencovania software Adobe? Neviete, aké produkty si zaobstarať? Poradíme Vám, ako nakúpiť EDU licencie Adobe čo najvýhodnejšie.

Riešenie komplexných projektov
Dokážeme navrhnúť a implementovať komplexné riešenia pre e-learning, virtuálne učebne či zdieľanie a distribúciu videa.

PRE koho sú určené EDU licencie?
Školské licencie softvér môžu nakupovať súkromné a štátne školy s minimálnou dobou denného štúdia dva roky, a registrované na ministerstve školstva.

Výhody školských EDU licencií

 • získanie licencie a inštalácia do druhého pracovného dňa po objednaní
 • cenové zvýhodnenie oproti komerčných verziám
 • prístup do licenčného centra Adobe – tu je k dispozícii vždy kompletný prehľad zakúpených Adobe licencií, v prípade straty sériového čísla ho možno spätne ľahko dohľadať
 • okamžitý prístup na stiahnutie inštalačných súborov z Adobe licenčného centra (pre inštaláciu aj tvorbu záložného DVD), alebo možnosť dokúpenia Adobe inštalačných DVD
 • prehľadná správa licencií – škola získava jedno sériové číslo k produktu, bez ohľadu na počet zakúpených licencií (trebárs na 20 počítačov)
 • automatické vystavenie licencie pre obe platformy – Windows i MacOS
 • predplatené upgrady – možnosť zakúpenia “predplatených” upgradov k produktu (tzv. Upgrade plan), tieto sú cenovo vždy nižšia ako cena neskoršieho upgradu

Postup nákupov školských EDU licencií

 • Konzultácie a poradenstvo ohľadom objednávky osobne, telefonicky prípadne mailom
 • Obratom bude Vaša objednávka vybavená a do niekoľkých hodín dostanete mailom prístup do licenčného centra Adobe, kde si potom už len licencie a inštalácie môžete vyzdvihnúť
 • V prípade objednania inštalačného DVD Vám toto bude dodaný do dvoch pracovných dní
 • Faktúra / daňový doklad bude dodaná poštou, spoločne s licenčným certifikátom
 • V rámci jednej objednávky môžete mať rôzne produkty, jazykové verzie (slovenská alebo anglická) a platformy (Windows i Mac)
 • Licencie sú len licenčné certifikáty so sériovým číslom
 • Inštalácia je automaticky k dispozícii na stiahnutie v Adobe licenčnom centre zadarmo, ale keďže sa jedná o súbory veľkosti mnohých GB, ponúka Adobe k objednaniu aj inštalačné DVD sady.
 • Pri novom nákupe TLP licencií sa predchádzajúce objednávky neberú do úvahy, príslušná cenová hladina sa vždy odvodzuje od celkového počtu bodov na konkrétnej objednávke.
 • Pri objednávke o celkovom počte bodov 5.000 a vyššie je škola automaticky zaradená do CLP kategórie a môže kompletnú objednávku zakúpiť za CLP ceny

Nákupom Site licencie pre základné a stredné školy s označením K-12 umožňujúcej inštaláciu na 250 alebo 500 počítačoch je škola automaticky zapísaná do CLP kategórie, a po dobu nasledujúcich dvoch rokov môže dokupovať ľubovoľný Adobe produkt v tejto cenovej kategórii.

Spôsob určenia cenovej hladiny EDU verzií
EDU licencie sú dodávané v rámci dvoch licenčných programov (TLP a CLP). Licenčný program TLP skôr na jednorazové nákupy menšieho počtu licencií, CLP (Cumulative Licensing Program) potom pre dlhodobejšie nákupy. Všetko je riadené bodovým systémom, kde každý produkt Adobe má bodové ohodnotenie. Čím drahší produkt, tým býva jeho bodové ohodnotenie vyššie. Napríklad:
• Adobe Creative Suite Design Standard EDU – 450 bodov
• Adobe Photoshop Extended EDU – 300 bodov

Prehľad bodového hodnotenia EDU produktov Adobe
Celkový počet bodov zistíte jednoduchým vynásobením počtu objednávaných licencií daných produktov a ich bodového ohodnotenia. A celkový počet bodov nám určí danú cenovú hladinu.

Produkt- školská licencia Body za jednu licenciu
Adobe Acrobat Professional 160
Adobe Acrobat Suite 450
Adobe After Effects Professional 350
Adobe Audition 150
Adobe Authorware 500
Adobe Captivate 250
Adobe ColdFusion Enterprise 3.950
Adobe ColdFusion Standard 850
Adobe Contribute 100
Adobe Creative Suite Web & Design Premium 600
Adobe Creative Suite Design Standard 450
Adobe Creative Suite Production Premium 600
Adobe Creative Suite Master Collection 1000
Adobe Director 300
Adobe Dreamweaver 200
Adobe eLearning Suite 600
Adobe Fireworks 100
Adobe Flex Builder zdarma
Adobe Flash Pro 250
Adobe Flash Media Streaming Server 800
Adobe FrameMaker 300
Adobe Illustrator 200
Adobe InCopy 100
Adobe InDesign 200
Adobe PageMaker 300
Adobe Photoshop Elements 50
Adobe Photoshop Extended 300
Adobe Photoshop Lightroom 100
Adobe Premiere Elements 50
Adobe Premiere Pro 350
Adobe RoboHelp Office 500
Adobe Technical Communication Suite 750

 

Licenčná a cenová hladina súčet bodov na objednávke
TLP Level 1+ 1 – 4.999 bodov
CLP Level 1 5.000 – 49.999 bodov
CLP Level 2 50.000 – 99.999 bodov
CLP Level 3 Viac ako 100.000 bodov

PRÍKLAD: Škola chce objednať 6 školských licencií software Creative Suite Design Standard a 8 školských licencií software Premiere Pro

Názov produktu

Body

Počet

Bodov celkom

Adobe CS Design Standard Win CZ     450     6         2700
inštalačné DVD       –     1
Adobe Premiere CS Win ENG     350     8         2800
inštalačné DVD       –     1             –
Bodov za objednávku celkom         5500

Výsledný počet bodov je teda 5.500 a vo vyššie uvedenej tabuľke tomu zodpovedá licenčná hladina CLP Level 1.

Rozdiel medzi TLP a CLP

Ako už bolo povedané skôr, TLP licencie sú určené skôr na jednorazové nákupy. Pri podaní novej objednávky do 4.999 bodov sa nijako neprihliada na minulý nákup, takže napríklad v prípade potreby dokúpenia jednej licencie nejakého produktu bude jeho cena v “najhoršej” cenovej úrovni TLP Level 1+. Z hľadiska cien a ďalších benefitov sú podstatne výhodnejšie licencie v rámci CLP. Vstup do CLP je podmienený uskutočnením jednorazovej objednávky za viac ako 5.000 bodov. Týmto získate kontrakt, z ktorého plynú zaujímavé benefity:

 • možnosť  nasledujúcich 24 mesiacov nakupovať akékoľvek ďalšie EDU licencie produktov Adobe za CLP ceny a to bez ohľadu na objednávaný počet
 • kumulácia bodov za ďalšie nákupy, takže môžete “preskočiť” do lepšej cenovej hladiny CLP
 • využitie nákupu za CLP ceny ďalšími organizačnými zložkami školy
 • u vybraných produktov môžete využiť ponuku tzv Concurrent licencií (súbežných licencií)
 • predĺženie kontraktu, ak v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov nakúpite Vy alebo ďalšie organizačné zložky Vašej inštitúcie (napr. sesterské fakulty VŠ) licencie.

ConcurrentEDUlicencie vrámciCLP

V rámci CLP môžu školy nakupovať u vybraných produktov verzie s označením CONC (Concurrent / súbežné licencie). Štandardné EDU licenciu je možné nainštalovať a používať len na takom množstve počítačov, koľko je zakúpených licencií. Ale u licencií EDU CONC umožňuje Adobe inštalovať na ľubovoľný počet školských počítačov za predpokladu, že škola organizačne alebo technicky zabezpečí, aby v daný okamih nebol softvér používaný na viacerých počítačoch, než koľko bolo zakúpených licencií.

Z toho vyplýva, že verzia EDU CONC sú vhodné najmä pre školy, kde výučba prebieha v viacerých učebniach. Škole potom stačí kúpiť napríklad 15 licencií verzie EDU CONC s tým, že ich nainštaluje na počítače vo všetkých učebniach a potom organizačne alebo technicky zabezpečí, aby licencie nemohli byť v jeden okamih používané na viac ako 15 počítačoch naraz.

PRE ĎAĽŠIE INFORMÁCIE NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

filemaker

FileMaker Pro je výkonný, jednoducho ovládateľný databázový softvér ktorý umožní vám a a vášmu praconému tímu zvládnuť akúkoľek pracovnú úlohu rýchlejšie. Milióny ľudí na celkom svete vo firmách, štátnej správe, vo vláde a akademickom sektore používa FileMaker Pro na efektívnu správu informácií v operačných systémoch Windows, Mac OS a na internete.

Pri budovaní vašej databázy nemusíte začínať od nuly, v programe máte pripravených viac ako 30 druhov tzv. Štartovacích riešení, ktoré vám pomôžu zvládnuť dôležité pracovné úkony.

Tvorba vlastných databáz

Vytvorte si databázy šité na mieru vašej spoločnosti bez nutnosti znalostí programovacích jazykov. Začať môžete jednoducho importovaním súborov z Microsoft Excel priamo do FileMaker Pro.

Import údajov z Microsoft Excel

Jednoduchým pretiahnutím súboru zo správcu súborov do FileMakeru dokážete okamžite načítať údaje zo súboru vytvoreného v programe Microsoft Excel, alebo ho otvoriť. Taktiež dokážete uložiť vaše dáta späť do Excelu a poslať ich emailom ďalším užívateľom.

graphic_recurring

Hotové šablóny prípravené na použitie

V programe FileMaker Pro nájdete profesionálne šablóny, ktoré vám pomôžu pri tvorbe databáz. Vyberte si z viac ako 30 Štartovacích riešení pre najčastejši využívané funkcie ako napr. manažment kontaktov, projekt manažment, faktúry, sklad tovaru a pod…  Napriek tomu že sa jedná o hotové šablóny, je možné ich následne upraviť a zmeniť, aby vyhovovali vašim požiadavkam.

screenshot_contact_management

Prepojenie s MAC databázou Bento

FileMaker Pro pracuje s Bentom osobnou databázou pre Mac. Načítajte vaše dáta priamo do novej databázy vo FileMaker. Alebo pridajte vaše Bento dáta do existujúcej FileMaker databázy – skombinujte tieto dáta s vašimi údajmi, prípadne ich načítajte ako samostatnú tabuľku. Prostredníctvom Bento môžete pridať váš MacOS X adresár kontaktov a iCal dáta.

icon_bento_to_fmk

Tvorba výsledkov a výstupov

Vyťažte z vašich databáz maximum pomocou jednoducho ovládateľných výsledkových funkcií. Sledujte objem predaja, pohľadávky a záväzky a vytvárajte súhrnné správy niekoľkými kliknutiami. Tvorba zostáv z databáz je rýchla a jednoduchá a je priamo zabudované v programe.

Okrem toho vo FileMaker dokážete vytvárať efektné prezentácie s použitím modulu FileMaker Grafy.

graphic_spreadsheet

Zdieľajte a publikujte vaše výsledky a výstupy

Publikujte vaše výsledky v populárnych formátoch ako Microsoft Excel, alebo Adobre Acrobat. Vo FileMaker iba vyberiete možnosť uložiť výsledky ako Excel alebo PDF a FileMaker ich uloží vo vybranom formáte. Zabezpečte vaše informácie prostredníctvom exportu do heslom chráneného PDF súboru.

screenshot_reporting_mainframe

Publikujte dáta na webe

Jednoducho publikujte vaše údaje na web prostredníctvom niekoľkých kliknutí. Vytvárajte ankety, registračné stránky, formuláre spokojnosti pre zákazníkov a ďalšie.

Instantné publikovanie na webe

Publikujte pomocou niekoľkých kliknutí. Nie je k tomu potrebný žiadny ďalší softvér. Užívatelia dokážu vidieť vybrané časti vašej databázy prostredníctvom internetového prekliadača s pripojením na internet. Viac nepotrebujú. Dokážu si prezerať dáta, triediť ich a vyhľadávať v nich.

graphic_iwp

FileMaker podporuje simultánny prístup k databáze prostredníctvom Internetu pre 5 užívateľov simultáne. V prípade potreby väčšieho počtu užívateľov máme pre vás produkt FileMaker Server Advanced.

Špecifické publikovanie na web

Pre lepšiu kontrolu výzoru a funkcionality publikovanej webovej databázy môžete využiť funkciu Špecifické publikovanie na web ktorá vám umožní:

 • Integrovať vašu databázu s inou webstránkou
 • Určiť užívateľov, ktorý môžu pracovať s dátami
 • Navrhnúť ako budú dáta zobrazené v internetovom prehliadači

FileMaker obsahuje 2 populárne tehnológie špecifického publikovania na webe vo FileMaker Server edícii: PHP a XML/XLST

graphic_custom_web

Zdieľajte jednoducho vašu databázu

Bezpečne zdieľajte FileMaker databázy s užívateľmi operačných systémov Windows aj MacOS.

Základy zdieľania

icon_hand_world_lgKeď si vytvoríte databázu vo FileMaker nie je nič ľahšie ako ju zdieľať s ostatnými. Keď sú vaše počítače vo firme prepojené, vy a max. 9 ďalších užívateľov môže pristupovať k tej istej databáze simultánne. Nezáleží na tom, či pracujete s Mac OS, alebo vo Windows, FileMaker Pro pracujete bezproblémovo v oboch operačných systémoch.

Posielajte vaše dáta v populárnych formátoch

Môžete zdielať vaše informácie v populárnych formátoch ako Microsoft Excel alebo Adobe Acrobat. Jednoducho vyberte Uložiť/Poslať Údaje ako Excel alebo PDF a vaše údaje z FileMaker budú uložené vo vybranom formáte. Následne môžete poslať vaše Excel alebo PDF súbory cez email pomocou niekoľkých kliknutí.

Zdielanie údajov s väčšími skupinami

FileMaker Server podporuje bezpečné zdieľanie databáz s vačšími skupinami užívateľov. Ked si vyberiete možnosť zdielať databázy s viac ako deviatimi užívateľmi súčasne budete potrebovať spoľahlivé a rýchle riešenie pre prístup k vašim dátam, FileMaker Server technológia umožňuje simultánny prístup až pre 250 užívateľov súčasne. Ak potrebujete prístup pre ešte väčšie skupiny užívateľov technológia FileMaker Server Advanced pracuje bez limitu maximálneho počtu užívateľov. Technické limity sú dané len hardvérom alebo operačným systémom.

Publikujte vaše databázy na internete

Bezpečne publikujte vaše databázy na internete niekoľkými kliknutiami. Vytvárajte stránky pre registráciu užívateľov, pre hodnotenia kvality, formuláre, formuláre pre reklamácie a opravy produktov, ankety a pod…

Pokiaľ potrebujete vytvárať špecifické, dynamicky generované web stránky, FileMaker Server má integrovanú podporu PHP. Obsahuje funkciu PHP Asistent, ktorá pomáha vytvárať PHP web stránky na základe krok za krokom postupu. Týmto spôsobom vytvoríte PHP webstránky bez nutnosti znalostí progrmaovania úplne automaticky.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencí, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Skúšobná verzia zdarma!

V prípade záujmu o vyskúšanie možností produktu pred kúpou vám odporúčame časovo obmedzenú trial verziu, ktorú nájdete na dolu uvedenej adrese. Pre jej stiahnutie je potrebná registrácia.

[hidepost]

FileMaker Pro – Windows – anglická verzia

link na stiahnutie

FileMaker Pro – MacOS X – anglická verzia

link na stiahnutie

[/hidepost]

Ak nevidíte adresu na stiahnutie, znamená to, že ste sa ešte neregistrovali, prípadne nie ste prihlásený. Prosím urobte tak a budete mať neobmedzený prístup ku skúšobným verziám zdarma.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku

Ceny produktu začínajú od
218,40 €

Pri väčších odberoch ponúkame množstevné zľavy. Pri zakúpení softvéru spolu s kurzom z našej ponuky ponúkame taktiež výhodné zľavy. Viac informácií o produkte.

V každej profesii a v každom priemyselnom odvetví sa pri každodennej práci stretávame s množstvom výziev. Spolu s rozrastajúcim sa trhom s digitálnymi technológiami získavajú používatelia čoraz väčšiu kontrolu nad spôsobom, akým pracujú s obsahomom. Získajte informácie o tom, ako inovácie spoločnosti Adobe stimulujú budúcnosť digitálnych médií. Produkty ADOBE sú programy pre kreatívnych profesionálov z oblasti digitálnej grafiky, videa, webdesignu a ďalších oblastí. Mnoho nástrojov a funkcií, jednoduchá rozšíriteľnosť, dokonalá integrácia, obrovská komunita užívateľov na celom svete. Tovšetko patrí k základným charakteristikám rodiny produktov Adobe.

Sme autorizovaný reseller pre všetky produkty Adobe v oblastiach:

– komerčných firiem (COM),
– štátnych inštitúcií (GOV),
– školstva (EDU),
– študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov (STUDENT&TEACHER).

Navyše máme certifikovanú špecializáciu CLP reseller pre oblasť školstva (Education)

 

 

 

http://www.adobe.com/sk/purchase/

Adobe Acrobat

Produkty rady Adobe Acrobat umožňujú podnikom, technickým a kreatívnym profesionálom spoľahlivo komunikovať a spolupracovať pomocou súborov Adobe PDF, čo je dnes v podstate štandardný formát pre elektronickú výmenu dokumentov. Umožňuje prevádzať informácie z celej rady aplikácií ľahko a spoľahlivo do formátu Adobe PDF pre bezpečnú komunikáciu a spoluprácu s kolegami, zákazníkmi a partnermi bez ohľadu na platformu.

Acrobat Standard

Tvorba PDF, publikovanie z MS Office, digitálne podpisy, PDF formuláre.

Acrobat Pro

Naviac zlučovanie dokumentov, recenzie dokumentov, vkladanie Flash videa, podpora programov AutoCAD, Microsoft Visio a Microsoft Project.

Acrobat Pro Extended

Integrácia nástroja Adobe Presenter pre tvorbu elearningových prezentácií, vkladanie a práca s 3D objektamy.

Adobe After Effects CS

Vytváranie pohyblivej grafiky a vizuálnych efektov na profesionálnej úrovni. Či už pracujete pre vysielanie alebo film alebo vytvárate obsah určený na prezentáciu online či prostredníctvom mobilných zariadení, aplikácie Adobe After Effects  CS vám umožňuje vytvárať pôsobivú pohyblivú grafiku a filmové vizuálne efekty. Nová verzia CS prináša najmä rýchlejšie vytváranie vizuálnych efektov s celkovou výkonnosťou cache, ktoré optimalizuje a udržiava svoje náhľady, takže môžete  urýchliť prácu namiesto čakania na aktualizovanie. Zvýšte svoju kreativitu s novým 3D enginom pre textové a tvarové lišty, 3D kamery Trackeru a variabilnou šírkou masky ​​povrazcov.

Adobe Audition

Profesionálne nahrávanie, miešanie, úpravy a mastering zvuku Zoznámte sa so svojím osobným nahrávacím štúdiom – aplikácie Adobe Audition 3vám umožní nahrávať, miešať, upravovať a masterovat zvuk rýchlejšie as väčšímimožnosťami ovládania, než ste boli zvyknutí. Môžete komponovať hudbu, nahrávať amiešať projekty, produkovať rozhlasové záznamy, čistiť produkčné zvuk pre film alebonavrhovať zvuk pre videohry. Prispôsobivé a výkonné nástroje v aplikácii AdobeAudition 3 sú presne to, čo potrebujete pre svoju prácu. Zdokonalené úpravy viac stôp,nové efekty, vylepšené nástroje pre znižovanie šumu a fázové korekcia a podporavirtuálnych nástrojov VSTi – to je len niekoľko nových funkcií aplikácie Adobe Audition 3, ktoré ponúkajú vynikajúci výkon, ovládanie, produktivitu a flexibilitu pre všetky zvukovéprojekty

Adobe Bridge CS

je výkonný správca médií s jednoduchým ovládaním určený pre vizuálne orientovanýchužívateľov, ktorý umožňuje jednoducho usporiadať, prechádzať, vyhľadávať a prezeraťvšetky tvorivé prostriedky. Program Bridge, ktorý je dostupný vo všetkých šiestichverziách programu Creative Suite  a vo väčšine profesionálnych kreatívnychaplikáciách spoločnosti Adobe, poskytuje centralizovaný prístup k projektovýmsúborom, a globálnym nastavením, ďalej na používanie značiek XMP v metadátach avyhľadávacím funkciám.

Adobe Captivate

Veľmi rýchle vytváranie, bezproblémové dodávanie a ľahká údržba bohatéhoe-learningového obsahu Softvér Adobe Captivate  5.5 predstavuje špičkové riešenie veľmi rýchleho vytváraniaa údržby profesionálneho e-learningu bez nutnosti programovania. Prepojte ukážkysoftvéru, simulácie aplikácií, rozvetvené postupy a kvízy s multimédiami a interaktívnymiprvkami, a dodávajte obsah. Slúži k rýchlemu vytváraniu profesionálneho e-learningového obsahu s pokročilouinteraktivitou. Je to ideálny nástroj pre tvorbu interaktívnych multimediálnych výukovýchkurzov vrátane testovania a napojenie na systémy riadenia výučby LMS (LearningManagement System). Špeciálne nástroje pre tvorbu simulácií ovládanie rôznychsoftvérových produktov výrazne rozširujú možnosti tohto produktu v oblasti IT výučby.Vďaka publikovanie do univerzálnych formátov Adobe Flash a Adobe PDF budú vašeprojekty k dis naozaj komukoľvek na celom svete.

Adobe ColdFusion

Adobe ColdFusion je ideálnou platformou pre rýchly vývoj a prevádzku webovýchaplikácií. Spája spolu robustný serverové jadro s intuitívnym a ľahko použiteľnýmskriptovacím jazykom. Vďaka tomu budete schopní pracovať oveľa rýchlejšie aefektívnejšie ako pri použití iných serverových technológií. ColdFusion vám ponúkamaximálnu otvorenosť, ľahkú rozšíriteľnosť, schopnosť komunikácie s databázovými ajinými aplikáciami a podporu zavedených štandardov ako XML, Java alebo. NET.

Adobe Contribute

Adobe Contribute CS5 dovoľuje publikovať informácie na webe naozaj každému.Predstavuje výkonný nástroj, ktorý zlučuje možnosti vytvárania, kontroly a publikovanie v ľahko použiteľnom HTML editora WYSIWYG. Zvýšte produktivitu publikovanie na webe a súčasne zjednodušte úlohy spojené skontrolou a schvaľovaním. Nemusíte byť webdesignerom, programátorom ani správcomsiete. Stačí, keď viete pracovať s textovým editorom. Jedným kliknutím otvorte existujúcustránku z vášho firemného webu, pripíšete do nej text, vložíte tabuľku a ďalším klinutím junahráte späť na web alebo pošlite na kontrolu vášmu nadriadenému.

Adobe Creative Suite Design Standard

Sada Adobe Creative Suite Design Standard predstavuje úzko prepojenýprofesionálny softvér určený na dodávanie charakteristických tlačových návrhov domarketingových dokumentáciou, časopisov, kníh, obalov a ďalších produktov. Umožňujedosiahnutie výnimočnej kvality aj pri najprísnejších termínoch odovzdania. Verzia CS Design Premium potom prináša aj robustné nástroje pre webdesign atvorbu interaktívnych prezentácií. Predstavujú ideálne riešenie pre všetkýchprofesionálnych užívateľov, ktorí tak môžu naplno realizovať svoje kreatívne vízie svyužitím špičkových produktov spoločnosti Adobe Adobe CS  Design Standard obsahuje tieto produkty: ADOBE PHOTOSHOP CS  ADOBE INDESIGN CS  ADOBE ILLUSTRATOR CS  ADOBE ACROBAT X PROFESSIONAL ADOBE BRIDGE CS ADOBE MEDIA ENCODER CS

Adobe Creative Suite Design & Web Premium

Sada Adobe  Creative Suite Design Premium predstavuje špičkovú sadu prenávrhárov, ktorí potrebujú presne vyjadriť svoje najodvážnejšie nápady, plynule pracovaťv rámci mnohých médií a dosahovať mimoriadne výsledky v oblasti návrhov tlače,webových stránok, interaktívneho obsahu a obsahu pre mobilné zariadenia. Môžetespracovať pútavé obrazy a grafiku, vytvárať skvelá rozvrhnutie stránok, zostaviť webovéstránky vyhovujúce štandardom, vytvárať interaktívny obsah bez nutnosti písania kódu arozšíriť rozvrhnutie stránok za účelom ich zobrazenia čítacími zariadeniamielektronických kníh. ADOBE PHOTOSHOP CS EXT. ADOBE INDESIGN CS  ADOBE ILLUSTRATOR C  ADOBE ACROBAT X PRO ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS   ADOBE DREAMWEAVER CS  ADOBE FIREWORKS CS  ADOBE BRIDGE CS  ADOBE MEDIA ENCODER CS

Adobe Creative Suite Master Collection

Vďaka jednej komplexnej ponuke môžete rozprávať svoj príbeh od začiatku až dokonca. Sada Adobe Creative Suite  Master Collection umožňuje navrhovanie a vývoj úžasného obsahu, efektívnu spoluprácu a dodávanie obsahu prakticky kamkoľvek.Obsahuje tie najlepšie nástroje firmy Adobe pre tvorbu vizuálne bohatého, zaujímavéhoobsahu pre takmer akékoľvek médium – tlačové, webové, interaktívne, obrazové,zvukové alebo mobilné. Predstavujú ideálne riešenie pre všetkých profesionálnych užívateľov, ktorí tak môžu naplno realizovať svoje kreatívne vízie s využitím špičkovýchproduktov spoločnosti Adobe ADOBE PHOTOSHOP CS EXT. ADOBE INDESIGN CS ADOBE ILLUSTRATOR CS ADOBE ACROBAT X PRO ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS ADOBE FLASH BUILDER 4. PREMIUM EDITION ADOBE DREAMWEAVER CS ADOBE FIREWORKS CSADOBE PREMIERE PRO CS ADOBE AFTER EFFECTS CS ADOBE AUDITION CS ADOBE SPEEDGRADE CS ADOBE PRELUDE CS ADOBE ENCORE CS ADOBE BRIDGE CS ADOBE MEDIA ENCODER CS

Adobe Creative Suite Production Premium

Softvér Adobe Creative Suite Production Premium je špičková sada nástrojovpre videoprodukci, vďaka ktorej dokážete dodržať všetky termíny a čeliť všetkým budúcim výzvam. Vytvárajte videoprodukce, pohyblivej grafiky, vizuálne efekty ainteraktívny obsah pomocou špičkových vysoko výkonných tvorivých nástrojov. Zvýštesvoju produktivitu použitím úzko integrovaných komponentov s prelomovým výkonom aplynulými pracovnými postupmi. Budete tak môcť vytvárať pôsobivá médiá pre praktickyakúkoľvek obrazovku. ADOBE AFTER EFFECTS CS ADOBE PREMIERE PRO CS ADOBE PHOTOSHOP CS EXT. ADOBE ILLUSTRATOR CS ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS ADOBE AUDITION CS ADOBE ENCORE CS ADOBE BRIDGE CS ADOBE SPEEDGRADE CS ADOBE PRELUDE CS ADOBE MEDIA ENCODER CS

Adobe Dreamweaver CS

Návrh, vývoj a správa webových lokalít a aplikácií vyhovujúcich súčasným štandardom Softvér Adobe Dreamweaver patrí medzi celosvetovo najpopulárnejšie programy preprofesionálnu tvorbu a úpravu webových stránok a aplikácií. Ponúka podporu najnovšíchštandardov, bezkonkurenčnú kombináciu nástrojov a funkcií pre návrh webovýchstránok, vývoj dynamických aplikácií aj priamu prácu s kódom. Umožňuje návrhárom a vývojárom spoľahlivo vytvárať weby, ktoré vyhovujú súčasným štandardom. Navrhujte vizuálne, alebo priamo písaním kódu. Môžete vyvíjať stránky so systémami pre správu obsahu a vďaka integrácii s novou službou Adobe BrowserLab,ktorá je súčasťou online služieb Adobe CS Live, môžete presne testovať kompatibilitu sprehliadačmi. Nová verzia CS prináša integrovanú podporu CMS, kompletne prepracovanú kontroluCSS štýlov, či prepojenie so službou Browser Lab pre optimalizáciu pre najrôznejšie webové prehliadače

Adobe eLearning Suite

Nová sada Adobe eLearning Suite v sebe spája najlepšie odborové nástroje prerýchly e-learning, tvorbu coursewaru (výučby na internete), simulácie a úpravy médií.Vytvárajte bohaté interaktívne výukové zážitky, ktoré príjemca zaujmú pomocou videa,zvukov a pôsobivých vizuálnych prvkov. Vďaka nástrojom pre rýchlu tvorbu, ktoréposkytujú inteligentné funkcie pre spoluprácu aj úzke prepojenie s nástrojmi prevytváranie dátových zdrojov, bude vaša práca produktívne. Obsah môžete navyšeposkytovať na web, do počítačov, mobilných zariadení alebo do systémov riadeniavýučby LMS (Learning Management Systems) ADOBE CAPTIVATE 5.5 ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5.5 ADOBE DREAMWEAVER CS5.5 ADOBE PHOTOSHOP CS5 EXT. ADOBE ACROBAT X PRO ADOBE PRESENTER 7 ADOBE AUDITION CS5.5

Adobe Encore CS

Distribúcia kamkoľvek Softvér Adobe Encore CS5 ponúka komplexnú sadu nástrojov pre tvorbu obsahu sditribucí na disky DVD alebo Blu-ray, pre export SWF video súborov na internet naprezeranie v Adobe Flash  Player.

Adobe Fireworks CS

Adobe Fireworks je unikátnym bitmapovej-vektorovým grafickým editorom, zameranýmšpeciálne na tvorbu, editáciu a optimalizáciu bitmapovej grafiky pre webové stránky amultimediálne prezentácie. Umožňuje vytvárať pôsobivú a vysoko optimalizovanú grafiku pre web a prakticky každézariadenie – od zariadení smartphone, informačných kioskov až po vstavané displeja.Môžete vytvárať webové stránky, používateľské rozhranie a multimediálne prototypy,ktoré sú upraviteľné vo vektorovom aj bitmapové režimu. Spolu s webovým editorom Adobe Dreamweaver tvorí ideálny softvérový balík pre návrhkomplexných webových stránok a aplikácií.

Adobe Flash Builder 

Tvorba pútavých internetových aplikácií s bohatým obsahom pre viac platforiem. Adobe FLASH BUILDER je vysoko produktívna, bezplatné prostredí s otvorenýmzdrojovým kódom pre tvorbu pôsobivých webových aplikácií, ktoré možno konzistentneprezerať v rôznych prehliadačoch, počítačoch a operačných systémoch pomocouprogramov Adobe Flash Player a Adobe AIR. Aplikácie Flex je možné vytváraťpomocou samotného prostredia Flex, ale softvér Flash Builder (predtým Adobe FlexBuilder) umožňuje vývoj urýchliť pomocou rôznych funkcií, napríklad inteligentnéhokódovanie, interaktívneho ladenie s krokovaním a vizuálnym návrhom rozloženiepoužívateľského rozhrania.

Adobe Flash Professional CS

Adobe Flash sa stal svetovým štandardom pre tvorbu interaktívnych multimediálnychaplikácií pre web, stolné počítače a mobilné zariadenia, vytváranie a poskytovaniebohatého interaktívneho obsahu. Je štandardom v odbore vytváranie interaktívneho obsahu a virtuálnych prvkov, ktorébudú konzistentne prezentované na osobných počítačoch, mobilných zariadeniach ajdisplejoch všetkých veľkostí a každého rozlíšenia. Prostredníctvom tejto technológiemôžete vytvárať fascinujúce internetové prezentácie, pútavé reklamné kampane,obchodné a výukové aplikácie, on-line hry alebo interaktívne video. Nová verzia CS5 ponúka úplne nový textový modul pre plnú kontrolu na svojim textom,panel Fragmenty kódu, nástroje dekoratívneho kreslenie, oživenie nástroje Kosť, amnoho ďalšieho.

Adobe FrameMaker 10

Tvorba a publikovanie technickej dokumentácie. Softvér Adobe FrameMaker 10 predstavuje výkonné riešenie pre tvorbu apublikovanie, ktoré je určené pracovníkom v oblasti technickej komunikácie. Využitevýhody intuitivnějšího používateľského rozhrania, zjednotených pracovných postupov aprostredie pre tvorbu založeného na šablónach, a tým si zjednodušte poskytovanieobsahu a zaistite súlad s organizačnými požiadavky na konzistenciu a podporu značky.Využite výhody intuitívneho užívateľského rozhrania, zjednotených pracovných postupova prostredie pre tvorbu založeného na šablónach, a tým si zjednodušte poskytovanieobsahu a zaistite súlad s organizačnými požiadavky na konzistenciu a podporu značky.

Adobe Illustrator CS

Adobe Illustrator patrí medzi celosvetovo najpopulárnejšie nástroje pre prácu svektorovou grafikou. Aplikácia, ktorú používajú profesionáli v oblasti návrhov po celom svete, poskytujepresnosť a výkon v podobe prepracovaných kresliacich nástrojov, výraznýchprirodzených štetcov, radu časovo úsporných prvkov a integrácia s online službamiAdobe CS Live. Digitálne kresba, koláže, návrhy logotypov, tvorba letákov – to všetko je pre Illustratorhračkou. Priame prepojenie s programom Adobe Flash Professional rozširuje možnostivyužitia aj na oblasť prípravy grafiky pre interaktívne webové aplikácie. Nový Illustrator CS prináša mnoho noviniek, z tých najzaujímavejších kresbu v lineárnejperspektíve, prekrásne ťahy, nové nástroje pre tvorbu tvarov, štetce so štetinami.

Adobe InDesign CS

Navrhujte profesionálny rozvrhnutie pre tlač a digitálne publikovanie. InDesign CS je vynikajúcim produktom pre tvorbu komplexných tlačených aleboelektronických dokumentov. Zaisťuje presné riadenie typografie a zabudovaných tvorivých nástrojov pre navrhovanie,kontrolu pred výstupom a publikovanie dokumentov pre tlač, web a mobilné zariadenia. Prostredníctvom precíznych nástrojov môžete plne kontrolovať rozmiestnenie rôznychobjektov na stránke a aplikovať na ne rôzne efekty. Ponúka do rozvrhnutie stránokvkladanie interaktívnych prvkov, animácie, video alebo zvuku. Samozrejmosťou jespoľahlivý výstup, široké možnosti exportu dát a prepojenie s ďalšími programamiAdobe. Nový Adobe InDesign CS rúca hranice medzi publikovaním pre tlač a on-line médiá.Teraz môžete priamo v InDesignu vytvárať interaktívne on-line dokumenty

Adobe OnLocation CS5

Filmujte lepšie a rýchlejšie s využitím výkonných produkčných nástrojov Adobe OnLocation CS5 ponúka spolu s Adobe Premiere Pro CS5 výkonnériešenie pre priame nahrávanie na disk a monitorovanie na počítači, pre systémyWindows a Mac OS s procesormi Intel.

Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop  Elements ponúka výkon a jednoduchosť, aby ste mohli zobyčajných fotografií vytvárať neobyčajné, rozprávať pútavé príbehy prostredníctvomvlastných pôsobivých projektov určených pre tlač aj web a ľahko vyhľadávať azobrazovať všetky fotografie. Novo môžete pomocou automatizovaných volieb vyhľadať najlepšie klipy a ihneď ich previesť na pôsobivé filmy, ľahko kombinovať časti rôznych videí a oveľa viac.

Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom bol navrhnutý špeciálne pre profesionálnych fotografov.Elegantné, prehľadné ovládanie a sada starostlivo navrhnutých nástrojov a funkcií vámumožní spracovať vaše fotografie rýchlejšie. Pri vývoji softvéru Lightroomspolupracovala spoločnosť Adobe so skúsenými fotografov, ktorí dostali k dispozíciibeta verziu programu. Všetko, od zobrazovanie fotografií cez vyhodnocovacie nástrojeaž po časovo úsporné editačné nástroje, bolo vyvinuté s prispením fotografov, ktorí sapodieľali na vývoji.ideí a oveľa viac.

Adobe Photoshop CS Extended

Adobe Photoshop CS Extended predstavuje špičkové riešenia pre pokročilú digitálnugrafiku, ktorá poskytuje všetky možnosti úprav a kompozícií aplikácie Photoshop CS anavyše prelomové nástroje, ktoré umožňujú vytvárať a upravovať 3D a pohyblivý obsah. Verzia Extended ponúka funkcie pre prácu s 3D objektmi, pohyblivým obsahom arozšírenú analýzu obrazu. Prelomové 3D maľovanie a možnosti tvorby kompozíciíumožňujú prácu s 3D modelmi tak ľahko a výkonne, ako s 2D obrazmi.

Adobe Photoshop CS

Adobe Photoshop je považovaný na svetový štandard v oblasti spracovania digitálnejgrafiky. Tento neuveriteľne robustný, ale zároveň ľahko ovládateľný program ponúkavšetkým grafikom a dizajnérom neuveriteľné množstvo nástrojov na tvorbu a úpravubitmapovej grafiky. Jediným limitom je vaša kreativita. Verzia Photoshop CS novo definuje prácu s digitálnymi obrazmi pomocou novýchfotografických nástrojov a prelomových funkcií pre výber zložitých obrazov, realistickémaľovanie a inteligentné retušovanie. Využije podporu 64bitové technológie v rôznychplatformách a širokú škálu vylepšenia pracovných postupov. Prináša nové nedeštruktívne filtre, pokročilé kompozičné nástroje, možnosť spracovania 32 bitovéHDR grafiky a ďalšie.

Adobe Premiere Elements

S Adobe Premiere  Elements je vytváranie filmov oveľa jednoduchšie ako predtým. Vďaka novým, automatizovaným voľbám pre okamžité prevedenie nespracovanýchzáberov na pôsobivý film môžete rýchlo začať tvoriť. Vylepšite svoje príbehy úžasnýmivizuálnymi prvkami a zvuky. A zdieľajte svoje filmy na lokalite YouTube ™, na svojomvlastnom webe, disku aj kdekoľvek inde.

Adobe Premiere Pro CS

Spojenie vysokého výkonu pre úpravy a novátorského rozprávanie príbehov Adobe Premiere PRO ponúka špičkový výkon pre produkciu videa a vďaka moduluMercury Playback Engine s natívne 64-bitovou podporou a urýchlením prostredníctvomGPU vám umožňuje pracovať znateľne rýchlejšie. Môžete natívne pracovať spožadovanými formátmi videa a zrýchliť produkciu od písania scenára cez úpravy až pokódovanie a dodania. Softvérová sada Premiere Pro CS, ktorá obsahuje aj softvér Adobe OnLocation CS5 a Encore CS, ponúka kompletné profesionálne nástroje pre nahrávanie, úpravy aposkytovanie obrazových dát online, bezdrôtovým prenosom, a tiež na disky alebozariadenia. Predstavuje tak komplexné riešenie výroby obrazových dát, môžete oznámiťsvoje príbehy s maximálnou pôsobivosťou.

Adobe RoboHelp 9

Jednoduché vytváranie profesionálnych systémov pomocníka a znalostných báz Softvér Adobe RoboHelp 9 je profesionálny nástroj pre tvorbu určený k vývojusystémov pomocníka, e-learningového obsahu, znalostných báz a zásad a postupov.Jeho pokročilé možnosti úprav a rozvrhnutie umožňujú vytvárať pútavý interaktívny obsaha tento obsah publikovať do viacerých rôznych kanálov, dokonca aj ako aplikáciaprostredie Adobe AIR ™. Tým poskytuje ucelený užívateľský zážitok online aj offline.

Adobe Soundbooth CS5 / Adobe Audition CS

Softvér Adobe Soundbooth / Adobe Audition CS uľahčuje vytváranie a úpravy zvuku všetkých Vašich výtvorov. Funkcie založené na úlohách a úzke prepojenie s ďalšími aplikáciamispoločnosti Adobe umožňujú úplné tvorivé ovládanie úprav zvuku a vykonávanie úlohsúvisiacich so zvukom. Poskytuje návrhárom webových stránok, editorom videa a ďalším tvorivým pracovníkomnástroje pre vytváranie a zdokonaľovanie zvuku, úpravy hudby, pridávanie zvukovýchefektov a mnoho ďalších funkcií.

Adobe Technical Communication Suite

Kolekcia Adobe eLearning Suite predstavuje kompletné riešenie zakladania, správya publikovanie technickej dokumentácie, systémov pomocníka, znalostných báz aškolenia. Obsah stačí vytvoriť raz a potom ho môžete publikovať do viacerých kanálov,vrátane dynamických knižníc Adobe AIR ™. Využite výhody výkonných možnosťouspracovania obrazov v aplikácii Adobe Photoshop  CS5 a pracovných postupov recenzií PDF v aplikácii Adobe Acrobat 9 Pro Extended. ADOBE FRAMEMAKER 10 ADOBE ROBOHELP 9 ADOBE CAPTIVATE 5.5 ADOBE PHOTOSHOP CS

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu. Viac informácií o cenách týchto licencí, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku

ceny začínajú od:
56,40 €
Pri väčších odberoch ponúkame množstevné zľavy. Pri zakúpení softvéru spolu s kurzom z našej ponuky ponúkame taktiež výhodné zľavy.

PRE PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

PSE7_2

Adobe Photoshop Elements 9

 

Tento program väčšina ľudí nepozná, a preto sa o ňom pohŕdavo hovorí ako o nástroji pre začiatočníkov.  Dokonca ho niektorí považujú za nástroj, ktorý nie je vhodný na lepšiu úpravu fotografií vôbec vhodný. Opak je však pravdou.

Na rýchle úpravy a prípravu na prezentáciu na web sú Elementy veľmi vhodné a vynikajúco poslúžia aj fotografickému nadšencovi a poloprofesionálovi. Základný popis funkcií elementov vám určite objasní, že tento program môžete efektívne využívať dlhý čas, kým pocítite potrebu prejsť na funkčne a výkonom silnejší Photoshop. Výhoda používania Elementov je v tom, že využívajú tie isté algoritmy ako plný Photoshop CS4. To znamená, že zväčšovanie a zmenšovanie obrázkov, transformácie, vyrovnanie línií, doostrenie, efektové filtre má na starosti ten istý „engine” ako vo „veľkom Photoshope”. Adobe Elements používa dokonca rovnaký modul Camera Raw! Užívateľské prostredie a základné princípy práce s paletkami, oknami a záložkami je veľmi podobné ako u Photoshop CS rady.

No a čo všetko môžete Elementami robiť? Elementy 7 majú štyri moduly:

 • Organizátor (Organiser) fotografií je určený pre import fotografií a médií z externých zdrojov alebo zo súborov v počítači, katalogizáciu, popis fotografií a hromadné základné rýchle úpravy. Organizátor dokáže vyhľadávať fotografie podľa rôznych vlastností, popularity alebo hodnotenia, či dokonca podľa kľúčových slov, ktoré sa dajú viazať na tváre ľudí na fotografiách. Program tieto tváre sám vyhľadá a ponúkne na priradenie kľúčových slov a mien. Týchto ľudí potom oveľa rýchlejšie vyhľadáte vo svojom počítači.
 • Modul na vytváranie (Create) fotokníh, kalendárov, koláží, online galérie alebo slide show rýchlo pripraví efektnú prezentáciu vašich fotografických výtvorov.
 • Modul Edit je asi pre vás čitateľov Ephoto najzaujímavejší. Práve ten najviac využívajú fotografisti pri úprave svojich fotografií.

Vrstvy
Elementy disponujú vrstvami, v ktorých môžete upravovať fotografie a jednoduchým zmazaním časti vrstvy vrátiť zmeny, s ktorými nie ste spokojní. Takéto riešenie je výborné a práve vďaka nemu nie je potrebné vracať sa v histórii. V elementoch nenájdete history brush – nástroj, ktorý umožňuje selektívny návrat do určitého štádia fotografie, no práve vďaka vrstvám vám nebude príliš chýbať. Vrstvy umožňujú vzájomné prelínania rôznymi spôsobmi. Presne tak, ako je to v plnej verzii Photoshop-u.

Jas, kontrast a farby
Medzi základné automatické možnosti úpravy patrí automatická úprava fotografie. Program sám vyladí jas, kontrast a farbu vo fotografií. Často budete aj s touto plne automatickou úpravou spokojní. Ak by vám konečný výsledok nevyhovoval, môžete využiť čiastkové automatické funkcie osobitne na vyrovnanie jasu, osobitne na vyrovnanie kontrastu a podobne na korekciu farieb.

Skúsenejší môžu tieto funkcie použiť manuálne v podobe klasických „levels” alebo v aplikovaní „hue-saturation” na celú fotografiu alebo iba na jednotlivé farby. Nechýba ani v poslednej dobe populárna funkcia „shadows-highlights” pre osobitné regulovanie jasu vo svetlách a tieňoch fotografie. Výrobca však pamätal na poistenie sa vo vzťahu k plnej verzii Photoshopu. V Elementoch nájdete jej jednoduchšiu podobu bez možnosti jemného doladenia účinku.

Výborná pomôcka je funkcia vyladenie pleťovej farby a ešte lepšie funguje odstránenie farebného závoja, ktoré mnohokrát vyrieši komplikovanú farebnú situáciu jediným kliknutím kvapkadla. Funguje pritom inak ako kvapkadlo šedej v levels funkcii. Pre tých, ktorí si na túto funkciu úprav farebnosti zvykli, ostali zachované aj variácie. Je to rýchla celková úprava farebnosti fotografie, ktorá je aplikovaná klikaním na jednotlivé náhľady farebných variácií, ktoré ponúka program.

No a nakoniec spomeniem nástroje burn, dodge a sponge na miestnu úpravu jasov a (de)saturovanie fotografie. Pochváliť možno aj modul na prevod farebnej fotografie do čiernobielej, ktorý síce nie je tak rozsiahly ako v CS verzii, ale je o to rýchlejší a výsledky sú kvalitné. Pre rýchly prevod do ČB si môžete zvoliť niektorý z módov a jemne ho doladiť intenzitou reakcie pre jednotlivé farby podobne ako kontrastnými filtrami vklasickej ČB fotografii.

Nedeštruktívne nástroje na miestnu úpravu
Zaujímavým nástrojom na miestne úpravy vo fotografii je tzv. „smart brush” – štetec s voliteľnou funkciou. Dokáže miestne zvýšiť kontrast, zvýrazniť typické farby (napr. modré nebo, zeleň v prírode), rýchlym spôsobom vybieliť zuby, či previesť danú časť obrazu do sépie alebo imitácie infrafotografie. V dialógovom okne pritom môžete pridať, alebo ubrať miesto na fotografii, na ktoré chcete daný efekt aplikovať. Čo je však na tomto štetci úprav najlepšie je, že efekt neaplikuje priamo na fotografiu ale do novej vrstvy. Preto ho spoločnosť Adobe nazýva nedeštruktívny. A je to pravda. Ak sa vám po aplikácii efekt nepáči, kedykoľvek ho môžete odstrániť zmazaním vrstvy alebo vymazaním jej časti.

Retuše
Adobe Elements má pre retušovanie klasický nástroj, ktorý sme si zvykli označovať ako pečiatka –clone stamp tool“. Taktiež obsahuje dômyselný nástroj „healing brush” a „spot healing brush“, ktoré automaticky dopočítavajú okolitý vzor a farbu pre náhradu retušovaných miest. Špeciálnym spôsobom môžete retušovať časti obrazu pomocou druhej fotografie z daného miesta. Túto funkciu môžete použiť viacerými spôsobmi. Buď pri tvorbe skupinového portrétu pre nahradenie osôb z fotografie, kde vyzerajú lepšie, alebo pri čistení fotografovanej scény, do ktorej sa dostali rušivé elementy. Na aplikáciu tejto funkcie potrebujete viaceré fotografie (aspoň dve), z ktorých program berie vzorku a aplikuje do finálnej fotografie.

Panoráma
Pri vyššie spomínaných funkciách retuše hromadných portrétov a fotografovanej scény sa nachádza aj funkcia panoráma. Aj keď nemá rozsiahle dialógové okno a veľa možností nastavenia (zvoliť si môžete iba rôznu perspektívu), výborný algoritmus. Nielenže nájde spoločné body, ale skoriguje aj skreslenie rôznych fotografií a vyrovná ich jasovo tak, že spoje budú pre vás neviditeľné.

Filtre
Elementy ponúkajú celú plejádu filtrov, podobne ako „veľký Photoshop”. Či už ide o filtre rozostrenia, deformácií, textúr, štýlov alebo o umelecké filtre. Oceniť treba aj vylepšený filter na redukciu šumu vo fotografii s rozšíreným dialógovým oknom. Filter na doostrenie fotografií je umiestnený v menu „enhance”, nie vo filtroch ako to býva v plnej verzii Photoshopu.

Plug-Ins
Termínom Plug-Ins sú označované mnohé miniatúrne programy od spoločnosti Adobe, ale aj iných spoločností a výrobcov, ktoré fungujú v originálnom programe. Sú to akési zásuvné moduly, ktoré sú implementované do programu a umožňujú ďalšie funkcie na úpravu fotografií. Dobrou správou je, že väčšina Plug-Ins je koncipovaná aj pre Elementy. Rozširujú tak možnosti úprav tohto, už i tak kvalitného nástroja pre spracovanie fotografií.

 • Posledným modulom v Elementoch Potoshop-u je modul na zdieľanie – „Share”. Umožňuje vybrané fotografie exportovať pre tlač, online fotoalbum, mail alebo CD/DVD. Na výber máte niekoľko vzorových fotoalbumov s rôznou tématikou.

Zhrnutie

Myslím, že len po vypočítaní najzákladnejších funkcií Photoshopu Elements je zrejmé, že ide o vhodný nástroj pre prácu s fotografiami. Jeho vylepšené užívateľské prostredie, rovnaký princíp úprav ako vo „veľkej verzii Photoshopu CS” sú jeho prednosťami. Elementy využívajú rovnaké klávesové skratky ako plná verzia programu. Netreba sa teda obávať, že ak si používateľ zvykne na Elementy, bude sa musieť znova učiť, ak bude chcieť používať CS verziu. No a podľa môjho názoru Elementy 7 bohato vystačia pre väčšinu fotografických nadšencov – užívateľov Ephoto.

Porovnanie s Photoshop CS5

Aby sme boli úprimní, je samozrejmé, že Elementy nemôžu nahradiť profesionálne využitie Photoshopu CS4. Plná verzia Photoshop-u bude dôležitá predovšetkým pre tých, ktorí chcú tlačiť fotografie nielen na domácej tlačiarni alebo v minilabe, ale aj v printoch, kde je potrebný výstup obrazu a grafiky v tlačovom farebnom profile CMYK. Elementy nepodporujú farebný profil CMYK a ani LAB. A iba CS verzia podporuje 64 bitové farby.

Photoshop CS4 bude nevyhnutnosťou aj pre tých, ktorí chcú pracovať s 3D grafikou a pohyblivou grafikou, ktorú Elementy nepodporujú. Podobne podporu vektorovej grafiky nájdete iba v plnej verzii Photoshopu.

Profesionálni fotografi využívajúci prácu s  baziérovými krivkami na vytváranie orezových ciest nájdu tieto možnosti iba v CS verzii. Ak chcete pracovať s maskami vrstiev, rýchlymi maskami, alebo chcete vrstvy spájať do samostatných „smart” objektov a môcť ich pritom samostatne editovať, opäť musíte šetriť na CS verziu.  Ďalšie vlastnosti, ktoré nájdete iba vo verzii CS:

 • úprava farebnosti pomocou kriviek, selektívnej úpravy farieb, farebných kanálov
 • kombinovanie fotografií s rôznou expozíciou do HDR
 • hromadné úpravy pomocou vlastne vytvorených akcií
 • palety kanálov
 • nástroje histórie
 • pokročilá editácia textov a texty na vytvorených cestách (u Elements iba jednoduchá)
 • pokročilé štýly vrstiev (u Elements iba jednoduché štýly tieňovania)
 • pokročilý Color Managment
 • pokročilé funkcie pre internet, napríklad delenie obrazu (slice)
 • užívateľské nastavenie nástrojov, klávesových skratiek, menu a pracovného priestoru
 • spolupráca s ďalšími programami na úpravu a vytváranie grafiky – možnosť priameho prechodu do ďalších programov (napr. In Design, Illustrator…)
 • niektoré filtre na úpravu, napr. rozostrenie objektívom (lens blur)

Tieto a mnohé ďalšie vymoženosti Photoshop-u CS4 ho pasujú za jednotku na trhu programov na úpravu fotografií a väčšina odbornej verejnosti zdieľa tento názor. Niet divu, že po tomto softvéri túži aj každý nadšený fotograf a má dojem, že ak ho nebude používať jeho fotografie nebudú kvalitné.

V prvom rade musím povedať to, že dobrá fotografia sa tvorí skôr, ešte za objektívom fotoaparátu. Dotiahnuť fotografiu úspešne do finálnej podoby umožňuje ako Adobe Photoshop CS4 tak aj Adobe Elements. Platí to aspoň pre 90% našich užívateľov. Ak postupom času pokročíte ďalej a budete potrebovať niektoré zo spomínaných unikátnych funkcií CS verzie, môžete prejsť na plnú verziu bez starostí, keďže ste pracovali na príbuznom programe s veľmi podobným ovládaním, logikou a rovnakými algoritmami. Preto si vzhľadom na minulú anketu a jej vyhodnotenie dovolím poznámku. Lepší legálny Elements7 ako nelegálny Photoshop CS4.

Osobitnú kapitolu tvorí program Photoshop Lightroom.

Adobe Lightroom 2

Lightroom 2 je súčasťou rodiny programov Photoshop. Je to relatívne mladý typ programu, ktorého vznik si vyžiadali fotografi pracujúci s digitálnymi fotografiami, hlavne vo formáte RAW. Photoshop ako silný editačný nástroj neobsahuje niektoré funkcie, ktoré by uľahčovali a urýchľovali spracovanie veľkého množstva fotografií. Čiastočne sa tento problém snaží riešiť doplnkový program Bridge.

Lightroom však ide ďalej, spája v sebe niekoľko modulov pre importovanie, katalogizáciu, spracovanie a publikovanie fotografii. Krok za krokom rieši všetky základné potreby fotografa.

Modul Library pre správu fotografií.
Modul Develop pre úpravu fotografií.

Import

Užívateľ si vyberá spôsob importu s možnosťou okamžitého zálohovania a pridania kľúčových slov a metadát. Dokonca môže priamo pri importe nechať fotografiu upraviť niektorým z uložených prednastavení úprav.

Knižnica

Prvý modul slúži pre správu archívu, popisovanie, triedenie, hodnotenie, Mnohí fotografi majú archív obsahujúci desaťtisíce fotografií, preto je jeho spravovanie pre nich dôležité.

Vyvolávanie

Modul pre spracovanie fotografií je určený predovšetkým pre súbory typu RAW a DNG. Lightroom používa rovnaký RAW konvertor ako Photoshop. Spracovanie väčšieho množstva súborov je však neporovnateľne rýchlejšie. Pri úprave fotografie nie je potrebné vyvolávať žiadne dialógové okno, ani fotografiu ukladať po spracovaní, prípadne ju ukladať do iného formátu. Úpravy sú bezstratové. Každý súbor môže byť upravený niekoľkými spôsobmi, pričom nie je nutné vytvárať jeho kópie. Najpoužívanejšie úpravy je možné uložiť a aplikovať na ľubovoľnú fotografiu. Pri hromadnej úprave sa ako silný nástroj ukazuje funkcia synchronizácie, kde sa viacero fotografií upraví podľa jednej vybranej fotografie. Pre profesionálne použitie je zaujímavá podpora práce na dvoch monitoroch.

Editačné funkcie sa neobmedzujú len na bežné úpravy, ktoré sú obsiahnuté v Camera RAW convertore. Pridané sú nástroje pre retušovanie, orezávanie, prechodový filter, či lokálne úpravy jasu, farebnosti, ostrosti. Fotografi ocenia záchranu prepalov, presvetľovanie tmavých partií, či jemné ladenie farieb.

Lightroom je teda schopný splniť väčšinu požiadaviek pre spracovanie fotografie. Niektorí fotografi potrebujú pracovať so súbormi kreatívnejším spôsobom, vytvárať koláže, panorámy, HDR fotografie, používať pokročilé retušovanie. Tieto funkcie Lightroom neobsahuje, ale je prepojený s Photoshopom. Priamu z katalógu Lightroomu sa dá vyvolať Photoshop alebo iná aplikácia, upravená fotografia sa potom zaradí automaticky do katalógu.

Prezentovanie a publikovanie

Ďalšie moduly slúžia pre tvorbu slideshow, webových galérii a pre tlač fotografií. V ponuke je niekoľko šablón, ktoré sa dajú užívateľsky prispôsobiť.

Export

Aj keď je základnou funkciou Lightroomu práca s formátom RAW, pre rôzne použitie je potrebné z neho exportovať do iných formátov. Lightroom to rieši cez exportný modul. Ten umožňuje export do najpoužívanejších formátov, napaľovanie CD/DVD, posielanie fotografií cez elektronickú poštu. Aj tu má užívateľ k dispozícii niekoľko pripravených nastavení, vlastné si môže uložiť.

Exportný modul využijú fotografi, keď sa nechcú vzdať potenciálu formátu RAW, ale potrebujú rýchlo odovzdať fotografie klientovi, rovnako, ako keby snímali do formátu JPG.

Lightroom 2 je využiteľný ako samostatný program, ale je ideálny aj ako doplnok k Photoshopu. Programátori sa veľmi snažili eliminovať počet krokov potrebných k dosiahnutiu žiadaného výsledku optimalizáciou ovládania a premyslenou logikou. Jeho ovládanie je dokonca jednoduchšie ako u programov pre amatérov. Obľúbili si ho napr. Matt Kloskowski, Scott Kelby či Joe McNally, známe osobnosti fotografie a jej spracovania.

Z fotografa nenúti robiť grafika, nezahlcuje ho množstvom funkcií, ktoré nikdy nepoužije, alebo by dokonca mohli vieať k nesprávnym úpravám. S prehľadom zvláda drvivú väčšinu požiadaviek fotografov všetkých úrovní.

CAD-UTILITY

CAD utility spoločnosti TECHSOFT sa štandardne dodávajú ku každej licencii ZWCADu.

 • TZB typy čiar
  Komplexné typy čiar pre Zdravotechniku, Vykurovanie, Elektroinštalácie a vzduchotechniku.
 • Izolácie
  Komplexné izolácie pre stavebníctvo.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

Ceny produktu začínajú od
139,92 €

viac informácií o tomto produkte


123
[related_post themes="flat" id="2647"]

PRE ŠKOLY PONÚKAME ŠPECIÁLNE CENY PRODUKTOV

V prípade že ste na našich stránkach nenašli softvérové alebo hardvérové riešenie o ktoré máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Pevne veríme, že naši špecialisti v oblasti 2D a 3D gafiky, sú schopný zaistiť riešenie Vašich požiadaviek.